Bli ekonomiskt oberoende

Funderar du på om du kan bli ekonomiskt oberoende? Även om det kan vara svårt att tro är det korta svaret faktiskt ja för de allra flesta. I den här artikeln avslöjar vi hemligheten bakom att bygga ett stort sparkapital.

Bli ekonomiskt oberoende

Vad är ekonomisk frihet?

Den vanligaste definitionen av ekonomisk frihet är att kunna leva på avkastningen från sin förmögenhet, det vill säga att ens passiva inkomster täcker alla utgifter så att man varken behöver jobba eller ta emot pengar från staten för att betala sina löpande kostnader.

Nedan visar vi en formel för hur du tar reda på hur mycket du behöver spara ihop för att uppnå detta.

Årlig utgiftsnivå / årsavkastning uttryckt i decimalform = sparkapital

Exempel:

Du utgår från att du kommer att klara dig på 25 000 kronor i månaden efter skatt, det vill säga 300 000 kronor per år. Du räknar med att du åtminstone kan få en årlig avkastning på 4 procent efter inflation och skatt. Summan du då behöver spara ihop till är: 300 000/ 0,04 = 7,5 Mkr.

Vanföreställningar om sparande

Det misstag som många gör när det kommer till sparande är att de inte kommer igång. Detta beror dels på hjärnans belöningscentrum som värdesätter snabb konsumtion högre än sparande, dels en inställning om att små sparbelopp inte leder någonstans. Genom att förändra din attityd kan du med relativt små förändringar lyckas med ditt sparande, utan att ha en särskilt hög lön eller leva på havregrynsgröt.

Ränta-på-ränta – världens åttonde underverk

Anledningen till att exempelvis fonder och aktier är så bra sparprodukter är ränta-på-ränta-effekten, något som ofta kallas för världens åttonde underverk. Ränta-på-ränta är när ditt sparande ökar i värde för att du både får ränta på ditt kapital och tidigare avkastning. Detta skapar en effekt som går att likna med att rulla en snöboll – i början tar det några varv för snöbollen att växa till sig, men ju större den blir desto mer växer den per varv. Om snöbollens varv ska gestalta år av sparande finns det en lärdom att ta med sig från det här exemplet; långsiktighet är nyckeln till att även små sparkapital med måttlig avkastning ska växa till stora belopp.

Exempel:

Olivia sparar 12 000 kronor per år i en aktiefond från att hon fyller tjugotre till hennes trettioårsdag, totalt 84 000 kronor. Hon rör inte kapitalet förrän hon går i pension vid sextiofem. Under dessa 42 år ligger den genomsnittliga årsavkastningen på 10 procent.

Bli ekonomiskt oberoende - tabell

Detta exempel visar hur ränta-på-ränta-effekten gör att sparkapitalet fortsätter att växa även när insättningarna har upphört. Genom att börja i tid kommer relativt små summor, såsom 1 000 kronor per månad, växa till belopp som faktiskt gör stor skillnad i ditt liv.

Vanliga frågor om att bli ekonomiskt oberoende

Hur lång tid tar det att spara ihop till en miljon om man sparar 2 000 kronor i månaden?

Om du sätter in sparkapitalet i en fond vars genomsnittliga årsavkastning är 8 procent tar det 19 år.

Hur mycket pengar måste man ha för att sluta jobba?

Ditt sparkapital behöver vara så pass stort att avkastningen täcker dina utgifter. Vid en årlig avkastning på 4 procent innebär det för de flesta att det behövs ett fritt kapital på 5-15 Mkr.

Vad innebär det att vara ekonomiskt oberoende?

Att vara ekonomiskt oberoende innebär vanligen att du inte är beroende av lön eller bidrag för löpande utgifter utan skulle kunna leva helt på kapitalinkomster.