Pensionsförmån – vad innebär det?

En av de viktigaste förmånerna du kan få genom ditt arbete är en pensionsförmån, men vad är det egentligen och vad avgör om du får det? Här går vi igenom vad du behöver känna till om pensionsförmåner.

Pensionsförmån – vad innebär det?

Vad är en pensionsförmån?

Pensionsförmån, även kallat tjänstepension, är den största förmånen du kan få av din arbetsgivare utöver din lön. Till skillnad mot andra anställningsförmåner syftar tjänstepensionen till att du ska få en god levnadsnivå även efter att du slutat arbeta. Det är inte obligatoriskt att ge sina anställda tjänstepension, men om du omfattas av ett kollektivavtal kan du vara helt säker på att du får tjänstepension genom din anställning. Om så inte är fallet eller du driver eget, behöver du antingen förhandla fram en tjänstepension eller spara själv för att säkerställa att du får den levnadsstandard du önskar när du blir gammal.

Läs mer: Har jag tjänstepension?

Hur fungerar pensionsförmåner?

Tjänstepension är kopplad till en anställning och storleken på pensionen beror på vad som förhandlats fram i kollektivavtalet, alternativt vad du har kommit överens om med din arbetsgivare. Arbetsgivaren betalar enligt avtal in pensionspremier utifrån storleken på din lön till ett pensionsbolag som förvaltar pengarna. Vanligtvis har du möjlighet att själv bestämma var och hur din pension ska placeras. För att göra egna val kring pensionen vänder du dig till den valcentral som är kopplad till din tjänstepension.

Läs mer: Placera tjänstepension

Då behöver du spara själv till pensionen

Om du frilansar, är student eller driver eget företag ansvarar du själv för att spara till din pension. För att din pension ska hamna på en normal nivå behöver du sätta av minst 4,5 procent av din lön efter skatt varje månad. Något som är viktigt att känna till är att om du inte får tjänstepension genom en anställning har du rätt att göra avdrag för privat pensionssparande. Du får då dra av maximalt 35 procent av din pensionsgrundande årslön (upp till 10 prisbasbelopp) i samband med att du deklarerar.

Läs mer: Avdragsrätt för tjänstepension

Vanliga frågor om pensionsförmåner

Vad innebär pensionsförmån?

Med begreppet pensionsförmån avses ofta tjänstepension, det vill säga den del av pensionen som din arbetsgivare står för.

Hur får man pensionsförmåner?

För att få pensionsförmån krävs att arbetsgivaren är kopplad till ett kollektivavtal, alternativt att den har valt att ge sina anställda tjänstepension.

Vad avgör om man får pensionsförmåner?

Det som avgör om du får pensionsförmåner genom ditt jobb är om det är något din arbetsgivare erbjuder. Om arbetsplatsen är kopplad till ett kollektivavtal kan du vara helt säker på att så är fallet.