Teknikens värld

Lannebo Teknik har fyllt 20 år! Vi frågade de fem förvaltarna, från starten och fram till i dag, hur de upplevde perioden när de var ansvariga.
Nyheter
Illustration-Lannebo-Stor-Stefan-Lindblad-Juni-2020

Lannebo Teknik (som 2018 bytte namn från Lannebo Vision) startade i millennieskiftets bubblande teknikoptimism. Sedan dess har utvecklingen gått framåt i en rasande fart. Innovativa, snabbväxande bolag som Netflix, Amazon, Google, Apple, Facebook och Spotify, bara för att nämna några, har i grunden förändrat våra liv och vår vardag.

Eller som förvaltaren Helen Broman uttrycker det: “Förr var teknik en isolerad sektor, i dag finns teknikdrivna tillväxtbolag inom alla branscher.” Något som naturligtvis gynnat Lannebo Teknik, som de senaste tio åren varit en av de fem bästa fonderna i PPM. Lika spännande lär de kommande tjugo åren bli: med den alltmer omfattande digitaliseringen står världen nu inför nästa stora tekniksprång.

Mikael Näslund
Förvaltade Lannebo Vision åren 2000–2005
Gör i dag: Gymnasielärare företagsekonomi,
Åva Gymnasium, Täby.

Mikael Näslund startade Vision, som Lannebo Teknik hette vid starten. Mitt under brinnande it- krasch, då luften gick ur alla de företag som marknaden nyss hade älskat.

“Aktierna såg dyra ut även i recessionen. Det krävdes benhård tro på teknikens möjligheter för att våga investera”, berättar Mikael Näslund.

Han förklarar att det som på 90-talet sågs som drömmar och förhoppningar nu har materialiserats. Många tekniska lösningar fanns redan, men de var inte så användarvänliga. Pekskärmen blev ett genombrott, när Apple lanserade Iphone blev det plötsligt enkelt att surfa och skicka bilder.

“När fonden drog i gång var Apple uträknat, Microsoft dominerade. Men vilken comeback av Apple tack vare Iphone! Amazon var en boksäljare och Google visade sig ha en affärsmodell som funkade bättre än de övriga, nu bortglömda sökmotorerna”, minns Mikael Näslund.

Lannebo Vision hade inget innehav i Amazon eller Google när han förvaltade fonden. Han förklarar att fondförvaltning sker efter samma principer i dag som då. Det gäller att hitta företag med utvecklingspotential. Man tittar på affärsmodeller och ledning. Men skillnader finns:

“Hållbarhet var inte så prioriterat då, men i dag har det stor betydelse. Jämställdhet och företagskulturfrågor kommer också starkare när dagens ungdomar går ut på arbetsmarknaden.”

Fredrik Lithell
Förvaltade Lannebo Vision åren 2005–2008
Gör i dag: Analytiker på Danske Bank.

“Man tyckte att företag som börsnoterades under den här tiden värderades väldigt högt…”

Under mitten och slutet av 00-talet skedde stora saker i det tysta. Marknaden återfick gradvis tron på teknikaktier efter it-kraschen.

“Det iögonenfallande var lanseringen av Iphone och födseln av Android, som påverkade vardagen för gemene man. Men mindre synligt var Microsofts påbörjade omdaning. Netflix, vars huvudaffär var att distribuera film på dvd, började lite i skymundan utveckla streamingtjänster. Amazon sågs ännu som en nätbokhandel, men under de här åren utvecklade de molntjänster som många företag numera baserar sina verksamheter på. I dag är Amazon den ledande plattformen för många konsument- och företagsbehov. Google och Facebook var nya fenomen”, säger Fredrik Lithell.

Han menar att det var få som förutsåg hur dominanta Google, Facebook, Amazon och Apple skulle bli, och hur de skulle förändra världen.

“Man tyckte att företag som börsnoterades under den här tiden värderades väldigt högt, men det är inget mot vad de är värda i dag.”

Claes Murander
Förvaltade Lannebo Vision 2008–2018
Gör i dag: Förvaltar Lannebo MicroCap, Lannebo MicroCap II och Lannebo NanoCap.

“Kapitalet dras till teknikbolagen eftersom räntorna är noll och man behöver investera i något som växer.”

Under ett decennium med start den 1 april 2008 förvaltade Claes Murander Lannebo Vision. Man kan kalla det smakstart – börskurserna hade fallit kraftigt och de fortsatte att falla. Stockholmsbörsen bottnade först i oktober 2008. Claes Murander beskriver läget som unikt fyllt av möjligheter.

“Välskötta världsledande teknikbolag med starka balansräkningar och nettokassor klarade sig bra. Amazon och Google växte varje kvartal under finanskrisen och Microsoft tappade bara marginellt. Men börskurserna var pressade, investerare som hade bränt sig på it-bubblan vid millennieskiftet höll sig borta från teknikaktier”, säger han.

Detta bäddade för en fantastisk resa under de kommande åren. Han ger ett exempel – Apple, som just hade lanserat Iphone, hade fått sin kurs mer än halverad från 27 dollar i början av 2007, till 12,5 dollar. I slutet av maj i år stängde Apple på 315 dollar.

“Apple revolutionerade samhället genom att ge alla tillgång till en dator i fickan, Google tog över marknadsförings- och reklambudgetarna. Många andra teknikbolag har blivit världsledande inom sin nisch.”

I dag är marknaden inte längre skeptisk. Kapitalet dras till teknikbolagen eftersom räntorna är noll och man behöver investera i något som växer. Claes Murander framhåller en stor förändring som skett under åren:

“Mjukvarubolagen har gått över från att sälja licenser till att sälja tjänster. I stället för en engångsintäkt säljer man abonnemang. Det gör att intäkterna blir jämnare över tid, tjänsterna kan uppdateras och kunderna kan lättare anpassa tjänsten efter behov.”

Helen Broman
Gör i dag: Förvaltar Lannebo Teknik (och Lannebo Teknik Småbolag)
sedan 2019.

Helen Broman, som tillsammans med Johan Nilke är dagens förvaltare av Lannebo Teknik, framhåller att coronakrisen tydligt visat vilka som är vinnare bland teknikbolagen:

“Streaming, spelbolag, e-handelslösningar och digitala kommunikationslösningar går starkt. Allt som hjälper oss att arbeta effektivt hemifrån, digital underhållning och utbildning behövs när vi måste hålla social distans”, säger hon.

Helen menar att teknikföretagen generellt har starka balansräkningar. Skalbara affärsmodeller och låga fasta kostnader ger tillväxtpotential. Pandemin har förstärkt trender som funnits länge – hon räknar med att människor som fått lära sig nya saker som att hantera videoverktyg eller nätshoppa kommer att fortsätta med det, av bekvämlighet men också för att spara tid och pengar. Helen Broman berättar att 2020 började starkt. När pandemin slog till blev det en allmän oro, allt föll, men teknikaktierna repade sig snabbt.

“I mars gällde det att ha gjort läxan och se möjligheterna. Vi kommer att få se digitala lösningar på allt fler områden. Krisen har satt fingret på brister och nya behov”, säger hon.

Säkerhet är ett fokusområde – hur data kan lagras och delas i en utspridd organisation utan att komma på villovägar.

“När it-strukturer blir mer komplexa, blir de sköra«, säger hon. Övriga områden där stark tillväxt förväntas är digital underhållning, utbildning, resurseffektiviseringsverktyg, datahantering, hälsa och miljö.”

Johan Nilke
Gör i dag: Förvaltar Lannebo
Teknik sedan 2018 (och Lannebo
Teknik Småbolag sedan 2019).

Johan Nilke tog över fonden Lannebo Teknik 2018. Tekniksektorn var inte ny för honom då han rekryterats till Lannebo direkt från jobbet som förvaltare av teknikfonden Öhman Global Growth.

“Jag började som förvaltare i tekniksektorn 2009, tre år senare börsnoterades Facebook och sociala medier blev för första gången en nyckelfaktor i det amerikanska presidentvalet. IT gick då från att vara en nisch till att omfatta hela samhället”, säger Johan Nilke.

2018 var de största innehaven i Lannebo Teknik Alphabet, Microsoft och Apple. Men bland de nya innehaven i fonden märktes också ett litet svenskt bolag.

“CLX var ett nytt innehav som vi investerade i den sommaren. Numera heter bolaget Sinch och har stigit 1 000 procent sedan vi investerade.”

Möjligheten att investera i mindre teknikbolag var något som lockade Johan Nilke. Detta gjorde att han var drivande i att starta Lannebo Tekniks första systerfond: Lannebo Teknik Småbolag. Fonden lanserades 2019.

“Båda fonderna förvaltas enligt samma filosofi och av samma förvaltare. Skillnaden är storleken på bolagen som vi investerar i”, säger han.

Trots, eller kanske tack vare, coronakrisen i inledningen av 2020 har båda fonderna utvecklats väl när flera underliggande bolag har sett efterfrågan rusa.

“Utvecklingen snabbas på, två års digitalisering har skett på två månader. Det vi talat om i flera år accelererade plötsligt och oväntat”, säger han.

Läs mer om Lannebo Teknik här.

Text: Dagmar Forne
Illustration: Stefan Lindblad

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Spara för livet

Katarina Halvarson har sparat i snart 65 år och är en trogen besökare på Lannebos event. Ofta har hon sina barnbarn Tor och Nils med sig. »Lannebo har en öppenhet som är ganska speciell«, säger...

Läs mer

Jakten på guldkornen

Små bolag, men med naggande goda möjligheter och en tydlig investeringsstrategi. Duon bakom specialfonden Lannebo NanoCap har hittat ett recept för framgång....

Läs mer

Varför investera i en fastighetsfond?

Varför investera i en fastighetsfond? Hur påverkar ränteläget fastighetsbolagen? Och vad gör Lannebo Fastighetsfond unik jämfört med konkurrenterna?...

Läs mer

Lannebo Småbolag – En ledande PPM-fond!

Tänk dig ett system där varje svensk kan påverka sin framtida pension genom att välja hur delar av den ska investeras. Det är precis vad Premiepensionssystemet (PPM) erbjuder, och nu firar det snart 25 år....

Läs mer

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2023

2023 var på många sätt ett omtumlande år som präglades av geopolitisk oro, hög inflation och snabba räntehöjningar som slog hårt mot hushåll och företag. Det sticker också ut som ett av de varmaste åren...

Läs mer

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer