Teknikens värld

Lannebo Teknik har fyllt 20 år! Vi frågade de fem förvaltarna, från starten och fram till i dag, hur de upplevde perioden när de var ansvariga.
Nyheter
Illustration-Lannebo-Stor-Stefan-Lindblad-Juni-2020

Lannebo Teknik (som 2018 bytte namn från Lannebo Vision) startade i millennieskiftets bubblande teknikoptimism. Sedan dess har utvecklingen gått framåt i en rasande fart. Innovativa, snabbväxande bolag som Netflix, Amazon, Google, Apple, Facebook och Spotify, bara för att nämna några, har i grunden förändrat våra liv och vår vardag.

Eller som förvaltaren Helen Broman uttrycker det: “Förr var teknik en isolerad sektor, i dag finns teknikdrivna tillväxtbolag inom alla branscher.” Något som naturligtvis gynnat Lannebo Teknik, som de senaste tio åren varit en av de fem bästa fonderna i PPM. Lika spännande lär de kommande tjugo åren bli: med den alltmer omfattande digitaliseringen står världen nu inför nästa stora tekniksprång.

Mikael Näslund
Förvaltade Lannebo Vision åren 2000–2005
Gör i dag: Gymnasielärare företagsekonomi,
Åva Gymnasium, Täby.

Mikael Näslund startade Vision, som Lannebo Teknik hette vid starten. Mitt under brinnande it- krasch, då luften gick ur alla de företag som marknaden nyss hade älskat.

“Aktierna såg dyra ut även i recessionen. Det krävdes benhård tro på teknikens möjligheter för att våga investera”, berättar Mikael Näslund.

Han förklarar att det som på 90-talet sågs som drömmar och förhoppningar nu har materialiserats. Många tekniska lösningar fanns redan, men de var inte så användarvänliga. Pekskärmen blev ett genombrott, när Apple lanserade Iphone blev det plötsligt enkelt att surfa och skicka bilder.

“När fonden drog i gång var Apple uträknat, Microsoft dominerade. Men vilken comeback av Apple tack vare Iphone! Amazon var en boksäljare och Google visade sig ha en affärsmodell som funkade bättre än de övriga, nu bortglömda sökmotorerna”, minns Mikael Näslund.

Lannebo Vision hade inget innehav i Amazon eller Google när han förvaltade fonden. Han förklarar att fondförvaltning sker efter samma principer i dag som då. Det gäller att hitta företag med utvecklingspotential. Man tittar på affärsmodeller och ledning. Men skillnader finns:

“Hållbarhet var inte så prioriterat då, men i dag har det stor betydelse. Jämställdhet och företagskulturfrågor kommer också starkare när dagens ungdomar går ut på arbetsmarknaden.”

Fredrik Lithell
Förvaltade Lannebo Vision åren 2005–2008
Gör i dag: Analytiker på Danske Bank.

“Man tyckte att företag som börsnoterades under den här tiden värderades väldigt högt…”

Under mitten och slutet av 00-talet skedde stora saker i det tysta. Marknaden återfick gradvis tron på teknikaktier efter it-kraschen.

“Det iögonenfallande var lanseringen av Iphone och födseln av Android, som påverkade vardagen för gemene man. Men mindre synligt var Microsofts påbörjade omdaning. Netflix, vars huvudaffär var att distribuera film på dvd, började lite i skymundan utveckla streamingtjänster. Amazon sågs ännu som en nätbokhandel, men under de här åren utvecklade de molntjänster som många företag numera baserar sina verksamheter på. I dag är Amazon den ledande plattformen för många konsument- och företagsbehov. Google och Facebook var nya fenomen”, säger Fredrik Lithell.

Han menar att det var få som förutsåg hur dominanta Google, Facebook, Amazon och Apple skulle bli, och hur de skulle förändra världen.

“Man tyckte att företag som börsnoterades under den här tiden värderades väldigt högt, men det är inget mot vad de är värda i dag.”

Claes Murander
Förvaltade Lannebo Vision 2008–2018
Gör i dag: Förvaltar Lannebo MicroCap, Lannebo MicroCap II och Lannebo NanoCap.

“Kapitalet dras till teknikbolagen eftersom räntorna är noll och man behöver investera i något som växer.”

Under ett decennium med start den 1 april 2008 förvaltade Claes Murander Lannebo Vision. Man kan kalla det smakstart – börskurserna hade fallit kraftigt och de fortsatte att falla. Stockholmsbörsen bottnade först i oktober 2008. Claes Murander beskriver läget som unikt fyllt av möjligheter.

“Välskötta världsledande teknikbolag med starka balansräkningar och nettokassor klarade sig bra. Amazon och Google växte varje kvartal under finanskrisen och Microsoft tappade bara marginellt. Men börskurserna var pressade, investerare som hade bränt sig på it-bubblan vid millennieskiftet höll sig borta från teknikaktier”, säger han.

Detta bäddade för en fantastisk resa under de kommande åren. Han ger ett exempel – Apple, som just hade lanserat Iphone, hade fått sin kurs mer än halverad från 27 dollar i början av 2007, till 12,5 dollar. I slutet av maj i år stängde Apple på 315 dollar.

“Apple revolutionerade samhället genom att ge alla tillgång till en dator i fickan, Google tog över marknadsförings- och reklambudgetarna. Många andra teknikbolag har blivit världsledande inom sin nisch.”

I dag är marknaden inte längre skeptisk. Kapitalet dras till teknikbolagen eftersom räntorna är noll och man behöver investera i något som växer. Claes Murander framhåller en stor förändring som skett under åren:

“Mjukvarubolagen har gått över från att sälja licenser till att sälja tjänster. I stället för en engångsintäkt säljer man abonnemang. Det gör att intäkterna blir jämnare över tid, tjänsterna kan uppdateras och kunderna kan lättare anpassa tjänsten efter behov.”

Helen Broman
Gör i dag: Förvaltar Lannebo Teknik (och Lannebo Teknik Småbolag)
sedan 2019.

Helen Broman, som tillsammans med Johan Nilke är dagens förvaltare av Lannebo Teknik, framhåller att coronakrisen tydligt visat vilka som är vinnare bland teknikbolagen:

“Streaming, spelbolag, e-handelslösningar och digitala kommunikationslösningar går starkt. Allt som hjälper oss att arbeta effektivt hemifrån, digital underhållning och utbildning behövs när vi måste hålla social distans”, säger hon.

Helen menar att teknikföretagen generellt har starka balansräkningar. Skalbara affärsmodeller och låga fasta kostnader ger tillväxtpotential. Pandemin har förstärkt trender som funnits länge – hon räknar med att människor som fått lära sig nya saker som att hantera videoverktyg eller nätshoppa kommer att fortsätta med det, av bekvämlighet men också för att spara tid och pengar. Helen Broman berättar att 2020 började starkt. När pandemin slog till blev det en allmän oro, allt föll, men teknikaktierna repade sig snabbt.

“I mars gällde det att ha gjort läxan och se möjligheterna. Vi kommer att få se digitala lösningar på allt fler områden. Krisen har satt fingret på brister och nya behov”, säger hon.

Säkerhet är ett fokusområde – hur data kan lagras och delas i en utspridd organisation utan att komma på villovägar.

“När it-strukturer blir mer komplexa, blir de sköra«, säger hon. Övriga områden där stark tillväxt förväntas är digital underhållning, utbildning, resurseffektiviseringsverktyg, datahantering, hälsa och miljö.”

Johan Nilke
Gör i dag: Förvaltar Lannebo
Teknik sedan 2018 (och Lannebo
Teknik Småbolag sedan 2019).

Johan Nilke tog över fonden Lannebo Teknik 2018. Tekniksektorn var inte ny för honom då han rekryterats till Lannebo direkt från jobbet som förvaltare av teknikfonden Öhman Global Growth.

“Jag började som förvaltare i tekniksektorn 2009, tre år senare börsnoterades Facebook och sociala medier blev för första gången en nyckelfaktor i det amerikanska presidentvalet. IT gick då från att vara en nisch till att omfatta hela samhället”, säger Johan Nilke.

2018 var de största innehaven i Lannebo Teknik Alphabet, Microsoft och Apple. Men bland de nya innehaven i fonden märktes också ett litet svenskt bolag.

“CLX var ett nytt innehav som vi investerade i den sommaren. Numera heter bolaget Sinch och har stigit 1 000 procent sedan vi investerade.”

Möjligheten att investera i mindre teknikbolag var något som lockade Johan Nilke. Detta gjorde att han var drivande i att starta Lannebo Tekniks första systerfond: Lannebo Teknik Småbolag. Fonden lanserades 2019.

“Båda fonderna förvaltas enligt samma filosofi och av samma förvaltare. Skillnaden är storleken på bolagen som vi investerar i”, säger han.

Trots, eller kanske tack vare, coronakrisen i inledningen av 2020 har båda fonderna utvecklats väl när flera underliggande bolag har sett efterfrågan rusa.

“Utvecklingen snabbas på, två års digitalisering har skett på två månader. Det vi talat om i flera år accelererade plötsligt och oväntat”, säger han.

Läs mer om Lannebo Teknik här.

Text: Dagmar Forne
Illustration: Stefan Lindblad

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer

Lannebo Live: Fastighetssektorn – nuläge och framtidsutsikter

Hur klarar sig noterade fastighetsbolag i rådande miljö och hur ser utsikterna framgent ut? Tobias Kaj och Philip Hallberg berättar om sin syn på fastighetssektorn och varför nu kan vara ett bra läge att investera...

Läs mer

”Det finns ingen möjlighet för bolagen att bromsa”

Hur kan vi skynda på omställningen mot en grön ekonomi? Vi pratade med Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om nya investerarinitiativ, problemet med dubbelmoral och hur Lannebo aktivt driver på resan mot ett mer hållbart...

Läs mer

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer

Lannebo Live: Möjligheter bland småbolagen

Stockholmsbörsens småbolag har fallit under året när räntorna stigit. Men det finns god avkastningspotential i de mindre bolagen när börsen vänder. Lyssna in till Lannebo Live när Hjalmar Ek, förvaltare på Lannebo, berättar om möjligheterna...

Läs mer

Lannebo prisas för sitt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en naturlig och integrerad del i förvaltningen av våra fonder. Nu utses Lannebo till Best ESG Equities Investment Solutions Sweden 2023 av CFI.co....

Läs mer