Så bidrar Lannebo till FN:s globala mål

Den 25 september 2015 antogs FN:s 17 globala mål. Det är den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som världen någonsin enats om. Hur kan Lannebo som ett enskilt fondbolag bidra i det arbetet? Här berättar Maria Nordqvist om bakgrunden till fem av målen som prioriteras extra – och vad Lannebo hoppas kunna uppnå via bolagspåverkan.
Nyheter
Hållbarhet, FN, Lannebomodellen, Lannebo Fonder

“Med FN:s globala mål har vi fått ett viktigt verktyg att använda i dialogen med de bolag som vi investerar i”, säger Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo. Målen hjälper oss också att ytterligare identifiera bolag som bidrar positivt till samhället. Som investerare bidrar vi genom vår påverkansdialog med bolagen.

Hållbarhet, Lannebomodellen, Lannebo Fonder

Mål 5 – Jämställdhet

Lannebo för en kontinuerlig dialog med bolagsledningar för att öka jämställdheten i bolagen. Vi efterfrågar bland annat redovisning av könsfördelning samt eventuella löneskillnader mellan män och kvinnor på olika nivåer i bolaget. Dessutom har vi deltagit i valberedningar i cirka 15 år och arbetar aktivt för att jämna ut den skeva könsfördelningen i börsbolagsstyrelserna. Vår målsättning följer Kollegiet för svensk bolagsstyrning att fördelningen ska uppgå till minst 40 procent av det underrepresenterade könet. Andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolagen där vi deltar i valberedningen uppgick 2020 till 39,1 procent. Detta är att jämföra med börsen som helhet där andelen kvinnliga styrelseledamöter uppgår till 34,7 procent.

Läs mer: Så påverkar vi

Hållbarhet, Lannebo Fonder

Mål 9 – Hållbar industri

Verklig förändring kommer av att investerare engagerar sig i bolagen och använder sin ägarmakt. Som stor ägare i många företag använder Lannebo den möjligheten genom att föra löpande dialog med fondinnehavens bolagsledningar. Utöver löpande dialog genomför vi även dedikerade hållbarhetsmöten med ledningspersoner i utvalda bolag för att på djupet diskutera deras hållbarhetsarbete. Dessa möten är prioriterade då vi bedömer att det får effekt i bolagen samtidigt som det ger oss ett bättre underlag till investeringsanalysen.

“Vi bokar dedikerade hållbarhetsmöten med bolagsledningar som syftar till att uppmuntra och påverka bolagen.”

Hållbarhet, Lannebo Fonder

Mål 12 – Hållbar produktion

Alla bolag måste göra vad de kan för att verksamheten ska vara så hållbar som möjligt. Vi uppmuntrar bolagen att identifiera, bedöma och hantera sin samhällspåverkan. Vi vill gärna se att bolagen gör livscykelanalyser eller på annat sätt hjälper sin egen verksamhet och sina kunder att göra medvetna val. Vi efterfrågar mätning och uppföljningsbara mål. Vad som inte mäts är svårt att förbättra. Vi köper in hållbarhetsanalyser från en leverantör, vilket också bidrar till påtryckning på bolagen att rapportera vad de faktiskt gör. Om bolagen inte är transparenta med vad de gör får de lägre betyg av hållbarhetsanalysleverantören.

Hållbarhet, Lannebomodellen, Lannebo Fonder

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Förstör vi vårt klimat spelar det ingen roll hur bra arbetsvillkor vi har eller hur jämställda vi har lyckats bli. Alla bolag har en klimatpåverkan i olika utsträckning. Det viktiga är att bolagen har identifierat sin påverkan och arbetar för att minska den. Därför uppmuntrar vi mätning, målsättning och uppföljning av klimatpåverkan i bolagen vi investerar i.

Hållbarhet, Lannebo Fonder

Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

För att skapa ett fredligt och inkluderande samhälle krävs det att näringslivet följer vissa grundläggande regler: Genomgående ser vi att bolag uttrycker nolltolerans mot korruption av alla dess former. I vår dialog med bolagen försöker vi förstå risker inom affärsetik, försäljningsstrukturer och representationspolicyer. Vi vill se att bolagen har identifierat var i organisationen risk för korruption finns och att de arbetar förebyggande. Ett bra sätt är kontinuerliga utbildningar och påminnelser om hur bolaget vill att samtliga anställda ska agera i olika situationer.

Läs mer om Lannebos hållbarhetsarbete här.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2023

2023 var på många sätt ett omtumlande år som präglades av geopolitisk oro, hög inflation och snabba räntehöjningar som slog hårt mot hushåll och företag. Det sticker också ut som ett av de varmaste åren...

Läs mer

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer