Så bidrar Lannebo till FN:s globala mål

Den 25 september 2015 antogs FN:s 17 globala mål. Det är den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som världen någonsin enats om. Hur kan Lannebo som ett enskilt fondbolag bidra i det arbetet? Här berättar Maria Nordqvist om bakgrunden till fem av målen som prioriteras extra – och vad Lannebo hoppas kunna uppnå via bolagspåverkan.

3 minuter

Hållbarhet, FN, Lannebomodellen, Lannebo Fonder

“Med FN:s globala mål har vi fått ett viktigt verktyg att använda i dialogen med de bolag som vi investerar i”, säger Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo. Målen hjälper oss också att ytterligare identifiera bolag som bidrar positivt till samhället. Som investerare bidrar vi genom vår påverkansdialog med bolagen.

Hållbarhet, Lannebomodellen, Lannebo Fonder

Mål 5 – Jämställdhet

Lannebo för en kontinuerlig dialog med bolagsledningar för att öka jämställdheten i bolagen. Vi efterfrågar bland annat redovisning av könsfördelning samt eventuella löneskillnader mellan män och kvinnor på olika nivåer i bolaget. Dessutom har vi deltagit i valberedningar i cirka 15 år och arbetar aktivt för att jämna ut den skeva könsfördelningen i börsbolagsstyrelserna. Vår målsättning följer Kollegiet för svensk bolagsstyrning att fördelningen ska uppgå till minst 40 procent av det underrepresenterade könet. Andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolagen där vi deltar i valberedningen uppgick 2020 till 39,1 procent. Detta är att jämföra med börsen som helhet där andelen kvinnliga styrelseledamöter uppgår till 34,7 procent.

Läs mer: Så påverkar vi

Hållbarhet, Lannebo Fonder

Mål 9 – Hållbar industri

Verklig förändring kommer av att investerare engagerar sig i bolagen och använder sin ägarmakt. Som stor ägare i många företag använder Lannebo den möjligheten genom att föra löpande dialog med fondinnehavens bolagsledningar. Utöver löpande dialog genomför vi även dedikerade hållbarhetsmöten med ledningspersoner i utvalda bolag för att på djupet diskutera deras hållbarhetsarbete. Dessa möten är prioriterade då vi bedömer att det får effekt i bolagen samtidigt som det ger oss ett bättre underlag till investeringsanalysen.

“Vi bokar dedikerade hållbarhetsmöten med bolagsledningar som syftar till att uppmuntra och påverka bolagen.”

Hållbarhet, Lannebo Fonder

Mål 12 – Hållbar produktion

Alla bolag måste göra vad de kan för att verksamheten ska vara så hållbar som möjligt. Vi uppmuntrar bolagen att identifiera, bedöma och hantera sin samhällspåverkan. Vi vill gärna se att bolagen gör livscykelanalyser eller på annat sätt hjälper sin egen verksamhet och sina kunder att göra medvetna val. Vi efterfrågar mätning och uppföljningsbara mål. Vad som inte mäts är svårt att förbättra. Vi köper in hållbarhetsanalyser från en leverantör, vilket också bidrar till påtryckning på bolagen att rapportera vad de faktiskt gör. Om bolagen inte är transparenta med vad de gör får de lägre betyg av hållbarhetsanalysleverantören.

Hållbarhet, Lannebomodellen, Lannebo Fonder

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Förstör vi vårt klimat spelar det ingen roll hur bra arbetsvillkor vi har eller hur jämställda vi har lyckats bli. Alla bolag har en klimatpåverkan i olika utsträckning. Det viktiga är att bolagen har identifierat sin påverkan och arbetar för att minska den. Därför uppmuntrar vi mätning, målsättning och uppföljning av klimatpåverkan i bolagen vi investerar i.

Hållbarhet, Lannebo Fonder

Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

För att skapa ett fredligt och inkluderande samhälle krävs det att näringslivet följer vissa grundläggande regler: Genomgående ser vi att bolag uttrycker nolltolerans mot korruption av alla dess former. I vår dialog med bolagen försöker vi förstå risker inom affärsetik, försäljningsstrukturer och representationspolicyer. Vi vill se att bolagen har identifierat var i organisationen risk för korruption finns och att de arbetar förebyggande. Ett bra sätt är kontinuerliga utbildningar och påminnelser om hur bolaget vill att samtliga anställda ska agera i olika situationer.

Läs mer om Lannebos hållbarhetsarbete här.

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

Team_Karin_Katarina_PC_RGB 1600x900

09 mars 2023

Comeback för räntor – så mycket avkastar räntefonderna

Stigande marknadsräntor innebär stigande förräntningstakt i företagsobligationsfonder. Se förräntningstakten för Lannebos fonder.

Ilmeg-3069 1600x900

22 mars 2023

Kundporträtt: Ny kurs i livet

Paret Eriksson flyttade hem till Sverige och köpte en dammsugarverkstad. I dag är Ilmeg ett världsnamn i gruvindustrin, med specialfokus på diamanter. Vi har pratat med entreprenörerna bakom den oväntade framgångssagan, tillika nyblivna kunder hos Lannebo.

Tova_Larsson-1600x900

23 mars 2023

Tova Larsson: “Vi vill att unga ska ha bra koll på sin ekonomi”

Tova Larsson reser land och rike runt och föreläser i skolklasser om privatekonomi. Ett viktigt uppdrag som skapar förutsättningar för ett mer jämställt samhälle. Självklart är Lannebo med och stöttar.