Information om fusion

Lannebo Corporate Bond kommer att fusioneras med fonden Lannebo Sustainable Corporate Bond.

Kontor detaljer

Fusionen mellan fonderna sker genom så kallad absorption, vilket innebär att Lannebo Corporate Bond kommer att upphöra efter fusionen. Andelsägare i Lannebo Corporate Bond får istället nya andelar i Lannebo Sustainable Corporate Bond när fusionen är genomförd.

Skälet till beslutet är att effektivisera förvaltning och administration. Lannebo Sustainable Corporate Bond har bedömts vara den fond i Lannebos utbud som till sin profil är mest lik Lannebo Corporate Bond varför det har beslutats att fusionen ska ske mellan dessa två fonder. Fusionen är godkänd av Finansinspektionen och kommer att ske den 26 augusti 2022.

Vad innebär fusionen för dig som har investerat i Lannebo Corporate Bond eller Lannebo Sustainable Corporate Bond?

Fusionen påverkar inte värdet på dina fondandelar och medför inga kostnader för dig som är andelsägare i fonden. Fusionen kommer inte att leda till utspädningseffekter för någon av de båda fondernas resultat. Fusionen medför inte heller några skattepåföljder (kapitalvinst/kapitalförlust) för den som är skatteskyldig i Sverige.

Lannebo Sustainable Corporate Bond kommer att vara stängd för handel från den 19 augusti 2022 kl. 14.00 för att fusionen ska kunna genomföras på ett effektivt sätt.

Har du frågor?

Har du några frågor med anledning av fusionen är du alltid välkommen att kontakta oss. För mer information, vänligen ta del av fondernas faktablad eller informationsbroschyrer, eller kontakta kundservice.

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

Namnlös design (23)

20 juni 2022

Lannebo accepterar bud på Momentum Software

Tyska Aaeron AG har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Momentum Software. Lannebo som är bolagets tredje största aktieägare accepterar budet.

Andel kvinnliga styrelseledamöter 2002-2021

22 juni 2022

20 år av förändring i börsbolagens styrelser

De svenska börsbolagens styrelser har förändrats dramatiskt de senaste 20 åren. Ett enträget arbete i valberedningar har gjort styrelserna mer diversifierade, internationella och professionella.

Namnlös design

22 juni 2022

Ny på jobbet: Philip Garde

Philip Garde är nyanställd som försäljningansvarig i Danmark. Han leder arbetet med att nå ut till institutionella investerare på den danska marknaden.