Information om fusion

Lannebo Corporate Bond kommer att fusioneras med fonden Lannebo Sustainable Corporate Bond.

Enligt tidigare information utskickad till andelsägare i Lannebo Corporate Bond och Lannebo Sustainable Corporate Bond kommer fonderna att fusioneras den 26 augusti 2022. Fusionen mellan fonderna sker genom så kallad absorption, vilket innebär att Lannebo Corporate Bond kommer att upphöra efter fusionen. Andelsägare i Lannebo Corporate Bond får istället nya andelar i Lannebo Sustainable Corporate Bond när fusionen är genomförd.

Lannebo Corporate Bond och Sustainable Corporate Bond kommer att vara stängda för handel från den 19 augusti 2022 kl. 14.00 för att fusionen ska kunna genomföras på ett effektivt sätt. Begäran om inlösen och/eller fondbyte ska därmed vara Lannebo tillhanda senast den 19 augusti 2022 kl. 14.00. Fr.o.m. den 29 augusti 2022 är Lannebo Sustainable Corporate Bond öppen, för andelsägare att utöva sina rättigheter.

Du som andelsägare behöver inte göra någonting.

Har du frågor?

Har du några frågor med anledning av fusionen är du alltid välkommen att kontakta oss. För mer information, vänligen ta del av fondernas faktablad eller informationsbroschyrer, eller kontakta kundservice.

 

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

Jeanette

13 dec. 2022

Ny på jobbet: Jeanette Kangur

Jeanette är ny COO på Lannebo. Hon ansvarar för hur verksamheten och våra olika enheter övergripande ska drivas, fungera och utvecklas framåt.

Team_Karin_Katarina_PC_RGB 1600x900

20 jan. 2023

Tre anledningar att välja Lannebo Sustainable Corporate Bond

Lannebo Sustainable Corporate Bond fyller tre år i februari. Vad passar bättre än att lista tre skäl till att spara i fonden? Häng med!

KatarinaMaria

03 feb. 2023

Huvudlös ägarstyrning hotar spararna

"Tre av Stockholmsbörsens fem största ägare arbetar inte alls för att utvärdera eller tillsätta bolagsstyrelser. Det är ett oansvarigt beteende som riskerar att urholka den svenska företagsdemokratin", säger Lannebos hållbarhetsteam Katarina Hammar och Maria Nordqvist.