Information om fusion

Lannebo Corporate Bond kommer att fusioneras med fonden Lannebo Sustainable Corporate Bond.

Enligt tidigare information utskickad till andelsägare i Lannebo Corporate Bond och Lannebo Sustainable Corporate Bond kommer fonderna att fusioneras den 26 augusti 2022. Fusionen mellan fonderna sker genom så kallad absorption, vilket innebär att Lannebo Corporate Bond kommer att upphöra efter fusionen. Andelsägare i Lannebo Corporate Bond får istället nya andelar i Lannebo Sustainable Corporate Bond när fusionen är genomförd.

Lannebo Corporate Bond och Sustainable Corporate Bond kommer att vara stängda för handel från den 19 augusti 2022 kl. 14.00 för att fusionen ska kunna genomföras på ett effektivt sätt. Begäran om inlösen och/eller fondbyte ska därmed vara Lannebo tillhanda senast den 19 augusti 2022 kl. 14.00. Fr.o.m. den 29 augusti 2022 är Lannebo Sustainable Corporate Bond öppen, för andelsägare att utöva sina rättigheter.

Du som andelsägare behöver inte göra någonting.

Har du frågor?

Har du några frågor med anledning av fusionen är du alltid välkommen att kontakta oss. För mer information, vänligen ta del av fondernas faktablad eller informationsbroschyrer, eller kontakta kundservice.

 

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

Namnlös design (12)

15 sep. 2022

Ny på jobbet: Christian Herold

Christin Herold arbetar med tredjepartsdistribution på Lannebos försäljningsavdelning. En roll som innebär många spännande möten.

Namnlös design (13)

19 sep. 2022

Vem blir årets sparprofil 2022?

Vem har gjort den viktigaste insatsen för svenskarnas sparande i år? Det kommer Lannebo tillsammans med tidningen Affärsvärlden och en namnkunnig jury att ta reda på i årets upplaga av den prestigefulla tävlingen Årets Sparprofil.

Namnlös design (14)

29 sep. 2022

Ny på jobbet: Love Redin

Love Redin studerar på KTH och jobbar extra som förvaltningsassistent. Ett jobb som innebär att använda programmeringskunskaper i praktiken.