Så fungerar en kapitalförsäkring – en guide

Med en kapitalförsäkring kan du eller ditt företag enkelt spara i såväl fonder som aktier – till dig själv eller någon annan. I den här guiden går vi igenom att du behöver känna till om sparformen så att du ska kunna avgöra om den passar dig.

Så fungerar en kapitalförsäkring – en guide

Vad är kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkring är en sparform som används för att handla olika typer av sparprodukter, såsom fonder, aktier och andra värdepapper. Försäkringen lämpar sig för långsiktiga sparanden och kan tecknas av såväl privatpersoner som företag. Kapitalförsäkringar kan delas in i tre kategorier; traditionella försäkringar, fondförsäkringar och depåförsäkringar. De främsta skillnaderna mellan försäkringstyperna är vilka sparprodukter du har att tillgå, samt vem som bär ansvaret för att sköta placeringarna.

Hur fungerar en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring fungerar som ett konto där du kan sätta in och ta ut pengar som du placerar i olika sparprodukter. Till skillnad mot när du sparar på ett investeringssparkonto är det dock inte du som äger värdepapperna, utan försäkringsbolaget. Många kapitalförsäkringar har bindningstider upp till 15 år, vilket i vissa fall får följden att du får betala en avgift om du väljer att ta ut pengar före bindningstidens slut. Det är upp till dig att bestämma om kapitalet ska tas ut som ett engångsbelopp, eller om utbetalningarna ska ske löpande under en viss period.

Läs också: Varför betalar jag en riskpremie för min kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkring & skatt

När du har en kapitalförsäkring betalar du inte någon skatt vid utbetalningarna eller när du går med vinst vid en försäljning. Istället betalar du en schablonskatt varje år som beräknas utifrån det så kallade kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget består försäkringens värde vid början av året, tillsammans med 100 procent av insättningarna du gör under första halvåret och 50 procent av insättningarna du gör under andra halvåret. Denna summa ska sedan multipliceras med föregående års statslåneränta och avrundas ner till närmaste hundratal kronor. På detta belopp dras 30 procent i skatt, oavsett om du har gått med vinst eller förlust.

Räkneexempel på avkastningsskatt för kapitalförsäkringar

Försäkringens värde 1 januari 2022: 40 000 kronor
Inbetalningar första halvåret: 20 000 kronor
Inbetalningar andra halvåret: 10 000 kronor

Skatteunderlag: 40 000 + 20 000 + (10 000 x 0,5) = 65 000 kronor
Skattesats: (Statslåneränta 30 november 2022 1,94 % + 1 %) x 0,3 = 0,882 %

Schablonskatten på kapitalförsäkringen blir därmed:
65 000 x 0,00882 = 573 kronor

Olika typer av kapitalförsäkringar

Traditionell försäkring

En traditionell försäkring passar dig som vill att försäkringsbolaget ska förvalta ditt kapital åt dig. I de flesta fall ingår även någon typ av garanti på en andel av pengarna du har satt in. Pengarna placeras vanligtvis i en blandning av aktier, räntebärande papper, fastigheter och alternativa investeringar.

Fondförsäkring

Med en fondförsäkring bär du ansvaret för att förvalta dina pengar. Du kan antingen välja försäkringsbolaget förvalsalternativ eller själv handplocka fonderna du ska investera i. Det gör att du får större möjlighet att anpassa investeringarnas inriktning och risknivå efter dina egna preferenser och sparmål.

Depåförsäkring

En depåförsäkring fungerar ungefär som en fondförsäkring, med skillnaden att du utöver fonder kan investera i aktier, räntebärande papper eller inte investera alls.

Läs mer: Traditionell försäkring eller fondförsäkring?

För- och nackdelar med kapitalförsäkringar

Fördelar:

  • Försäkringar passar i flera situationer; när du vill spara privat, genom ditt företag eller till en annan person.
  • Du kan sälja innehav utan att betala skatt, istället dras en årlig schablonskatt som beräknas utifrån försäkringens totala värde.
  • Med en traditionell försäkring kan du få garanti på en del insättningarna, något som inte är möjligt med andra sparformer.
  • Du slipper deklarera när du säljer dina innehav.
  • Det går vanligtvis att välja till olika försäkringar, såsom familjeskydd.

Nackdelar:

  • Kapitalförsäkringar kan vara dyra, jämför därför flera försäkringar innan du bestämmer dig för ett alternativ.
  • Ditt sparande kommer inte omfattas av investerarskyddet eftersom det formellt sett är försäkringsbolaget som äger innehaven.
  • Du behöver betala skatt oavsett om försäkringens värde har ökat eller minskat under året.
  • Du får inte göra avdrag på skatten när du säljer innehav med förlust.
  • En kapitalförsäkring är främst fördelaktig när du placerar i sparprodukter med högre risk, såsom aktier. Avser du att spara i räntebärande papper bör du istället välja ett aktiekonto.

När ska jag välja en kapitalförsäkring?

1. När du ska spara åt någon annan
Med en kapitalförsäkring har du både möjlighet att spara till dig själv eller i någon annans namn, till exempel ditt barn. Fördelen med att välja en kapitalförsäkring istället för ett vanligt sparkonto är att du får bestämma när barnet ska få tillgång till pengarna och under hur lång tid de ska betalas ut. Ett vanligt sparkonto eller investeringssparkonto kan barnet fritt förfoga över från 18 års ålder.

2. När sparandet ska ersätta eller komplettera din tjänstepension
Om du driver ett aktiebolag och vill sätta av pengar till din tjänstepension bör du teckna en kapitalförsäkring. Alternativet är att spara på ett aktiekonto, vilket ofta innebär mer administration och högre skatt. Kapitalförsäkringen kan kopplas till en direktpension, som gör att kapitalet är skyddat även vid en konkurs.

3. När du vill investera företagets pengar
Att teckna en kapitalförsäkring kan även vara aktuellt om du vill investera den vinst som ditt aktiebolag har gjort. Beroende på vilken typ av försäkring du väljer kan du placera i aktier, fonder eller andra värdepapper.

Vanliga frågor om kapitalförsäkringar

Vad är en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring fungerar som en förvaringsplats för olika typer av sparprodukter, exempelvis aktier, fonder och räntebärande papper.

När lönar det sig med en kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkringar passar långsiktiga sparanden med högre risk. Ska du främst placera i räntebärande papper är det lämpligt att välja ett aktiekonto.

Erbjuder Lannebo kapitalförsäkringar?

Nej, vi erbjuder endast ISK och traditionella fondkonton.

Är det bra att spara i en kapitalförsäkring?

Ja, att spara i en kapitalförsäkring är ofta ett bra alternativ när du ska spara åt någon annan eller om sparandet ska ersätta en tjänstepension.

Vad är bäst – ISK eller kapitalförsäkring?

Ur ett skatteperspektiv är ISK och kapitalförsäkringar likvärdiga. Om du ska spara privat är ISK ofta det bästa valet, ska du däremot spara till någon annan eller genom ditt aktiebolag bör du välja en kapitalförsäkring.

Hur beskattas en kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkringar beskattas med en årlig schablonskatt som beräknas utifrån försäkringskapitalets värde samt de insättningar du gör under året.

Vad händer med min kapitalförsäkring om jag dör?

Om du avlider innan försäkringsbeloppet betalats ut kommer pengarna tilldelas den person som anmälts som förmånstagare, exempelvis din partner eller dina barn. Det är därför viktigt att du ser över vem som är förmånstagare till din försäkring.