Vad betyder active share?

Vad betyder active share?

Genom att titta på olika nyckeltal kan du få en bättre förståelse för vad det är du investerar i. I den här artikeln går vi igenom vad du behöver veta om nyckeltalet active share så att du kan fatta smartare investeringsbeslut framöver.

Vad är active share?

Active share, eller aktiv andel, är ett nyckeltal som visar hur stor del av fondens innehav som avviker från jämförelseindex, det vill säga hur stor andel av fonden som är aktivt förvaltad. Avvikelsen anges i procent, vilket betyder att om fonden har en active share på 100 procent så finns inga av fondens innehav representerade i jämförelseindex. En hög active share behöver nödvändigtvis inte vara bättre än en lägre – det visar bara att fondförvaltarna har gjort andra placeringsval än jämförelseindex.

Hur ska man använda active share?

Nyckeltalet active share kan ge dig en bild av en fonds förvaltarstil och resultat om det kombineras med andra nyckeltal, såsom tracking error (aktiv risk). Att enbart titta på en fonds aktiva andel bör du däremot vara försiktig med då nyckeltalet har sina begränsningar och därför inte visar hela bilden. Till exempel behöver två fonder som har lika stor aktiv andel nödvändigtvis inte generera lika hög riskjusterad avkastning eller ligga på samma risknivå. Något du dock ska vara uppmärksam på är om en aktivt förvaltad fond har en mycket låg active share. Dessa brukar kallas för dolda indexfonder eftersom de knappt avviker från index trots att de marknadsförs och kostar som aktivt förvaltade.

Vanliga frågor om active share

Hur viktigt är det att kolla på en fonds active share?

Det är bra att undersöka hur stor del av fonden som skiljer sig från jämförelseindex, men du bör inte endast basera ditt fondval på detta.

Är det bra om en fond har en hög aktiv andel?

Att en fond har en hög aktiv andel säger ingenting om hur investerarna har placerat utöver att placeringarna skiljer sig från index, det kan alltså vara både bra och dåligt.

Vad är en dold indexfond?

En dold indexfond är en fond som marknadsförs som aktiv förvaltad men har innehav som knappt skiljer sig från innehav i jämförelseindex.

Vad anger nyckeltalet active share?

Nyckeltalet ger information om hur stor del av innehaven i en aktivt förvaltad fond som skiljer sig från dess jämförelseindex.