Varför betalar jag en riskpremie för min kapitalförsäkring?

När du sparar i en kapitalförsäkring behöver du stå för en så kallad riskpremie. I den här artikeln förklarar Lannebo vad en riskpremie är och vad den gör för nytta för dina anhöriga.

Varför betalar jag en riskpremie för min kapitalförsäkring?

Vad är riskpremie?

En riskpremie är den kostnad i en kapitalförsäkring som försäkringsbolaget tar ut för att kunna finansiera försäkringens återbetalningsskydd. Återbetalningsskyddet innebär att 101 procent av försäkringskapitalet tilldelas dina förmånstagare eller ditt dödsbo om du skulle avlida. Riskpremien syftar därmed till att täcka den extra procenten utöver försäkringskapitalet.

Läs mer: Traditionell försäkring eller fondförsäkring?

Varför finns riskpremie?

Anledningen till att du betalar en riskpremie är att den omvandlar sparandet till en försäkring, vilket gör utbetalningen skattefri. Försäkringsmomentet ligger i att det betalas ut en extra procent utöver försäkringskapitalet till dina förmånstagare om du avlider. Siffran en procent kommer från ett rättsfall där det fastställdes att en procents risk är tillräckligt för att kategorisera sparformen som en försäkring.

Hur stor är avgiften för riskpremien i en kapitalförsäkring?

Storleken på avgiften för återbetalningsskyddet i en kapitalförsäkring varierar hos olika bolag, och baseras på försäkringens värde i kombinationen med försäkringstagarens ålder. Ju äldre du är, desto högre blir avgiften per månad. Så länge du är under 75 år är avgiften vanligtvis mycket liten i förhållande till försäkringens totala värde, men däröver blir den mer påtaglig. För att ta reda på hur mycket du betalar för återbetalningsskyddet i din kapitalförsäkring vänder du dig till ditt försäkringsbolag.

Marknadens riskpremie

Begreppet riskpremie avser inte bara riskavgiften i kapitalförsäkringar, utan är även ett mått som används inom aktiemarknaden. I det sammanhanget är riskpremien den extra avkastning som investerare kan få från en investering utöver den riskfria räntan. Måttet används för att bedöma hur mycket marknaden kräver utöver avkastningen på den riskfria placeringen för att göra en viss investering.

Vanliga frågor om riskpremie

Vad påverkar riskpremiens storlek?

Storleken på en riskpremie som syftar till att täcka ett återbetalningsskydd i en kapitalförsäkring avgörs av försäkringens värde i kombination med försäkringstagarens ålder.

Är riskpremie och riskfri ränta samma sak?

Nej, riskfri ränta är den avkastning som investerare kan väntas få från investeringar som inte har någon risk, medan riskpremie är den avkastning som erhålls från en investering bortsett från den riskfria räntan.

Hur ofta betalas riskpremien?

Riskpremien betalas vanligtvis månadsvis eller årligen beroende på försäkringsbolagets villkor.