Lannebo: ”Lesjöfors kan stå på egna ben”

Industrigruppen Beijer Alma annonserade nyligen en översyn av sitt ägande i dotterbolaget Habia Cable. Initiativet välkomnas av Lannebos ägaransvarige Mats Gustafsson, som dessutom ser fler renodlingsmöjligheter.

Namnlös design (5)

Beijer Alma består i dagsläget av tre dotterbolag, fjädertillverkaren Lesjöfors, specialkabeltillverkaren Habia Cable samt industrigruppen Beijer Tech. Dotterbolagen är tre separata verksamheter med olika förutsättningar och drivkrafter. Samordningsvinsterna mellan de tre dotterbolagen är ringa.
”Beijer Almas struktur har varit ett återkommande diskussionsområde i våra kontakter med bolaget. Vi tycker det är väldigt positivt att Beijer Alma nu ser över förutsättningarna för Habia Cable. Det är möjligt att Habia Cable har bättre utvecklingsmöjligheter i en annan struktur”, säger Mats Gustafsson som är ansvarig för ägarstyrning hos Lannebo och även ledamot i Beijer Almas valberedning.

En avyttring av Habia Cable skulle frigöra kapital som kan investeras i de övriga två dotterbolagen.
”Dotterbolaget Beijer Tech har en uttalad förvärvsambition och om Beijer Alma avyttrar Habia Cable så skulle det kapitalet kunna användas till att accelerera Beijer Techs förvärvsstrategi”, fortsätter Mats Gustafsson.

I och med att dotterbolagen är separata verksamheter bör även frågan ställas om de kan stå på egna ben som fristående börsbolag. Specialfjädertillverkaren Lesjöfors är det dotterbolag som bidrar klart mest till Beijer Almas resultat. För 2021 redovisade Lesjöfors ett rörelseresultat på 600 miljoner kronor.
”Lesjöfors har en storlek och en lönsamhet som gör att det skulle kunna stå på egna ben. Bolaget har en riktigt hög avkastning på det sysselsatta kapitalet, goda år har avkastningen överstigit 30 procent”, säger Mats Gustafsson.

Lannebos bedömning, som ägare i Beijer Alma, är att Lesjöfors skulle vara attraktivt som ett självständigt börsbolag.
”Lesjöfors är en riktigt industripärla. Företaget har successivt expanderat utanför Norden och är nu det tredje största fjäderföretaget i Europa. Vår syn är att Lesjöfors över tiden inte värderats som det kvalitetsbolag det är. En renodling av Beijer Alma skulle förmodligen synliggöra kvalitén och värdet i Lesjöfors och även ge Beijer Tech utökade förvärvsmöjligheter”, avslutar Mats Gustafsson

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

Namnlös design (12)

15 sep. 2022

Ny på jobbet: Christian Herold

Christin Herold arbetar med tredjepartsdistribution på Lannebos försäljningsavdelning. En roll som innebär många spännande möten.

Namnlös design (13)

19 sep. 2022

Vem blir årets sparprofil 2022?

Vem har gjort den viktigaste insatsen för svenskarnas sparande i år? Det kommer Lannebo tillsammans med tidningen Affärsvärlden och en namnkunnig jury att ta reda på i årets upplaga av den prestigefulla tävlingen Årets Sparprofil.

Namnlös design (14)

29 sep. 2022

Ny på jobbet: Love Redin

Love Redin studerar på KTH och jobbar extra som förvaltningsassistent. Ett jobb som innebär att använda programmeringskunskaper i praktiken.