Lannebo: ”Lesjöfors kan stå på egna ben”

Industrigruppen Beijer Alma annonserade nyligen en översyn av sitt ägande i dotterbolaget Habia Cable. Initiativet välkomnas av Lannebos ägaransvarige Mats Gustafsson, som dessutom ser fler renodlingsmöjligheter.
Nyheter
Namnlös design (5)

Beijer Alma består i dagsläget av tre dotterbolag, fjädertillverkaren Lesjöfors, specialkabeltillverkaren Habia Cable samt industrigruppen Beijer Tech. Dotterbolagen är tre separata verksamheter med olika förutsättningar och drivkrafter. Samordningsvinsterna mellan de tre dotterbolagen är ringa.
”Beijer Almas struktur har varit ett återkommande diskussionsområde i våra kontakter med bolaget. Vi tycker det är väldigt positivt att Beijer Alma nu ser över förutsättningarna för Habia Cable. Det är möjligt att Habia Cable har bättre utvecklingsmöjligheter i en annan struktur”, säger Mats Gustafsson som är ansvarig för ägarstyrning hos Lannebo och även ledamot i Beijer Almas valberedning.

En avyttring av Habia Cable skulle frigöra kapital som kan investeras i de övriga två dotterbolagen.
”Dotterbolaget Beijer Tech har en uttalad förvärvsambition och om Beijer Alma avyttrar Habia Cable så skulle det kapitalet kunna användas till att accelerera Beijer Techs förvärvsstrategi”, fortsätter Mats Gustafsson.

I och med att dotterbolagen är separata verksamheter bör även frågan ställas om de kan stå på egna ben som fristående börsbolag. Specialfjädertillverkaren Lesjöfors är det dotterbolag som bidrar klart mest till Beijer Almas resultat. För 2021 redovisade Lesjöfors ett rörelseresultat på 600 miljoner kronor.
”Lesjöfors har en storlek och en lönsamhet som gör att det skulle kunna stå på egna ben. Bolaget har en riktigt hög avkastning på det sysselsatta kapitalet, goda år har avkastningen överstigit 30 procent”, säger Mats Gustafsson.

Lannebos bedömning, som ägare i Beijer Alma, är att Lesjöfors skulle vara attraktivt som ett självständigt börsbolag.
”Lesjöfors är en riktigt industripärla. Företaget har successivt expanderat utanför Norden och är nu det tredje största fjäderföretaget i Europa. Vår syn är att Lesjöfors över tiden inte värderats som det kvalitetsbolag det är. En renodling av Beijer Alma skulle förmodligen synliggöra kvalitén och värdet i Lesjöfors och även ge Beijer Tech utökade förvärvsmöjligheter”, avslutar Mats Gustafsson

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2023

2023 var på många sätt ett omtumlande år som präglades av geopolitisk oro, hög inflation och snabba räntehöjningar som slog hårt mot hushåll och företag. Det sticker också ut som ett av de varmaste åren...

Läs mer

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer