Lannebo accepterar bud på Momentum Software

Tyska Aaeron AG har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Momentum Software. Lannebo som är bolagets tredje största aktieägare accepterar budet.

Namnlös design (23)

Aaeron AG offentliggjorde måndagen den 20 juni 2022 att bolaget genom Mary BidCo ingått bindande avtal om förvärv av cirka 93 procent av aktierna i Momentum Software AB. Aaeron betalar 108 kronor per aktie för varje aktie i Momentum Software. Det innebär en premie på drygt 70 procent jämfört med fredagens stängningskurs och värderar hela bolaget till 1,8 miljarder kronor.

Lannebo äger genom förvaltade fonder i dagsläget 8 procent av aktierna i Momentum Software och är bolagets tredje största ägare. Lannebos förvaltare har ingått avtal med Aaeron om att sälja fondbolagets aktier.

”Det är kul att andra gör samma analys som vi gjorde och ser värdet i Momentum Software. Givetvis är det lite synd att bolaget köps ut efter en så kort resa på börsen men vi anser att budet är attraktivt”, säger Charlotta Faxén, förvaltare på Lannebo.

Momentum Software noterades på First North i december 2021 och Lannebo var en av ankarinvesterarna vid noteringen.

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

Kontor detaljer

15 juni 2022

Information om fusion

Lannebo Corporate Bond kommer att fusioneras med fonden Lannebo Sustainable Corporate Bond.

Andel kvinnliga styrelseledamöter 2002-2021

22 juni 2022

20 år av förändring i börsbolagens styrelser

De svenska börsbolagens styrelser har förändrats dramatiskt de senaste 20 åren. Ett enträget arbete i valberedningar har gjort styrelserna mer diversifierade, internationella och professionella.

Namnlös design

22 juni 2022

Ny på jobbet: Philip Garde

Philip Garde är nyanställd som försäljningansvarig i Danmark. Han leder arbetet med att nå ut till institutionella investerare på den danska marknaden.