Investeringsstrategi: Ska man satsa på värde eller tillväxt?

De två mest etablerade strategierna på aktiemarknaden är värdeinvestering och tillväxtinvestering. Vad skiljer dem åt och vilken är egentligen bäst?
Nyheter
Lannebo fonder, investeringsstrategi

Aktiemarknaden befolkas av olika typer av investerare. Precis som med människor är det vanskligt att placera dem i fack. Men två av de mest vedertagna kategorierna är värdeinvesterare och tillväxtinvesterare.

Låt oss börja med att beskriva värdeinvesteraren.

Världens genom tiderna mest kända värdeinvesterare är sannolikt den amerikanska miljardären Warren Buffet. Hans investeringsstil karaktäriseras av fokus på kassaflöden, utdelningar och långsiktighet. En snabb titt på de största aktieinnehaven i Warren Buffets investeringsbolag Berkshire Hathaway ger en bra bild av vilken typ av aktier en värdeinvesterare gillar. De tre största innehaven i portföljen är Apple, Bank of America och Coca-Cola. Samtliga är bolag med stora försprång gentemot konkurrenter och som under lång tid levererat stabila vinster.

Värdeinvesteraren fokuserar också på själva värderingen av bolaget. Mått som price/earnings och price/book är viktiga. Bank of America har till exempel ett p/e-tal på cirka 9 och ett p/b-tal på 0,7. Det innebär att bolaget värderas till 9 gånger sin förväntade vinst och till 70 procent av värdet på bolagets tillgångar.

“It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price.”

-Warren Buffet

 

Tråkigt och gammaldags, tycker tillväxtinvesteraren när hon hör detta. Tillväxtinvesteraren letar istället efter morgondagens vinnare. Bolag där värderingen visserligen är hög men där tillväxten och framtidsmöjligheterna lockar.

Någon lika självklar profil som Warren Buffet finns inte bland tillväxtinvesterarna. Men den legendariske amerikanska baseballspelaren Babe Ruths beskrivning av sin spelstil passar bra också för att beskriva en våghalsig tillväxtinvesterare.

“I swing with everything I’ve got. I hit big or I miss big.”

-Babe Ruth

Tillväxtinvesteraren investerar gärna i bolag som inte ger några utdelningar, till och med bolag som går med förlust. Det viktiga är inte hur bolaget presterar i dag, det viktiga är var bolaget kan tänkas vara i framtiden.

Ett typiskt bolag som lockar tillväxtinvesteraren är ett mindre bolag där intäkterna växer kraftigt, som genomför förvärv och som har en skalbar affärsmodell. Dessa aktier hittar man ofta högst upp, eller längst ned, på en lista över aktierna som stigit mest det senaste året.

Dessa två beskrivningar av investeringsstrategierna är givetvis något förstärkta för att sätta fingret på skillnaden mellan värde- och tillväxtinvesteraren. I verkligheten är skiljelinjerna vagare och det finns bolag och aktier som såväl tillväxt- som värdeinvesterare kan ha samma åsikt om.

Vilken investeringsstrategi är egentligen bäst?

Det enkla, men något tråkiga svaret, är att det skiljer sig över tid. Vissa tidsperioder utvecklas tillväxtaktierna bättre och andra perioder utvecklas värdeaktierna bättre.

Det man däremot kan säga är att tillväxtinvesterarens favoritaktier tenderar att vara mer volatila. De stiger mer i en uppåtgående marknad och de faller mer när marknaden går ned jämfört med värdeinvesterarens favoritaktier.

De senaste 10 åren, från 2010-2020, har tillväxtstrategin varit den mest lyckade investeringsstrategin. Vad det beror på, beror på vem man frågar.

Tillväxtinvesteraren hävdar sannolikt att det har att göra med en snabb teknisk utveckling som gynnat de bolag som tagit till sig av förändringens vindar. Värdeinvesteraren å sin sida skakar antagligen på huvudet och ser en räntedopad aktiemarknad där värderingar pressas upp till orimliga nivåer av onormala kapitalflöden.

Båda investerarna kommer dock hålla med om att vi i dag ser en ovanligt stor skillnad mellan ”dyra” och ”billiga” bolag. Liknande situationer har uppstått på marknaden flera gånger tidigare, till exempel i samband med IT-haussen 1999.

value

För värdeinvesteraren är det givet att världen och aktiemarknaden kommer att återgå till ett mer normalt tillstånd precis som det gjort varje gång tidigare efter att skillnaden mellan ”dyra” och ”billiga” aktier rusat iväg. Detta mönster har över längre tidsperioder gjort att värdeinvesteraren varit något mer framgångsrik i sin strategi jämfört med tillväxtinvesteraren.

Hur vet jag vilken strategi en fond har?

Analyshuset Morningstar har tagit fram grafik för att beskriva en fonds inriktning.

style

Det gör det enkelt att i grova drag se vilken inriktning en viss fond har. Om vi till exempel tittar på fonden Lannebo Teknik Småbolag så hamnar den i den nedre högra rutan vilket innebär att den fokuserar på små bolag och tillväxtinvesteringar.

style2

Tittar vi istället på fonden Lannebo Sverige Plus så hamnar den i den mittersta rutan vilket betyder att den fokuserar på mellanstora bolag och att strategin ligger någonstans mellan värdeinvestering och tillväxtinvestering.

style3

Ett annat sätt att översiktligt avgöra vilken strategi en viss fond har är att titta på fondens innehav. Är det bolag med höga p/e-tal och låg utdelning? Då rör det sig sannolikt om förvaltare med fokus på tillväxtinvesteringar.

Innehåller fonden däremot bolag med hög direktavkastning och lägre värdering, då har du hittat en mer värdefokuserad fondförvaltare.

Vilken investeringsstrategi har Lannebo?

Lannebo som bolag är inte uttalat fokuserade på värde- eller tillväxtinvesteringar. Det innebär att olika fonder har olika strategi beroende av de förvaltare som förvaltar fonden. Lannebo tror att en hög grad av frihet i förvaltningen skapar bäst resultat över tid.

Läs mer om Lannebos investeringsfilosofi här.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2023

2023 var på många sätt ett omtumlande år som präglades av geopolitisk oro, hög inflation och snabba räntehöjningar som slog hårt mot hushåll och företag. Det sticker också ut som ett av de varmaste åren...

Läs mer

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer