Marknadsindex – vad är det?

Att följa marknadsindex kan hjälpa dig att förstå hur olika marknader presterar under olika tidsperioder. I den här artikeln reder vi ut allt du behöver känna till om marknadsindex så att du ska få bättre förståelse för hur aktie- och fondmarknaden fungerar.

Marknadsindex – vad är det?

Vad är marknadsindex?

Ett marknadsindex är en sammansättning av innehav på en viss marknad, såsom Stockholmsbörsen, och visar deras genomsnittliga prisutvecklingen på marknaden. Marknadsindex kan till exempel användas om du vill jämföra hur en viss aktie har presterat i förhållande till marknaden i stort. De flesta marknadsindex är värdeviktade, vilket betyder att bolagens börsvärde avgör hur många procent av indexet bolagets aktier kommer att utgöra. I praktiken innebär det att de bolag som har högst börsvärde får större inverkan på indexet än bolag med lägre börsvärde.

Olika typer av marknadsindex

  • SIX General Index (SIXGX) – visar Stockholmsbörsens genomsnittliga utveckling.
  • SIX Return Index (SIXRX) – visar Stockholmsbörsens genomsnittliga utveckling inklusive utdelningar.
  • SIX Portfolio Index (SIXPX) – visar Stockholmsbörsens genomsnittliga utveckling, justerat för de placeringsregler som gäller för aktiefonder.
  • SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) – visar Stockholmsbörsens genomsnittliga utveckling inklusive utdelningar, justerat för de placeringsregler som gäller för aktiefonder.

Så fungerar indexfonder

Indexfonder kallas de fonder där innehaven väljs ut med algoritmer och som avser att följa ett visst marknadsindex. En indexfond kan till exempel följa OMXS30, ett index med de trettio mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. Om du sparar i en indexfond investerar du per automatik i en viss typ av bolag på en viss marknad, men kan däremot gå miste om exempelvis mindre snabbväxande bolag och bolag med stark hållbarhetsprofil.

Hur kan marknadsindex användas som hjälpmedel?

Ett marknadsindex kan vara ett bra hjälpmedel om du vill jämföra hur en viss marknad har presterat i förhållande till en annan, till exempel om du är intresserad av att investera i en fond med utländska aktier.

Vanliga frågor om marknadsindex

Vad visar ett marknadsindex?

Ett marknadsindex visar prisutvecklingen för en viss marknad.

När ska jag titta på marknadsindex?

Du kan titta på marknadsindex om du vill jämföra utvecklingen för olika marknader eller om du vill se hur en fond har presterat i förhållande till marknaden i stort.

Vad är skillnaden mellan marknadsindex och fondindex?

Ett marknadsindex visar utvecklingen för en viss marknad, medan ett fondindex (eller kategoriindex) visar den sammanlagda utvecklingen för fonder inom samma kategori.