Så undviker du ISK-fällan – tips från Lannebo

ISK är i de flesta fall ett smidigt och inte minst skattemässigt fördelaktigt alternativ för privatpersoner som vill spara i aktier och fonder. Det finns dock en situation som är viktig att undvika; den så kallade ISK-fällan. I den här artikeln berättar vi mer om ISK och vad du bör göra för att inte förlora pengar.

Så undviker du ISK-fällan – tips från Lannebo

Vad är ISK och hur fungerar det?

Ett ISK, eller investeringssparkonto, är en kontotyp som passar dig som vill handla olika värdepapper, såsom aktier, fonder och obligationer. Till skillnad mot när du sparar via ett aktiekonto slipper du deklarera varje enskild försäljning och utdelning. Dessutom betalar du en årlig schablonskatt (1,086 procent år 2024) på ditt totala sparkapital istället för vinstskatt på 30 procent. Ditt sparande är inte bundet utan du kan byta eller sälja dina sparprodukter precis när du vill.

Läs mer: ISK eller aktiekonto?

För- och nackdelar med ISK

Fördelar:

 • Generellt sett är ISK betydligt mer gynnsamt än ett aktiekonto ur ett skattemässigt perspektiv, såvida du inte endast sparar i räntebärande papper.
 • Du kan enkelt skräddarsy din sparportfölj utifrån dina sparmål och preferenser.
 • De värdepapper du sparar i registreras i ditt namn, vilket ger dig rösträtt vid bolagsstämmor.
 • Du behöver varken deklarera försäljningar eller utdelningar.
 • Ditt sparande omfattas av insättningsgaranti och investerarskydd, vilket betyder att du får ersättning upp till 250 000 kronor om din bank går i konkurs.

Nackdelar:

 • Den årliga schablonskatten dras oavsett om du har gått med vinst eller förlust under året.
 • Du kan inte utnämna en specifik förmånstagare till sparandet. Vill du spara i fonder eller aktier i till exempel ditt barns namn är en kapitalförsäkring ofta ett bättre alternativ.
 • Du får inte dra av förluster på försäljningar i din deklaration.
 • Du kan inte ha ett ISK om du är skriven i ett annat land än Sverige.

Vad är ISK-fällan och hur undviker man den?

ISK-fällan är den situation som kan uppstå om du förvarar kapital på ditt ISK utan att köpa några värdepapper som ger avkastning. Eftersom du betalar skatt för hela beloppet du har på kontot kommer dina likvida medel att minska, till skillnad från om du hade fört över pengarna till ett räntebärande sparkonto. När du säljer värdepapper bör du därför flytta kapitalet relativt snart om du inte planerar att göra nya investeringar. Detsamma gäller dig som brukar göra en månatlig överföring till ditt ISK – vänta inte för länge med att investera. Är det inte rätt läge att handla värdepapper är det bättre att placera pengarna på ett sparkonto med ränta. Ju högre ränteläge, desto viktigare är det att undvika ISK-fällan.

Vanliga frågor om ISK-fällan

Vad innebär det att hamna i ISK-fällan?

Den så kallade ISK-fällan innebär att du betalar skatt på ditt sparkapital även om du inte har köpt några sparprodukter, vilket leder till att du förlorar pengar.

Vad kan jag göra för att undvika ISK-fällan?

Det du kan göra för att undvika ISK-fällan är att inte förvara likvida medel på ditt ISK om du inte planerar att investera inom en mycket snar framtid. I en sådan situation är ett sparkonto med ränta ett bättre alternativ eftersom du då får avkastning på ditt kapital.

Hur räknas skatten på ett ISK ut?

Du behöver inte själv räkna ut skatten på ett ISK, men om du skulle vilja kontrollräkna har vi beskrivit hur du går tillväga:

Skatten som du betalar för ett visst år utgår från ett så kallat kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas årligen som en fjärdedel av summan för:

 • Värdet av tillgångarna på investeringssparkontot vid ingången av varje kvartal.
 • Insättningar till kontot under året.
 • Värdet av överföringar av värdepapper.