Vad är derivatinstrument?

Vad är derivatinstrument?

Enkelt förklarat är derivat finansiella instrument som ger exponering mot utvecklingen i värdepapper. I den här artikeln reder Lannebo ut vad du behöver veta om derivatinstrument så att du ska få bättre koll på hur den finansiella marknaden fungerar.

Vad är derivat?

Derivat är ett samlingsnamn för finansiella instrument vars värde är kopplat till värdet på andra typer av värdepapper, såsom aktier, räntor, index och valutor. Om du investerar i ett derivat som är kopplat till en aktie investerar du inte i själva aktien, utan i hur du tror att aktiekursen kommer att utvecklas framöver. Rätt hanterat kan derivatinstrument fungera som en hävstång och ge dig bättre avkastning på ditt kapital, men har du otur kan du istället förlora stora summor pengar.

Hur fungerar derivatinstrument?

När du handlar med derivat ingår du ett avtal om att köpa eller sälja ett värdepapper i framtiden utifrån möjligheten att något inträffar. Nedan visar vi några förenklade exempel på hur det kan fungera.

Exempel köpoption

Fernando tror att Volvos aktiekurs kommer att stiga från 100 till 130 kronor inom ett halvår. Han köper en option där köpkursen är 110 kronor. Optionen kostar fem kronor och gäller i sex månader. När ett halvår har gått är aktien värd 130 kronor. Fernando kan därför lösa in optionen och får köpa aktien för 110 kronor. Det innebär att han gör en vinst på 15 kronor (130-110-5).

Exempel säljoption

Linda äger inga aktier, men har en känsla av att Volvos aktie kommer att sjunka från 100 till 70 kronor. Hon köper därför en säljoption för fem kronor som ger henne rätt att sälja aktien för 90 kronor. Efter fyra månader har aktien gått ner till 75 kronor, då köper hon en aktie och utnyttjar sedan sin säljoption och gör en vinst på 10 kronor efter avdrag för optionens pris.

Vad är blankning?

Blankning är när man lånar aktier för att man tror att kursen kommer att gå ned eller utvecklas sämre än andra aktier. Personen som lånar aktien säljer den direkt i hopp om att kunna köpa tillbaka den billigare när aktien ska återlämnas.. Blankning medför en betydligt större risk än att direktinvestera i aktier. När du investerar i fonder eller aktier kan du förlora pengar, men om det inte går som planerat med en blankning förlorar du pengar som du är skyldig någon annan.

Använder Lannebo derivatinstrument?

Lannebo har tre specialfonder där förvaltarna har möjlighet att ta långa och korta positioner; Lannebo Sverige Plus, Lannebo Fastighetsfond och Lannebo Fastighetsfond Select. Det innebär att förvaltarna får använda sig av derivatinstrument och blanka aktier för att fonderna ska generera extra avkastning vid både upp- och nedgångar.

I dessa fonder använder sig förvaltarna av blankningar för att finansiera ytterligare aktieköp. Det gör att de tjänar pengar på skillnaden i utveckling mellan två aktier.

Exempel

Förvaltaren lånar aktier i SSAB som denne sedan säljer på marknaden (en blankning). Försäljningssumma används sedan för att investera i Boliden. När aktielånet ska återbetalas säljer förvaltaren Boliden och köper i SSAB. Om Boliden utvecklats bättre än SSAB under perioden ger det en positiv effekt på avkastningen.

Vanliga frågor om derivatinstrument

Hur hög risk har derivat?

Hur stor risken är beror på vilken typ av derivat det gäller samt det specifika värdepappret. I värsta fall kan du förlora betydligt mer än du satsade från början.

Vad ska man tänka på när man investerar i derivatinstrument?

Du bör ha mycket god kunskap om marknaden och aldrig investera pengar du inte har råd att förlora.

Vad finns det för olika typer av derivat?

Några exempel på derivat är optioner, terminer, futurer, warranter och swappar.