Så fungerar blankning

Har du lagt märke till att vissa aktier är blankningsbara och undrar vad det egentligen innebär? I den här artikeln går vi igenom vad du behöver veta om blankning – en tradingstrategi som gör det möjligt att tjäna pengar på sjunkande aktiekurser.

Så fungerar blankning

Vad är blankning och vad syftar det till?

Blankning innebär att en person lånar någon annans värdepapper (ofta aktier) under en överenskommen tidsperiod och säljer dem vidare till marknadspris. I slutet av lånets löptid behöver blankaren köpa tillbaka värdepapperen för att kunna återlämna dem till ägaren. Om värdepapprets kurs har sjunkit under den här perioden kommer blankaren att tjäna pengar på lånet. Syftet med att blanka aktier är alltså att få avkastning trots fallande priser.

Exempel på hur blankning fungerar

Charlotte tror att Storbolaget AB:s aktie kommer att sjunka framöver. Hon bestämmer sig därför för att låna 100 aktier som nu har aktiekursen 200 kronor. Aktielånets löptid är tre månader. Charlotte säljer aktierna omgående och försäljningen ger henne 20 000 kronor (100 x 200).

Efter tre månader behöver Charlotte köpa tillbaka aktierna för att kunna återlämna dem. Aktiepriset har nu sjunkit till 180 kronor. Hon behöver därför betala 18 000 kronor, vilket innebär att hon har gjort en vinst på 2 000 kronor.

Om aktiekursen istället hade gått upp till 220 kronor hade kostnaden för att köpa tillbaka aktierna uppgått till 22 000 kronor. Charlotte hade då gjort en förlust på 2 000 kronor.

För- och nackdelar med blankning

Fördelar med blankning

  • Blankningen gör att du kan göra vinst på en kursnedgång.
  • Du kan investera pengarna från försäljningen i riskfria placeringar som ger en viss avkastning under blankningens löptid.

Nackdelar med blankning

  • Du förlorar pengar om aktiens pris stiger.
  • Vid blankningsaffärer tillkommer en extra räntekostnad om du lånar över natten.
  • Det tillkommer en administrativ avgift för aktielånet.
  • Långivaren har rätt att när som helst ta tillbaka sina aktier, vilket innebär att du kan tvingas stänga blankningspositionen i ett läge där du går med förlust.

Risken med blankning

Att blanka aktier medför en stor risk eftersom det teoretiskt sett inte finns någon gräns för hur mycket en aktiekurs kan stiga. Har du otur kan du alltså förlora betydligt mer pengar än vad aktierna var värda när du blankade dem. För att skydda samtliga inblandade måste blankaren därför uppfylla ett säkerhetskrav på likvida medel motsvarande cirka 130 procent av den blankade positionen.

Använder Lannebo blankning?

Det finns tre fonder i Lannebos fondutbud där förvaltarna kan ta både långa och korta positioner; Lannebo Fastighetsfond, Lannebo Fastighetsfond Select och Lannebo Sverige Plus. Detta gör att fonderna kan skapa extra avkastning oavsett om kurserna går upp eller ner, och den vinst som genereras går till att investera i de aktier som förvaltaren bedömer få en positiv utveckling framöver. Kort position är en synonym för blankning, det vill säga att förvaltarna investerar i en kursnedgång. Lång position är när förvaltarna investerar i att en tillgångs värde ska öka.

Vanliga frågor om blankning

Vad händer om den aktie man har blankat stiger i värde?

Om du har blankat en aktie vars värde sedan stiger går du med förlust.

Vilka av Lannebos fonder har möjlighet att blanka aktier?

Lannebo Fastighetsfond, Lannebo Fastighetsfond Select och Lannebo Sverige Plus.

Vad innebär att ta en kort position i aktiesammanhang?

Att ta en kort position är samma sak som att blanka, det vill säga att man lånar värdepapper för att tjäna pengar på en kursnedgång.