Helen Broman: Så väljer jag fonder

Förvaltaren Helen Broman om att välja fonder
Spara i fonder
Helen Broman, Lannebo

Med risk för att tala i egen sak: Det finns många goda anledningar till att spara i fonder. Riskspridning, enkla automatiserade köp och ingen risk att missa nyemissioner i direktägda aktier för att nämna några. Men oavsett om du håller med eller inte måste du liksom de flesta andra spara i fonder. I flera delar av pensionssparandet är fonder det enda alternativet. Så du har på sätt och vis blivit inknuffad i en butik och måste köpa någonting innan du får gå ut.

Jag tänkte förklara hur jag, som fondförvaltare, gör när jag väljer fonder. Det enkla svaret är såklart: jag väljer att spara i mina egna. Men eftersom de flesta inte har det så enkelt ska jag ta ett lite bredare perspektiv. Så håll i er, här kommer mina 3 tips för hur jag tänker kring fondval.

1. Alla fonder har en placeringshorisont

Alla fonder måste ha med en rekommenderad placeringshorisont i sitt faktablad. Placeringshorisonten är en slags ambition att förklara ett fonds risk efter hur en vanlig sparare agerar. Istället för att konstatera att risken är ”5 på en 7-gradig skala” säger placeringshorisonten till exempel att ”denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sitt kapital inom fem år”.

Mitt råd: Tumma inte på detta. Är den rekommenderade placeringshorisonten mer än 5 år, placera inte pengar som du planerar att använda tidigare än så. Detsamma gäller åt andra hållet. Pengar som du ska spara en längre tid bör placeras i fonder med lång placeringshorisont (och därmed hög risk).

2. Kvoten som säger (nästan) allt

Någonting som du kommer att stöta på så fort du sticker in näsan i fonddjungeln är begreppet Sharpekvot. Sharpekvoten är ett mått på riskjusterad avkastning. Det fina med Sharpekvoten när det gäller just fonder är att den fångar upp flera olika jämförelsetal i en enda siffra.

Sharpekvoten bakar ihop fondens historiska avkastning, fondens avgifter och fondens risk. Ju högre Sharpekvot, desto bättre.

Detta gör att du effektivt kan jämföra vilka fonder som presterat bäst i förhållande till både den risk de tagit och den avgift de tagit under de senaste åren. Indexfonder och aktivt förvaltade fonder ställs mot varandra på lika villkor. Tänk dock på att de fonder som du jämför bör höra till samma kategori (till exempel teknikfonder) för att jämförelsen ska bli rättvis.

Det finns, som det heter i fondvärlden, ingen garanti för att historisk avkastning är lika med framtida avkastning. Däremot finns forskning som visat att fonder som presterar dåligt ganska ofta fortsätter att prestera dåligt. Med hjälp av Sharpekvoten kan du gallra bort bottenskrapet.

Tyvärr är Sharpekvoten ofta lite undangömd så du får antagligen klicka lite innan du hittar den. I min mening borde detta vara den siffra som lyfts fram tydligt när fonder ska jämföras.

3. Välj bolag och förvaltare först

Många fondval börjar med att spararen bestämmer sig för ett visst segment som denne vill investera i. Inte sällan är det någonting som för stunden är hett som fastighets-, ryssland-, eller teknikfonder.

Här väljer jag istället att börja i andra änden. Först vill jag hitta ett fondbolag och/eller en förvaltare som jag tycker tänker klokt i investerings- och hållbarhetsfrågor. Därefter tittar jag på vad det är för fonder bolaget och förvaltaren har i sitt utbud. Flera svenska fondbolag och förvaltare har bevisat sig över tid, med goda resultat, regelefterlevnad och seriositet. Om man ser till de skandaler som varit de senaste åren i fondbranschen har det varit klokt att som sparare undvika fondbolag som är helt nystartade och som är registrerade i länder med avslappnad lagstiftning och begränsad insyn.

Så för att sammanfatta. När jag letar fonder börjar jag med att hitta ett par fondbolag som jag tycker är bra, väljer sedan ut de fonder som överensstämmer med min placeringshorisont och jämför till sist Sharpekvoten för dessa. Givetvis är detta ingen garanti för någonting men nu vet du i alla fall hur en fondförvaltare tänker när hon väljer fonder.

Helen Broman förvaltar tillsammans med Johan Nilke fonderna Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Låt tiden arbeta för dig!

Stora pengar kommer sällan över en natt. Vi har pratat med Peter Lagerlöf, inte bara en förvaltare av flera Lannebofonder, utan en av Sveriges mest aktade analytiker och en varm anhängare av tålmodigt sparande....

Läs mer

Spara för livet

Katarina Halvarson har sparat i snart 65 år och är en trogen besökare på Lannebos event. Ofta har hon sina barnbarn Tor och Nils med sig. »Lannebo har en öppenhet som är ganska speciell«, säger...

Läs mer

Jakten på guldkornen

Små bolag, men med naggande goda möjligheter och en tydlig investeringsstrategi. Duon bakom specialfonden Lannebo NanoCap har hittat ett recept för framgång....

Läs mer

Varför investera i en fastighetsfond?

Varför investera i en fastighetsfond? Hur påverkar ränteläget fastighetsbolagen? Och vad gör Lannebo Fastighetsfond unik jämfört med konkurrenterna?...

Läs mer

Lannebo Småbolag – En ledande PPM-fond!

Tänk dig ett system där varje svensk kan påverka sin framtida pension genom att välja hur delar av den ska investeras. Det är precis vad Premiepensionssystemet (PPM) erbjuder, och nu firar det snart 25 år....

Läs mer

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2023

2023 var på många sätt ett omtumlande år som präglades av geopolitisk oro, hög inflation och snabba räntehöjningar som slog hårt mot hushåll och företag. Det sticker också ut som ett av de varmaste åren...

Läs mer

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer