Helen Broman: Så väljer jag fonder

Förvaltaren Helen Broman om att välja fonder
Spara i fonder
Helen Broman, Lannebo

Med risk för att tala i egen sak: Det finns många goda anledningar till att spara i fonder. Riskspridning, enkla automatiserade köp och ingen risk att missa nyemissioner i direktägda aktier för att nämna några. Men oavsett om du håller med eller inte måste du liksom de flesta andra spara i fonder. I flera delar av pensionssparandet är fonder det enda alternativet. Så du har på sätt och vis blivit inknuffad i en butik och måste köpa någonting innan du får gå ut.

Jag tänkte förklara hur jag, som fondförvaltare, gör när jag väljer fonder. Det enkla svaret är såklart: jag väljer att spara i mina egna. Men eftersom de flesta inte har det så enkelt ska jag ta ett lite bredare perspektiv. Så håll i er, här kommer mina 3 tips för hur jag tänker kring fondval.

1. Alla fonder har en placeringshorisont

Alla fonder måste ha med en rekommenderad placeringshorisont i sitt faktablad. Placeringshorisonten är en slags ambition att förklara ett fonds risk efter hur en vanlig sparare agerar. Istället för att konstatera att risken är ”5 på en 7-gradig skala” säger placeringshorisonten till exempel att ”denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sitt kapital inom fem år”.

Mitt råd: Tumma inte på detta. Är den rekommenderade placeringshorisonten mer än 5 år, placera inte pengar som du planerar att använda tidigare än så. Detsamma gäller åt andra hållet. Pengar som du ska spara en längre tid bör placeras i fonder med lång placeringshorisont (och därmed hög risk).

2. Kvoten som säger (nästan) allt

Någonting som du kommer att stöta på så fort du sticker in näsan i fonddjungeln är begreppet Sharpekvot. Sharpekvoten är ett mått på riskjusterad avkastning. Det fina med Sharpekvoten när det gäller just fonder är att den fångar upp flera olika jämförelsetal i en enda siffra.

Sharpekvoten bakar ihop fondens historiska avkastning, fondens avgifter och fondens risk. Ju högre Sharpekvot, desto bättre.

Detta gör att du effektivt kan jämföra vilka fonder som presterat bäst i förhållande till både den risk de tagit och den avgift de tagit under de senaste åren. Indexfonder och aktivt förvaltade fonder ställs mot varandra på lika villkor. Tänk dock på att de fonder som du jämför bör höra till samma kategori (till exempel teknikfonder) för att jämförelsen ska bli rättvis.

Det finns, som det heter i fondvärlden, ingen garanti för att historisk avkastning är lika med framtida avkastning. Däremot finns forskning som visat att fonder som presterar dåligt ganska ofta fortsätter att prestera dåligt. Med hjälp av Sharpekvoten kan du gallra bort bottenskrapet.

Tyvärr är Sharpekvoten ofta lite undangömd så du får antagligen klicka lite innan du hittar den. I min mening borde detta vara den siffra som lyfts fram tydligt när fonder ska jämföras.

3. Välj bolag och förvaltare först

Många fondval börjar med att spararen bestämmer sig för ett visst segment som denne vill investera i. Inte sällan är det någonting som för stunden är hett som fastighets-, ryssland-, eller teknikfonder.

Här väljer jag istället att börja i andra änden. Först vill jag hitta ett fondbolag och/eller en förvaltare som jag tycker tänker klokt i investerings- och hållbarhetsfrågor. Därefter tittar jag på vad det är för fonder bolaget och förvaltaren har i sitt utbud. Flera svenska fondbolag och förvaltare har bevisat sig över tid, med goda resultat, regelefterlevnad och seriositet. Om man ser till de skandaler som varit de senaste åren i fondbranschen har det varit klokt att som sparare undvika fondbolag som är helt nystartade och som är registrerade i länder med avslappnad lagstiftning och begränsad insyn.

Så för att sammanfatta. När jag letar fonder börjar jag med att hitta ett par fondbolag som jag tycker är bra, väljer sedan ut de fonder som överensstämmer med min placeringshorisont och jämför till sist Sharpekvoten för dessa. Givetvis är detta ingen garanti för någonting men nu vet du i alla fall hur en fondförvaltare tänker när hon väljer fonder.

Helen Broman förvaltar tillsammans med Johan Nilke fonderna Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer

Lannebo Live: Fastighetssektorn – nuläge och framtidsutsikter

Hur klarar sig noterade fastighetsbolag i rådande miljö och hur ser utsikterna framgent ut? Tobias Kaj och Philip Hallberg berättar om sin syn på fastighetssektorn och varför nu kan vara ett bra läge att investera...

Läs mer

”Det finns ingen möjlighet för bolagen att bromsa”

Hur kan vi skynda på omställningen mot en grön ekonomi? Vi pratade med Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om nya investerarinitiativ, problemet med dubbelmoral och hur Lannebo aktivt driver på resan mot ett mer hållbart...

Läs mer

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer

Lannebo Live: Möjligheter bland småbolagen

Stockholmsbörsens småbolag har fallit under året när räntorna stigit. Men det finns god avkastningspotential i de mindre bolagen när börsen vänder. Lyssna in till Lannebo Live när Hjalmar Ek, förvaltare på Lannebo, berättar om möjligheterna...

Läs mer

Lannebo prisas för sitt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en naturlig och integrerad del i förvaltningen av våra fonder. Nu utses Lannebo till Best ESG Equities Investment Solutions Sweden 2023 av CFI.co....

Läs mer