Vad betyder solvens? – Lannebo förklarar

När du ska teckna en traditionell försäkring är det bra att kontrollera att försäkringsbolaget har tillräckligt låga skulder i förhållande till sina tillgångar. I den här artikeln berättar vi allt du behöver veta om solvens – ett mått som speglar företagets ekonomiska status.

Vad betyder solvens? – Lannebo förklarar

Vad är solvens?

Solvens, eller solvensgrad, är ett mått som visar ett företags eller en individs förmåga att betala sina skulder. Måttet är viktigt för långivare, investerare och försäkringstagare eftersom det är ett sätt att bedöma risken att inte få tillbaka de investerade pengarna. Hög solvens är en indikator på god ekonomisk stabilitet, medan låg solvens tyder på det motsatta.

Varför behöver jag ha koll på solvensgraden?

Att kontrollera ett försäkringsbolags solvensgrad är aktuellt för dig som ska teckna en traditionell försäkring för din tjänstepension eller ditt privata pensionssparande. När du sparar i en traditionell försäkring garanteras du nämligen inte bara en del av insättningarna till försäkringen, den avkastning som försäkringsbolaget genererar utöver garantin går tillbaka till dig i form av en återbäringsränta eller avkastningsränta. Ett försäkringsbolag med låg solvens kan i skakiga tider tvingas investera i mer ränteprodukter som inte ger särskilt hög avkastning, vilket i sin tur kan leda till att de sänker din återbäringsränta. Om försäkringsbolaget däremot har hög solvens kan de investera i produkter med högre risk som på längre sikt ger högre avkastning – och högre återbäringsränta till dig som kund.

Hur beräknas solvens?

Formel:
tillgångar / skulder x 100 = solvensgrad i procent

Exempel:
Ett försäkringsbolags tillgångar uppgår till 10 miljarder kronor, och har pensionslöften och andra skulder på 6 miljarder kronor.

Det innebär att solvensgraden blir:
(10 000 000 000 / 6 000 000 000) x 100 = 167 %

Hur hög ska solvensgraden vara?

Solvensgrad är ett relativt mått, vilket innebär att vad som räknas som en hög solvens i en viss situation kan räknas som en låg i en annan. Vad gäller traditionella försäkringar måste solvensgraden enligt lag vara minst 104 procent, och försäkringsbolagets verksamhet är endast tillåten om de med 99,5 procents sannolikhet kan fullfölja sina ekonomiska åtaganden det närmaste året. Lagen är till för att skydda försäkringskapitalet, dock krävs högre nivåer för att återbäringsräntan inte ska påverkas under sämre tider.

Vanliga frågor om solvens

Vad menas med solvens?

I försäkringssammanhang används solvens som mått på hur väl ett försäkringsbolags tillgångar räcker för att betala vad de lovat enligt avtal.

Vad är en bra solvensgrad?

Vad som definieras som en bra solvensgrad beror på i vilket sammanhang måttet används. Om du ska teckna en traditionell försäkring bör försäkringsbolaget ha en solvensgrad väl över 100 procent.

Var kan jag se ett försäkringsbolags solvensgrad?

De flesta försäkringsbolag uppger sin aktuella solvensgrad och andra viktiga nyckeltal på sin hemsida.

Kan solvensgraden förändras över tid?

Ja, solvensgraden kan förändras beroende på förändringar i bolagets tillgångar, skulder och ekonomiska förhållanden.

​​Varför är solvensgraden viktig vid val av försäkringsbolag?

Solvensgraden indikerar bolagets finansiella hälsa och förmåga att fullgöra sina ekonomiska åtaganden, vilket är viktigt för att säkerställa att dina försäkringar är säkra och pålitliga.