Premiebefrielseförsäkring – så fungerar det

Om du har en kollektivavtalad tjänstepension ingår vanligtvis en premiebefrielseförsäkring som träder in om du går på föräldraledighet eller blir långvarigt sjuk. I den här artikeln går vi igenom vad försäkringen har för syfte och hur den fungerar.

Premiebefrielseförsäkring – så fungerar det

Vad är premiebefrielseförsäkring?

En premiebefrielseförsäkring är ett tillägg som innebär fortsatt inbetalning till din tjänstepension om du blir långvarigt sjukskriven eller är föräldraledig. Skillnaden är att försäkringsbolaget tar över ansvaret att betala in premien istället för din arbetsgivare. Syftet med försäkringen är att du ska fortsätta tjäna in till din tjänstepension så länge du är anställd, även om du inte har möjlighet att arbeta. Premiebefrielseförsäkring ingår i de flesta kollektivavtalade tjänstepensioner, men kontakta din arbetsgivare om du är osäker på om du har eller kan få försäkringen.

Hur fungerar en premiebefrielseförsäkring?

De exakta villkoren för en premiebefrielseförsäkring varierar beroende på vilket tjänstepensionsavtal du har, men en förutsättning för att försäkringen ska träda i kraft är att du får ersättning via Försäkringskassan. I vissa fall är det din arbetsgivare som behöver anmäla till ditt tjänstepensionsbolag att du har blivit sjukskriven eller ska gå på föräldraledighet, i andra fall är det du själv. Kolla därför upp vad som gäller i ditt fall så att du inte riskerar att bli utan den tjänstepension du har rätt till.

Hur mycket får man i tjänstepension genom premiebefrielseförsäkringen?

Om du är sjukskriven eller föräldraledig får du ungefär samma inbetalningar till tjänstepensionen som när du arbetar. Beroende på villkoren i ditt tjänstepensionsavtal baseras premiens storlek antingen på din sjukpenninggrundande inkomst eller din genomsnittliga pensionsgrundande inkomst under 12 månader innan sjuk- eller föräldraledigheten inträffade.

Premiebefrielseförsäkring & avdragsrätt

Arbetsgivare som betalar in tjänstepension åt sina anställda har rätt att göra avdrag på pensionskostnader med 35 procent av den anställdes lön, upp till 10 prisbasbelopp. Eftersom premiebefrielseförsäkringen är kopplad till en tjänstepensionsförsäkring innebär det att även den är avdragsgill.

Vanliga frågor om premiebefrielseförsäkring

Vad innebär premiebefrielseförsäkring?

En premiebefrielseförsäkring ingår vanligtvis i din tjänstepension och innebär att det görs inbetalningar till pensionen även när du är föräldraledig eller sjukskriven.

Behöver jag som arbetsgivare betala extra för att en premiebefrielseförsäkring ska ingå i mina anställdas tjänstepension?

Nej, kostnaden för premiebefrielseförsäkringen ingår vanligtvis i pensionspremien.

Vem kan teckna en premiebefrielseförsäkring?

Endast arbetsgivare kan teckna premiebefrielseförsäkringar för sina anställda, inte den anställde själv.

Är premiebefrielseförsäkringen avdragsgill?

Ja, som arbetsgivare har du rätt att göra avdrag med högst 35 procent av dina anställdas löner, upp till 10 prisbasbelopp.

Hur tecknar man en premiebefrielseförsäkring?

Om din tjänstepension är kollektivavtalad ingår vanligtvis en premiebefrielseförsäkring per automatik. Det enda din arbetsgivare behöver göra för att den ska börja gälla är att anmäla till tjänstepensionsbolaget att du är sjukskriven eller föräldraledig.