Stark avslutning på ett dramatiskt år

Det blev ett av de märkligaste och mest dramatiska åren på de finansiella marknaderna på mycket länge. Trots den tragiska bakgrunden av coronapandemin, utvecklades världens börser starkt och 2020 blev ett år med ordentligt positiv avkastning på den svenska aktiemarknaden. 
Nyheter
Peter Lagerlöf, Lannebo Makroutsikter

Börsåret inleddes positivt med stigande kurser som en följd av ökad konjunkturoptimism. Uppgången fick ett tvärt slut efter att det virus som hade upptäckts i Kina i början av året visade sig spridas globalt. Optimismen på de finansiella marknaderna byttes mot en utbredd pessimism och börserna föll handlöst i den snabbaste takten under efterkrigstiden. Samtidigt försämrades likviditeten på företagsobligationsmarknaden påtagligt.

Men efter bara en månad bottnade börskurserna och en snabb återhämtning inleddes. Drivande var framför allt att världens centralbanker snabbt agerade med massiva stödinsatser, men också att det visade sig att stängningsåtgärderna i Kina hade positiv effekt för att få ned smittspridningen. Uppgången fick ytterligare kraft under våren när många länder kunde följa Kina och öppna sina ekonomier, vilket i sin tur fick konjunkturindikatorerna att lyfta.

Under hösten fortsatte världens börser återhämtningen. Den främsta drivkraften blev nu förhoppningar om att coronavaccin var på väg ut på marknaden. Det skulle bidra till att läget i världsekonomin normaliserades under 2021, ge en kraftig konjunkturåterhämtning och väsentligt stigande bolagsvinster.

Vid årets slut kan konstateras att många av de ledande börserna handlas kring all-time-high. Det är väsentligt bättre än vad de flesta kunde hoppas på när det var som mest dramatiskt under våren. Den främsta anledningen till återhämtningen på de finansiella marknaderna är otvetydigt centralbankernas agerande. De reagerade snabbt och levererade motsvarande åtgärder som behövdes för att stabilisera marknaderna under finanskrisen för drygt tio år sedan. Hanteringen av finanskrisen gav nya insikter för centralbankerna kring vilka åtgärder som är verkningsfulla, och med den erfarenheten i bagaget kunde man agera mycket snabbare och kraftfullare den här gången.

Det rekordsnabba framtagandet av vaccin mot covid-19 är en annan väsentlig anledning till den starka utvecklingen. Läkemedelsbolag och världens länder har kraftsamlat för att så snabbt som möjligt ta fram säkra vaccin. Vaccinationerna inleddes redan under december, men det återstår givetvis att se hur snabbt de kan rullas ut och hur effektiva de visar sig att bli. Men just nu finns det hopp om att världen ska normaliseras, vilket kommer lägga grund till en stark tillväxt i världsekonomin under 2021.

De olika stödpaket som regeringar i de stora ekonomierna levererade för att hantera följderna av det ekonomiska tvärstoppet, är en tredje faktor bakom den positiva utvecklingen på de finansiella marknaderna. Även här kan konstateras att insatserna har varit framgångsrika, men att det skett till priset av kraftigt ökade budgetunderskott. Förutom direkta inkomststöd till företag och hushåll har åtgärderna kryddats med investeringspaket med fokus på att snabba på den gröna omställningen av världsekonomin. Det gäller inte minst i EU där en ”new green deal” lanserades samtidigt som koldioxidutsläppsmålen skärptes betydligt.

Slutligen bidrog en vinstutveckling i börsbolagen som var väsentligt bättre än befarat till det positiva humöret på börsen. Det visade sig att bolagen snabbt kunde sänka både fasta och rörliga kostnader, vilket bidrog till att vinstnivåerna hölls upp bättre än väntat trots krympande försäljning för de allra flesta. Det ledde till att analytikernas vinstprognoser för innevarande och nästa år gradvis har justerats upp från bottenläget i våras.

“Vid årets slut kan konstateras att många av de ledande börserna handlas kring all-time-high.”

Hållbarhet var i fokus på de finansiella marknaderna på ett helt annat sätt än tidigare. Marknaden för gröna företagsobligationer växte påtagligt och på aktiemarknaden visade bolag som gynnas av omställningen mot en mer fossilfri värld en stark försäljningsutveckling. Sedan FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet antogs 2015 har länder och regioner antagit allt ambitiösare miljömål och det senaste året har ambitionerna skärpts betydligt. Hand i hand med den utvecklingen har bolag runt om i världen infört alltmer konkreta mål för hur de ska minska sin miljöbelastning och bli fossilfria. Dessutom ställer vi konsumenter allt större krav på att det vi köper har framställts på ett miljövänligt sätt. Exakt hur framtiden kommer att se ut är alltid ovisst, men man kan vara säker på att världen kommer att behöva göra massiva investeringar för att uppnå de globala klimatmålen. Förbränningsmotorer ska fasas ut, hela energisystem bytas ut och mer resurseffektiva produktionskedjor skapas. Det kommer att erbjuda fantastiska långsiktiga tillväxtmöjligheter för de bolag som ligger i framkant inom dessa områden.

Ett lika starkt tema under året var teknik och digitalisering. Att det pågår en omvandling till mer digitala tjänster och att produktionsprocesser automatiseras är förstås inget nytt, men utvecklingen tog ett rejält kliv framåt, delvis som en följd av coronapandemin. Konsumenterna handlar digitalt i en omfattning som inte setts tidigare och mängder av nya digitala tjänster lanserades. Hur mycket av det ändrade beteendet hos konsumenter och företag som blir bestående är givetvis oklart, men att utvecklingen har skyndats på är otvetydigt.

Aktiemarknaden har återigen givit en god avkastning för spararna. Företagsobligationsmarknaden har haft det kämpigare, men de förändringar som nu genomförs i spåren av krisen under våren kommer att förbättra marknadens funktionssätt och förhoppningsvis lägga grund till ökad stabilitet.

Utsikterna för god avkastning på aktiemarknaden är gynnsam för den långsiktige spararen. Historien visar att aktiekurser stiger över tid och att världsekonomin har en stor förmåga att ta sig igenom kriser och anpassa sig till nya förutsättningar. Risker för börsen är, förutom coronapandemin, som tidigare främst kopplade till politiska beslut. De senaste årens utvecklingen visar att allt fler av de stora länderna främst tänker på sig själva. Den kraftmätning som finns på olika håll i världen, kan påverka börsen i negativ riktning, men förhoppningsvis innebär valresultatet i USA att konflikterna mildras och internationella gemensamma lösningar eftersträvas i högre omfattning.

Vill du läsa mer om hur Lannebos förvaltare sammanfattar år 2020? Läs vår årsberättelse här.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Från små frön till stora skördar – NanoCap och MicroCap blomstrar

Världens börser har tagit revansch efter några tunga ekonomiska år och det har väckt liv i svenskarnas fondsparande. Under perioden januari till juni uppgick nettosparandet i fonder till totalt 103,7 miljarder kronor. Det gör nysparandet...

Läs mer

Det gröna skiftet är en otrolig affärspotential

Under Niklas Stenbergs sex år som vd för Addtech har teknikkoncernen fortsatt att växa och utvecklas, trots flera utmaningar. Stenberg tillskriver framgångarna den unika Addtechkulturen och ett gott samarbete med Lannebo....

Läs mer

Så sparar vi!

Hur sparar Lannebos egen personal och vilket är deras bästa spartips? Vi pratade med fyra medarbetare från fyra olika avdelningar. Så här tänker de!...

Läs mer

Låt tiden arbeta för dig!

Stora pengar kommer sällan över en natt. Vi har pratat med Peter Lagerlöf, inte bara en förvaltare av flera Lannebofonder, utan en av Sveriges mest aktade analytiker och en varm anhängare av tålmodigt sparande....

Läs mer

Spara för livet

Katarina Halvarson har sparat i snart 65 år och är en trogen besökare på Lannebos event. Ofta har hon sina barnbarn Tor och Nils med sig. »Lannebo har en öppenhet som är ganska speciell«, säger...

Läs mer

Jakten på guldkornen

Små bolag, men med naggande goda möjligheter och en tydlig investeringsstrategi. Duon bakom specialfonden Lannebo NanoCap har hittat ett recept för framgång....

Läs mer

Varför investera i en fastighetsfond?

Varför investera i en fastighetsfond? Hur påverkar ränteläget fastighetsbolagen? Och vad gör Lannebo Fastighetsfond unik jämfört med konkurrenterna?...

Läs mer

Lannebo Småbolag – En ledande PPM-fond!

Tänk dig ett system där varje svensk kan påverka sin framtida pension genom att välja hur delar av den ska investeras. Det är precis vad Premiepensionssystemet (PPM) erbjuder, och nu firar det snart 25 år....

Läs mer

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer