Lannebo ansluter till klimatinitiativ

Lannebo ansluter till den nystartade plattformen Net Zero Engagement Initiative från klimatorganisationen IIGCC. Syftet är att öka Lannebos gröna ägarstyrning av bolag.

_DSC3194 1600x900

Aktivt ägande är en central del i Lannebos investeringsfilosofi. På den svenska marknaden är Lannebo en stark kraft som genom att utvärdera och föreslå styrelser till börsbolag är med och påverkar näringslivets inriktning. Lannebos förväntan är att samtliga portföljbolag ska sätta vetenskapligt baserade utsläppsminskningsmål.

”Vi är en stor ägare i många mindre svenska börsbolag men internationellt är vi en liten aktör. Därför behöver vi slå oss samman med andra för att effektivt kunna påverka bolagen i den riktning vi anser är bäst för att nå målen i Parisavtalet”, säger Katarina Hammar, ansvarig för ägarstyrning- och hållbarhet hos Lannebo.

IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) är en global medlemsorganisation för kapitalägare och kapitalförvaltare med högt ställda ambitioner inom klimatområdet. Den långsiktiga målsättningen är att driva näringslivet mot en nollvision vad gäller koldioxidutsläpp främst genom påverkansdialoger med bolag, lagstiftare och andra investerare.

IIGCC har tidigare bland annat startat initiativet Climate Action 100+, i syfte att få världens 160 största utsläppare av växthusgaser att vidta åtgärder för att minska klimatpåverkan. Nu lanseras det bredare initiativet Net Zero Engagement initiative som kommer att beröra betydligt fler bolag än bara de 160 största utsläpparna.

”Vi är övertygade om att grön ägarstyrning är en viktig pusselbit för att lyckas nå klimatmålen. Tillsammans med andra investerare får vi en möjlighet att göra vår röst hörd globalt”, säger Katarina Hammar.

Lannebo lanserade under 2022 fonden Lannebo Europe Green Transition, en mörkgrön miljöfond (artikel 9) som investerar i bolag som leder Europas gröna omställning. Medlemskapet i IIGCC och Net Zero Engagement Initiative blir ett användbart verktyg i fondens påverkansarbete.

”Vi vill vara en aktiv ägare som bidrar med kunskap till bolagen vi investerar i. Med IIGCC förstärker vi såväl hur vi kan stödja bolagen som vilka krav vi kan ställa på dem”, säger Katarina Hammar.

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

City_16-9

28 feb. 2023

Stark start men hur blir resten av året?

Rekordhög inflation, stigande räntor och en orolig omvärld. Att förutspå hur marknaden utvecklar sig under året är ingen enkel uppgift. Vi frågade tre av Lannebos fondförvaltare hur de tror att året blir.

GreenTransition sajt

03 mars 2023

Lannebo Europe Green Transition – en fond utan kompromisser

Inte vilken grön fond som helst, utan av en mörkare nyans. Lannebo Europe Green Transition, som lanserades i höstas, kompromissar inte med hållbarheten.

Team_Karin_Katarina_PC_RGB 1600x900

09 mars 2023

Comeback för räntor – så mycket avkastar räntefonderna

Stigande marknadsräntor innebär stigande förräntningstakt i företagsobligationsfonder. Se förräntningstakten för Lannebos fonder.