Lannebo ansluter till klimatinitiativ

Lannebo ansluter till den nystartade plattformen Net Zero Engagement Initiative från klimatorganisationen IIGCC. Syftet är att öka Lannebos gröna ägarstyrning av bolag.
Nyheter
_DSC3194 1600×900

Aktivt ägande är en central del i Lannebos investeringsfilosofi. På den svenska marknaden är Lannebo en stark kraft som genom att utvärdera och föreslå styrelser till börsbolag är med och påverkar näringslivets inriktning. Lannebos förväntan är att samtliga portföljbolag ska sätta vetenskapligt baserade utsläppsminskningsmål.

”Vi är en stor ägare i många mindre svenska börsbolag men internationellt är vi en liten aktör. Därför behöver vi slå oss samman med andra för att effektivt kunna påverka bolagen i den riktning vi anser är bäst för att nå målen i Parisavtalet”, säger Katarina Hammar, ansvarig för ägarstyrning- och hållbarhet hos Lannebo.

IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) är en global medlemsorganisation för kapitalägare och kapitalförvaltare med högt ställda ambitioner inom klimatområdet. Den långsiktiga målsättningen är att driva näringslivet mot en nollvision vad gäller koldioxidutsläpp främst genom påverkansdialoger med bolag, lagstiftare och andra investerare.

IIGCC har tidigare bland annat startat initiativet Climate Action 100+, i syfte att få världens 160 största utsläppare av växthusgaser att vidta åtgärder för att minska klimatpåverkan. Nu lanseras det bredare initiativet Net Zero Engagement initiative som kommer att beröra betydligt fler bolag än bara de 160 största utsläpparna.

”Vi är övertygade om att grön ägarstyrning är en viktig pusselbit för att lyckas nå klimatmålen. Tillsammans med andra investerare får vi en möjlighet att göra vår röst hörd globalt”, säger Katarina Hammar.

Lannebo lanserade under 2022 fonden Lannebo Europe Green Transition, en mörkgrön miljöfond (artikel 9) som investerar i bolag som leder Europas gröna omställning. Medlemskapet i IIGCC och Net Zero Engagement Initiative blir ett användbart verktyg i fondens påverkansarbete.

”Vi vill vara en aktiv ägare som bidrar med kunskap till bolagen vi investerar i. Med IIGCC förstärker vi såväl hur vi kan stödja bolagen som vilka krav vi kan ställa på dem”, säger Katarina Hammar.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Låt tiden arbeta för dig!

Stora pengar kommer sällan över en natt. Vi har pratat med Peter Lagerlöf, inte bara en förvaltare av flera Lannebofonder, utan en av Sveriges mest aktade analytiker och en varm anhängare av tålmodigt sparande....

Läs mer

Spara för livet

Katarina Halvarson har sparat i snart 65 år och är en trogen besökare på Lannebos event. Ofta har hon sina barnbarn Tor och Nils med sig. »Lannebo har en öppenhet som är ganska speciell«, säger...

Läs mer

Jakten på guldkornen

Små bolag, men med naggande goda möjligheter och en tydlig investeringsstrategi. Duon bakom specialfonden Lannebo NanoCap har hittat ett recept för framgång....

Läs mer

Varför investera i en fastighetsfond?

Varför investera i en fastighetsfond? Hur påverkar ränteläget fastighetsbolagen? Och vad gör Lannebo Fastighetsfond unik jämfört med konkurrenterna?...

Läs mer

Lannebo Småbolag – En ledande PPM-fond!

Tänk dig ett system där varje svensk kan påverka sin framtida pension genom att välja hur delar av den ska investeras. Det är precis vad Premiepensionssystemet (PPM) erbjuder, och nu firar det snart 25 år....

Läs mer

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2023

2023 var på många sätt ett omtumlande år som präglades av geopolitisk oro, hög inflation och snabba räntehöjningar som slog hårt mot hushåll och företag. Det sticker också ut som ett av de varmaste åren...

Läs mer

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer