Lannebo ansluter till klimatinitiativ

Lannebo ansluter till den nystartade plattformen Net Zero Engagement Initiative från klimatorganisationen IIGCC. Syftet är att öka Lannebos gröna ägarstyrning av bolag.
Nyheter
_DSC3194 1600×900

Aktivt ägande är en central del i Lannebos investeringsfilosofi. På den svenska marknaden är Lannebo en stark kraft som genom att utvärdera och föreslå styrelser till börsbolag är med och påverkar näringslivets inriktning. Lannebos förväntan är att samtliga portföljbolag ska sätta vetenskapligt baserade utsläppsminskningsmål.

”Vi är en stor ägare i många mindre svenska börsbolag men internationellt är vi en liten aktör. Därför behöver vi slå oss samman med andra för att effektivt kunna påverka bolagen i den riktning vi anser är bäst för att nå målen i Parisavtalet”, säger Katarina Hammar, ansvarig för ägarstyrning- och hållbarhet hos Lannebo.

IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) är en global medlemsorganisation för kapitalägare och kapitalförvaltare med högt ställda ambitioner inom klimatområdet. Den långsiktiga målsättningen är att driva näringslivet mot en nollvision vad gäller koldioxidutsläpp främst genom påverkansdialoger med bolag, lagstiftare och andra investerare.

IIGCC har tidigare bland annat startat initiativet Climate Action 100+, i syfte att få världens 160 största utsläppare av växthusgaser att vidta åtgärder för att minska klimatpåverkan. Nu lanseras det bredare initiativet Net Zero Engagement initiative som kommer att beröra betydligt fler bolag än bara de 160 största utsläpparna.

”Vi är övertygade om att grön ägarstyrning är en viktig pusselbit för att lyckas nå klimatmålen. Tillsammans med andra investerare får vi en möjlighet att göra vår röst hörd globalt”, säger Katarina Hammar.

Lannebo lanserade under 2022 fonden Lannebo Europe Green Transition, en mörkgrön miljöfond (artikel 9) som investerar i bolag som leder Europas gröna omställning. Medlemskapet i IIGCC och Net Zero Engagement Initiative blir ett användbart verktyg i fondens påverkansarbete.

”Vi vill vara en aktiv ägare som bidrar med kunskap till bolagen vi investerar i. Med IIGCC förstärker vi såväl hur vi kan stödja bolagen som vilka krav vi kan ställa på dem”, säger Katarina Hammar.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer

Lannebo Live: Fastighetssektorn – nuläge och framtidsutsikter

Hur klarar sig noterade fastighetsbolag i rådande miljö och hur ser utsikterna framgent ut? Tobias Kaj och Philip Hallberg berättar om sin syn på fastighetssektorn och varför nu kan vara ett bra läge att investera...

Läs mer

”Det finns ingen möjlighet för bolagen att bromsa”

Hur kan vi skynda på omställningen mot en grön ekonomi? Vi pratade med Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om nya investerarinitiativ, problemet med dubbelmoral och hur Lannebo aktivt driver på resan mot ett mer hållbart...

Läs mer

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer

Lannebo Live: Möjligheter bland småbolagen

Stockholmsbörsens småbolag har fallit under året när räntorna stigit. Men det finns god avkastningspotential i de mindre bolagen när börsen vänder. Lyssna in till Lannebo Live när Hjalmar Ek, förvaltare på Lannebo, berättar om möjligheterna...

Läs mer

Lannebo prisas för sitt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en naturlig och integrerad del i förvaltningen av våra fonder. Nu utses Lannebo till Best ESG Equities Investment Solutions Sweden 2023 av CFI.co....

Läs mer