Grönt skifte

Det kostar att ta ansvar. Men bolag som har en tydlig agenda och värnar om miljö, arbetsförhållanden och sociala rättvisefrågor ger bättre värdeutveckling och högre avkastning på sikt. Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand.
Nyheter
Namnlös design (5)

Hållbarhet beskrivs inte sällan som en moralisk fråga. Att bidra till en positiv samhällsutveckling är förknippat med högre kostnader och sämre marginaler, som endast kan försvaras med just moral. Och moral kostar, det vet ju alla. Rättvisemärkta bananer är dyrare än konventionella och den ekologiska svenska fläskfilén kostar nästan dubbelt så mycket som den danska fabriksproducerade.

Visst stämmer det att företagens proaktiva arbete kring miljö, korruption och sociala frågor är ­förknippat med kostnader. Men det är pengar som företagen tjänar in med god ­marginal på längre sikt. ­Oxfordprofessorn ­Robert G. Eccles är en ­internationell auktoritet inom hållbarhet – inte minst eftersom han forskat på hållbarhet i amerikanska och brittiska börsföretag i över 30 år. Resultaten i hans många artiklar och böcker är entydiga: de börsbolag som har ett genomtänkt och konsekvent hållbarhetsarbete ger högre ekonomisk avkastning och har ­större börsvärden än de konkurrenter som enbart prioriterar strikt monetära ­parametrar.

Mats Gustafsson är ­ägaransvarig och tillsammans med kollegan ­Maria Nordqvist ansvarig för Lannebos övergripande hållbarhetsarbete. Han ser dagligen exempel på det professor ­Eccles slår fast i sin forskning.
»Bolag som ständigt jobbar med att förbättra och anpassa sig efter omvärlden skaffar sig konkurrensfördelar och belönas med värdeuppgång«, säger Mats Gustafsson.

Kraven på socialt ansvar och miljö­arbete är långt ifrån nya företeelser i näringslivet, men det var i början av 2000-talet som frågan växte i betydelse och började formaliseras. Det var också då, när globaliseringen gick in i en ny och intensiv fas, som den hamnade på den internationella finansmarknadens radarskärmar. Längst i sina krav gick de institutionella placerarna – fonder, banker och myndigheter som investerade helt vanliga medborgares fram­tida inkomster i aktier, obligationer och ­andra finansiella instrument. De ­började ställa allt hårdare krav på börsbolagen: visa att ni minskar era fossila utsläpp, betalar schysta löner och motarbetar korruption, annars köper vi inte aktier i era bolag. Nästan 20 år senare är hållbarhet ett vedertaget begrepp och en given punkt på dagordningen när Mats Gustafsson träffar Lannebos portföljbolag.
»Vårt uppdrag är ju att agera i andel­sägarnas intresse och i det ingår att få deras investerade kapital att växa utan att det sker på bekostnad av miljö, arbetsförhållanden, yttrandefrihet och demokrati.«
Det finns åtskilliga konkreta exempel på att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand, säger Mats Gustafsson.
»Generellt sett tycker jag att ­Sverige och svenska börsbolag hävdar sig väl internationellt i sitt hållbarhets­arbete. De är snabba på att anpassa sig och har positionerat sig väl i flera av de ­megatrender som världsekonomin just nu är inne i.«
»När Lannebo grundades 2000 var dialogen kring hållbarhetsfrågorna mellan investerare och börsbolag en av kärnfrågorna som skilde det nystartade och entreprenöriella fondbolaget från de etablerade konkurrenterna. I dag är hållbarheten inte någonting som hanteras vid sidan av förvaltningen utan en integrerad del av den grundliga bolagsanalysen.«

Fyra hållbara exempel på bolag som Lannebo investerat i

 • Bufab
  Småländskt handelsbolag ­specialiserat på skruvar, muttrar, magneter och andra metallkomponenter till den industriella sektorn. Bufab ligger långt fram i sitt hållbarhetsarbete och fungerar som en trygg länk mellan producent och beställare.
 • Lindab
  Nordens största tillverkare av ventilationssystem, brand­säkerhetslösningar och alu­miniumprofiler till bygg­industrin. Lindab ligger i den internationella framkanten när det gäller energieffektivisering och minimering av värmeläckage.
 • Systemair
  Svensk ventilationstillverkare. Systemairs produkter kommer att spela en nyckelroll när bygg- och fastighetsindustrin ställer om till en alltmer energieffektiv och resursmedveten produktion.
 • Bravida
  Tjänsteföretag inriktat mot fastighetssektorn som erbjuder installation, drift och underhåll framför allt till stora kommersiella fastig­heter. Bravida är specialister på elektrifiering, automatisering och effektivisering när fastigheter ska klimatanpassas eller nyproduceras.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Spara för livet

Katarina Halvarson har sparat i snart 65 år och är en trogen besökare på Lannebos event. Ofta har hon sina barnbarn Tor och Nils med sig. »Lannebo har en öppenhet som är ganska speciell«, säger...

Läs mer

Jakten på guldkornen

Små bolag, men med naggande goda möjligheter och en tydlig investeringsstrategi. Duon bakom specialfonden Lannebo NanoCap har hittat ett recept för framgång....

Läs mer

Varför investera i en fastighetsfond?

Varför investera i en fastighetsfond? Hur påverkar ränteläget fastighetsbolagen? Och vad gör Lannebo Fastighetsfond unik jämfört med konkurrenterna?...

Läs mer

Lannebo Småbolag – En ledande PPM-fond!

Tänk dig ett system där varje svensk kan påverka sin framtida pension genom att välja hur delar av den ska investeras. Det är precis vad Premiepensionssystemet (PPM) erbjuder, och nu firar det snart 25 år....

Läs mer

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2023

2023 var på många sätt ett omtumlande år som präglades av geopolitisk oro, hög inflation och snabba räntehöjningar som slog hårt mot hushåll och företag. Det sticker också ut som ett av de varmaste åren...

Läs mer

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer