Grönt skifte

Det kostar att ta ansvar. Men bolag som har en tydlig agenda och värnar om miljö, arbetsförhållanden och sociala rättvisefrågor ger bättre värdeutveckling och högre avkastning på sikt. Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand.
Nyheter
Namnlös design (5)

Hållbarhet beskrivs inte sällan som en moralisk fråga. Att bidra till en positiv samhällsutveckling är förknippat med högre kostnader och sämre marginaler, som endast kan försvaras med just moral. Och moral kostar, det vet ju alla. Rättvisemärkta bananer är dyrare än konventionella och den ekologiska svenska fläskfilén kostar nästan dubbelt så mycket som den danska fabriksproducerade.

Visst stämmer det att företagens proaktiva arbete kring miljö, korruption och sociala frågor är ­förknippat med kostnader. Men det är pengar som företagen tjänar in med god ­marginal på längre sikt. ­Oxfordprofessorn ­Robert G. Eccles är en ­internationell auktoritet inom hållbarhet – inte minst eftersom han forskat på hållbarhet i amerikanska och brittiska börsföretag i över 30 år. Resultaten i hans många artiklar och böcker är entydiga: de börsbolag som har ett genomtänkt och konsekvent hållbarhetsarbete ger högre ekonomisk avkastning och har ­större börsvärden än de konkurrenter som enbart prioriterar strikt monetära ­parametrar.

Mats Gustafsson är ­ägaransvarig och tillsammans med kollegan ­Maria Nordqvist ansvarig för Lannebos övergripande hållbarhetsarbete. Han ser dagligen exempel på det professor ­Eccles slår fast i sin forskning.
»Bolag som ständigt jobbar med att förbättra och anpassa sig efter omvärlden skaffar sig konkurrensfördelar och belönas med värdeuppgång«, säger Mats Gustafsson.

Kraven på socialt ansvar och miljö­arbete är långt ifrån nya företeelser i näringslivet, men det var i början av 2000-talet som frågan växte i betydelse och började formaliseras. Det var också då, när globaliseringen gick in i en ny och intensiv fas, som den hamnade på den internationella finansmarknadens radarskärmar. Längst i sina krav gick de institutionella placerarna – fonder, banker och myndigheter som investerade helt vanliga medborgares fram­tida inkomster i aktier, obligationer och ­andra finansiella instrument. De ­började ställa allt hårdare krav på börsbolagen: visa att ni minskar era fossila utsläpp, betalar schysta löner och motarbetar korruption, annars köper vi inte aktier i era bolag. Nästan 20 år senare är hållbarhet ett vedertaget begrepp och en given punkt på dagordningen när Mats Gustafsson träffar Lannebos portföljbolag.
»Vårt uppdrag är ju att agera i andel­sägarnas intresse och i det ingår att få deras investerade kapital att växa utan att det sker på bekostnad av miljö, arbetsförhållanden, yttrandefrihet och demokrati.«
Det finns åtskilliga konkreta exempel på att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand, säger Mats Gustafsson.
»Generellt sett tycker jag att ­Sverige och svenska börsbolag hävdar sig väl internationellt i sitt hållbarhets­arbete. De är snabba på att anpassa sig och har positionerat sig väl i flera av de ­megatrender som världsekonomin just nu är inne i.«
»När Lannebo grundades 2000 var dialogen kring hållbarhetsfrågorna mellan investerare och börsbolag en av kärnfrågorna som skilde det nystartade och entreprenöriella fondbolaget från de etablerade konkurrenterna. I dag är hållbarheten inte någonting som hanteras vid sidan av förvaltningen utan en integrerad del av den grundliga bolagsanalysen.«

Fyra hållbara exempel på bolag som Lannebo investerat i

 • Bufab
  Småländskt handelsbolag ­specialiserat på skruvar, muttrar, magneter och andra metallkomponenter till den industriella sektorn. Bufab ligger långt fram i sitt hållbarhetsarbete och fungerar som en trygg länk mellan producent och beställare.
 • Lindab
  Nordens största tillverkare av ventilationssystem, brand­säkerhetslösningar och alu­miniumprofiler till bygg­industrin. Lindab ligger i den internationella framkanten när det gäller energieffektivisering och minimering av värmeläckage.
 • Systemair
  Svensk ventilationstillverkare. Systemairs produkter kommer att spela en nyckelroll när bygg- och fastighetsindustrin ställer om till en alltmer energieffektiv och resursmedveten produktion.
 • Bravida
  Tjänsteföretag inriktat mot fastighetssektorn som erbjuder installation, drift och underhåll framför allt till stora kommersiella fastig­heter. Bravida är specialister på elektrifiering, automatisering och effektivisering när fastigheter ska klimatanpassas eller nyproduceras.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer

Lannebo Live: Fastighetssektorn – nuläge och framtidsutsikter

Hur klarar sig noterade fastighetsbolag i rådande miljö och hur ser utsikterna framgent ut? Tobias Kaj och Philip Hallberg berättar om sin syn på fastighetssektorn och varför nu kan vara ett bra läge att investera...

Läs mer

”Det finns ingen möjlighet för bolagen att bromsa”

Hur kan vi skynda på omställningen mot en grön ekonomi? Vi pratade med Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om nya investerarinitiativ, problemet med dubbelmoral och hur Lannebo aktivt driver på resan mot ett mer hållbart...

Läs mer

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer

Lannebo Live: Möjligheter bland småbolagen

Stockholmsbörsens småbolag har fallit under året när räntorna stigit. Men det finns god avkastningspotential i de mindre bolagen när börsen vänder. Lyssna in till Lannebo Live när Hjalmar Ek, förvaltare på Lannebo, berättar om möjligheterna...

Läs mer

Lannebo prisas för sitt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en naturlig och integrerad del i förvaltningen av våra fonder. Nu utses Lannebo till Best ESG Equities Investment Solutions Sweden 2023 av CFI.co....

Läs mer