Grön våg inom fastighetsfinansiering

Finansiering via gröna obligationer växer snabbt inom fastighetsbranschen. Med nuvarande tillväxttakt kommer majoriteten av obligationerna som emitteras att vara gröna redan nästa år.
Nyheter
Team räntefonder 2

I februari 2020 lanserades Lannebo Sustainable Corporate Bond, en företagsobligationsfond som främst investerar i gröna obligationer. För bara några år sedan hade det varit omöjligt att starta en sådan fond.
– Vi var faktiskt med och investerade i världens första gröna företagsobligation som emitterades av Vasakronan 2013. Sedan dess har marknaden vuxit så kraftigt att vi nu kan driva en hel fond med fullt fokus på hållbarhet, säger Karin Haraldsson. 2015 fanns det gröna företagsobligationer motsvarande knappt 5 miljarder kronor på den nordiska marknaden. Under 2020 emitterades det gröna obligationer motsvarande 52 miljarder kronor. Gröna obligationer utgjorde hela 42 procent av det emitterade kapitalet på den svenska företagsobligationsmarknaden under fjolåret.

Fastighetsbranschen är en sektor som i stor utsträckning använder sig av obligationsmarknaden för finansiering. Det gäller även gröna obligationer där fastighetsbolag stod för 70 procent av det emitterade obligationskapitalet under 2020. Det finns flera drivkrafter bakom det ökade intresset för gröna obligationer. De stora policybeslut som tagits av EU syftar bland annat till att styra kapital till investeringar som leder till ett mer hållbart samhälle, bland annat omställning av energisektorn. Denna omställning kräver stora investeringar och därmed kapital. Det finns alltså ett kapitalbehov. Samtidigt ökar efterfrågan på hållbara investeringar. Kapitalflödet till hållbara fonder är ett exempel detta.

Hur säkerställs det att kapitalet från gröna obligationer går just till miljö- eller klimatrelaterade projekt?
– När gröna obligationer emitteras upprättar man ett ramverk som anger vad för investeringar likviden får användas till. Detta ramverk granskas av en oberoende part, till exempel Cicero. Sedan spåras likviden så att den verkligen gått till dessa investeringar.


Viktiga insatser. Katarina Ponsbach Carlsson på besök hos
Yalla Trappan, ett kvinnokooperativ på Rosengård i Malmö.

Bedömning av hållbarhetsrisker och -möjligheter är en del av en förvaltares dagliga arbete. Finns det några hållbarhetsrisker som är extra viktiga att bevaka som kreditinvesterare? 
– Som kreditinvesterare tittar vi mer på nedsiderisken än möjlig uppsida, så alla typer av risker ingår i vårt dagliga arbete. Då kommer hållbarhet in naturligt i många frågor. Är bolaget hållbart finansierat, alltså har bolaget en långsiktigt hållbar balansräkning? Styrs bolaget ett på ett hållbart sätt? Finns det några miljömässiga risker? Korruptionsrisker? Allt sådant ingår i vår granskning av bolag.

Till skillnad från en aktieinvesterare så äger ni inga andelar i bolaget och kan därför inte bedriva ägararbete via valberedningar och bolagsstämmor. Hur agerar ni som kreditgivare för att göra er röst hörd och påverka bolag?
– Vi försöker påverka genom en dialog med bolaget och dess ledning. Till exempel när vi träffar dem i samband med nyemissioner av obligationer. Men vi har också dedikerade hållbarhetsmöten med våra innehav då vi särskilt fokuserar på hållbarhetsarbetet. Skulle vi inte vara nöjda med bolagets arbete så har vi möjligheten att avstå att låna ut pengar till dem eller sälja befintligt innehav som en sista åtgärd.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2023

2023 var på många sätt ett omtumlande år som präglades av geopolitisk oro, hög inflation och snabba räntehöjningar som slog hårt mot hushåll och företag. Det sticker också ut som ett av de varmaste åren...

Läs mer

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer