Den 25/5 stänger fonderna och kundservice klockan 13.00. Mer info om handelsdagar:

Handelskalender 2022

Förvaltarbesök: Svensk verkstad i fokus

Hur påverkar en välsmord produktion verkstadsbolagens marginaler? Det var en av frågorna när förvaltaren Robin Nestor tidigare i månaden besöket några av Sveriges ledande verkstadsföretag.

Namnlös design (1)

Återkommande bolagsbesök är en central del i fondförvaltning. Det ger nya perspektiv och ökad förståelse för de siffror som presenteras i bolagens kvartalsrapporter och årsredovisningar. Under mars besökte jag tillsammans med andra investerare fyra produktionsenheter i olika verkstadsbolag; Sandvik, ABB, Atlas Copco samt Volvo.

Ur ett ekonomiskt såväl som ett miljömässigt perspektiv är det viktigt med hushållande av tillgångar och begränsade resurser. För att få nytta av en tillgång gäller det att den används, ju större användning desto mer värdeskapande. En stillastående bil, en skåpsförpassad köksassistent eller en ”bra-att-ha-sekatör” innebär bara onödiga kostnader och dålig avkastning på de investerade pengarna. Samma sak gäller för industriföretagen.

Gemensamt för Sandvik, ABB, Atlas Copco och Volovs produktion är produktivitet och effektivitet. Det är visserligen ingen nyhet att många svenska bolag har god konkurrenskraft och kanske inte heller att flertalet jobbar efter ideologin som kallas ”Lean Production”. Det intressanta är de återkommande förbättringar som uppnås år efter år samt fördelen med att verka i ett gynnsamt produktsegment.

Volvo Construction Equipment har sitt huvudkontor i Eskilstuna och där utvecklas nya produkter som är både elektrifierade och självkörande. Globalt är hela marknaden för vad man brukar kalla gula maskiner vid en god ekonomisk konjunktur runt en miljon enheter och Volvo har i dag en marknadsandel kring 10 procent. Likt Volvo-lastvagnar vill man ligga i framkant i den utveckling som sker för mer miljövänliga och produktiva produkter.

Lästbäraren på bilden nedan visar en produkt som till väldigt hög grad är återvinningsbar, den är byggd med fossilfritt stål, drivs av ett batteri och elmotor samt är autonom. För tillfället ger 1 minut och 30 sekunders likströmsladdning cirka 10 minuters arbetsutrymme. Kundintresset från bland annat stenbrott och gruvor verkar vara gott och ett fåtal projekt är i gång för närvarande. Ekonomiskt erhålls en billigare drift när förbränningsmotorn tas bort samtidigt som den självkörande funktionen ger produktionen ett jämnare flöde utan avbrott. Den stora vinsten för kunden och för omvärlden är dock minskade utsläpp där Volvo ser sin konkurrenskraft bli alltmer viktig.

Lästbärare, Volvo Construction Equipment.

Produktionsenheterna inom Sandvik, ABB och Atlas Copco jobbade alla mer eller mindre efter en flödesprincip likt ”Lean” som har det viktiga inslaget av kontinuerlig förbättring. Robotar har länge varit ett bidragande inslag för ökad produktivitet i den svenska produktionsprocessen. Möjligheterna till användning av robotar ökar också i och med att ny hårdvara och mjukvara utvecklas. Andelen automatiserat och manuellt arbete skiljde sig i vissa avseenden men kan ändå generaliseras som i liknande omfattning i de tre fabrikerna.

För att avkastningen på det använda kapitalet ska vara bra gäller det att ha ett högt utnyttjande, där kan robotar vara överlägsna anställda. Men för att ha möjlighet till förändringar och att uppnå en kontinuerlig förbättring i verksamheten är de anställda väldigt viktiga, och de som gör skillnad. Positivt för Sverige är den pågående rörelsen i allokering av produktionskapacitet närmare produktens försäljningsmarknad. I takt med en ökad automatisering och effektivitet genom kompentent personal kan tidigare utflyttad produktion komma tillbaka. De senaste årens effekter från pandemin och de nuvarande geopolitiska händelserna har troligen också förstärk trenden.

En slutsats från fabrikerna vi besökte, med reservation för att det var okulärt och i begränsad omfattning, är att kundnytta och konkurrensen leder till produktens prissättning och därmed marginalnivåer och lönsamhet. Att ha en välsmord produktionsprocess är centralt och fördelaktigt i oroliga och föränderliga tider men att som bolag dessutom vara exponerad mot ett gynnsamt produktsegment kan avsevärt underlätta.

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

REFINITIV LIPPER FUND AWARDS

12 apr. 2022

Lannebo Norden Hållbar prisas som bästa Nordenfond

Förvaltarduon Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf om nyckeln till framgången med Lannebo Norden Hållbar. "Vi har vågat satsa på bolag som nog har förbigått många andra."

Namnlös design

02 maj 2022

Ny på jobbet: Felix Lundqvist

Felix Lundqvist jobbar vid sidan av studierna på Lannebos marknadsavdelning. Ett sätt att få verklig inblick i finansbranschen. 

Namnlös design (6)

17 maj 2022

Lannebo rekryterar Katarina Hammar som hållbarhetsansvarig 

Lannebo rekryterar Katarina Hammar som ny chef för hållbarhet och ägarstyrning. Hon kommer närmast från rollen som Head of Active Ownership på Nordea Asset Management.