Förvaltarbesök: Svensk verkstad i fokus

Hur påverkar en välsmord produktion verkstadsbolagens marginaler? Det var en av frågorna när förvaltaren Robin Nestor tidigare i månaden besöket några av Sveriges ledande verkstadsföretag.
Nyheter
Namnlös design (1)

Återkommande bolagsbesök är en central del i fondförvaltning. Det ger nya perspektiv och ökad förståelse för de siffror som presenteras i bolagens kvartalsrapporter och årsredovisningar. Under mars besökte jag tillsammans med andra investerare fyra produktionsenheter i olika verkstadsbolag; Sandvik, ABB, Atlas Copco samt Volvo.

Ur ett ekonomiskt såväl som ett miljömässigt perspektiv är det viktigt med hushållande av tillgångar och begränsade resurser. För att få nytta av en tillgång gäller det att den används, ju större användning desto mer värdeskapande. En stillastående bil, en skåpsförpassad köksassistent eller en ”bra-att-ha-sekatör” innebär bara onödiga kostnader och dålig avkastning på de investerade pengarna. Samma sak gäller för industriföretagen.

Gemensamt för Sandvik, ABB, Atlas Copco och Volovs produktion är produktivitet och effektivitet. Det är visserligen ingen nyhet att många svenska bolag har god konkurrenskraft och kanske inte heller att flertalet jobbar efter ideologin som kallas ”Lean Production”. Det intressanta är de återkommande förbättringar som uppnås år efter år samt fördelen med att verka i ett gynnsamt produktsegment.

Volvo Construction Equipment har sitt huvudkontor i Eskilstuna och där utvecklas nya produkter som är både elektrifierade och självkörande. Globalt är hela marknaden för vad man brukar kalla gula maskiner vid en god ekonomisk konjunktur runt en miljon enheter och Volvo har i dag en marknadsandel kring 10 procent. Likt Volvo-lastvagnar vill man ligga i framkant i den utveckling som sker för mer miljövänliga och produktiva produkter.

Lästbäraren på bilden nedan visar en produkt som till väldigt hög grad är återvinningsbar, den är byggd med fossilfritt stål, drivs av ett batteri och elmotor samt är autonom. För tillfället ger 1 minut och 30 sekunders likströmsladdning cirka 10 minuters arbetsutrymme. Kundintresset från bland annat stenbrott och gruvor verkar vara gott och ett fåtal projekt är i gång för närvarande. Ekonomiskt erhålls en billigare drift när förbränningsmotorn tas bort samtidigt som den självkörande funktionen ger produktionen ett jämnare flöde utan avbrott. Den stora vinsten för kunden och för omvärlden är dock minskade utsläpp där Volvo ser sin konkurrenskraft bli alltmer viktig.

Lästbärare, Volvo Construction Equipment.

Produktionsenheterna inom Sandvik, ABB och Atlas Copco jobbade alla mer eller mindre efter en flödesprincip likt ”Lean” som har det viktiga inslaget av kontinuerlig förbättring. Robotar har länge varit ett bidragande inslag för ökad produktivitet i den svenska produktionsprocessen. Möjligheterna till användning av robotar ökar också i och med att ny hårdvara och mjukvara utvecklas. Andelen automatiserat och manuellt arbete skiljde sig i vissa avseenden men kan ändå generaliseras som i liknande omfattning i de tre fabrikerna.

För att avkastningen på det använda kapitalet ska vara bra gäller det att ha ett högt utnyttjande, där kan robotar vara överlägsna anställda. Men för att ha möjlighet till förändringar och att uppnå en kontinuerlig förbättring i verksamheten är de anställda väldigt viktiga, och de som gör skillnad. Positivt för Sverige är den pågående rörelsen i allokering av produktionskapacitet närmare produktens försäljningsmarknad. I takt med en ökad automatisering och effektivitet genom kompentent personal kan tidigare utflyttad produktion komma tillbaka. De senaste årens effekter från pandemin och de nuvarande geopolitiska händelserna har troligen också förstärk trenden.

En slutsats från fabrikerna vi besökte, med reservation för att det var okulärt och i begränsad omfattning, är att kundnytta och konkurrensen leder till produktens prissättning och därmed marginalnivåer och lönsamhet. Att ha en välsmord produktionsprocess är centralt och fördelaktigt i oroliga och föränderliga tider men att som bolag dessutom vara exponerad mot ett gynnsamt produktsegment kan avsevärt underlätta.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Låt tiden arbeta för dig!

Stora pengar kommer sällan över en natt. Vi har pratat med Peter Lagerlöf, inte bara en förvaltare av flera Lannebofonder, utan en av Sveriges mest aktade analytiker och en varm anhängare av tålmodigt sparande....

Läs mer

Spara för livet

Katarina Halvarson har sparat i snart 65 år och är en trogen besökare på Lannebos event. Ofta har hon sina barnbarn Tor och Nils med sig. »Lannebo har en öppenhet som är ganska speciell«, säger...

Läs mer

Jakten på guldkornen

Små bolag, men med naggande goda möjligheter och en tydlig investeringsstrategi. Duon bakom specialfonden Lannebo NanoCap har hittat ett recept för framgång....

Läs mer

Varför investera i en fastighetsfond?

Varför investera i en fastighetsfond? Hur påverkar ränteläget fastighetsbolagen? Och vad gör Lannebo Fastighetsfond unik jämfört med konkurrenterna?...

Läs mer

Lannebo Småbolag – En ledande PPM-fond!

Tänk dig ett system där varje svensk kan påverka sin framtida pension genom att välja hur delar av den ska investeras. Det är precis vad Premiepensionssystemet (PPM) erbjuder, och nu firar det snart 25 år....

Läs mer

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2023

2023 var på många sätt ett omtumlande år som präglades av geopolitisk oro, hög inflation och snabba räntehöjningar som slog hårt mot hushåll och företag. Det sticker också ut som ett av de varmaste åren...

Läs mer

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer