Förvaltarbesök: Svensk verkstad i fokus

Hur påverkar en välsmord produktion verkstadsbolagens marginaler? Det var en av frågorna när förvaltaren Robin Nestor tidigare i månaden besöket några av Sveriges ledande verkstadsföretag.
Nyheter
Namnlös design (1)

Återkommande bolagsbesök är en central del i fondförvaltning. Det ger nya perspektiv och ökad förståelse för de siffror som presenteras i bolagens kvartalsrapporter och årsredovisningar. Under mars besökte jag tillsammans med andra investerare fyra produktionsenheter i olika verkstadsbolag; Sandvik, ABB, Atlas Copco samt Volvo.

Ur ett ekonomiskt såväl som ett miljömässigt perspektiv är det viktigt med hushållande av tillgångar och begränsade resurser. För att få nytta av en tillgång gäller det att den används, ju större användning desto mer värdeskapande. En stillastående bil, en skåpsförpassad köksassistent eller en ”bra-att-ha-sekatör” innebär bara onödiga kostnader och dålig avkastning på de investerade pengarna. Samma sak gäller för industriföretagen.

Gemensamt för Sandvik, ABB, Atlas Copco och Volovs produktion är produktivitet och effektivitet. Det är visserligen ingen nyhet att många svenska bolag har god konkurrenskraft och kanske inte heller att flertalet jobbar efter ideologin som kallas ”Lean Production”. Det intressanta är de återkommande förbättringar som uppnås år efter år samt fördelen med att verka i ett gynnsamt produktsegment.

Volvo Construction Equipment har sitt huvudkontor i Eskilstuna och där utvecklas nya produkter som är både elektrifierade och självkörande. Globalt är hela marknaden för vad man brukar kalla gula maskiner vid en god ekonomisk konjunktur runt en miljon enheter och Volvo har i dag en marknadsandel kring 10 procent. Likt Volvo-lastvagnar vill man ligga i framkant i den utveckling som sker för mer miljövänliga och produktiva produkter.

Lästbäraren på bilden nedan visar en produkt som till väldigt hög grad är återvinningsbar, den är byggd med fossilfritt stål, drivs av ett batteri och elmotor samt är autonom. För tillfället ger 1 minut och 30 sekunders likströmsladdning cirka 10 minuters arbetsutrymme. Kundintresset från bland annat stenbrott och gruvor verkar vara gott och ett fåtal projekt är i gång för närvarande. Ekonomiskt erhålls en billigare drift när förbränningsmotorn tas bort samtidigt som den självkörande funktionen ger produktionen ett jämnare flöde utan avbrott. Den stora vinsten för kunden och för omvärlden är dock minskade utsläpp där Volvo ser sin konkurrenskraft bli alltmer viktig.

Lästbärare, Volvo Construction Equipment.

Produktionsenheterna inom Sandvik, ABB och Atlas Copco jobbade alla mer eller mindre efter en flödesprincip likt ”Lean” som har det viktiga inslaget av kontinuerlig förbättring. Robotar har länge varit ett bidragande inslag för ökad produktivitet i den svenska produktionsprocessen. Möjligheterna till användning av robotar ökar också i och med att ny hårdvara och mjukvara utvecklas. Andelen automatiserat och manuellt arbete skiljde sig i vissa avseenden men kan ändå generaliseras som i liknande omfattning i de tre fabrikerna.

För att avkastningen på det använda kapitalet ska vara bra gäller det att ha ett högt utnyttjande, där kan robotar vara överlägsna anställda. Men för att ha möjlighet till förändringar och att uppnå en kontinuerlig förbättring i verksamheten är de anställda väldigt viktiga, och de som gör skillnad. Positivt för Sverige är den pågående rörelsen i allokering av produktionskapacitet närmare produktens försäljningsmarknad. I takt med en ökad automatisering och effektivitet genom kompentent personal kan tidigare utflyttad produktion komma tillbaka. De senaste årens effekter från pandemin och de nuvarande geopolitiska händelserna har troligen också förstärk trenden.

En slutsats från fabrikerna vi besökte, med reservation för att det var okulärt och i begränsad omfattning, är att kundnytta och konkurrensen leder till produktens prissättning och därmed marginalnivåer och lönsamhet. Att ha en välsmord produktionsprocess är centralt och fördelaktigt i oroliga och föränderliga tider men att som bolag dessutom vara exponerad mot ett gynnsamt produktsegment kan avsevärt underlätta.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer

Lannebo Live: Fastighetssektorn – nuläge och framtidsutsikter

Hur klarar sig noterade fastighetsbolag i rådande miljö och hur ser utsikterna framgent ut? Tobias Kaj och Philip Hallberg berättar om sin syn på fastighetssektorn och varför nu kan vara ett bra läge att investera...

Läs mer

”Det finns ingen möjlighet för bolagen att bromsa”

Hur kan vi skynda på omställningen mot en grön ekonomi? Vi pratade med Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om nya investerarinitiativ, problemet med dubbelmoral och hur Lannebo aktivt driver på resan mot ett mer hållbart...

Läs mer

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer

Lannebo Live: Möjligheter bland småbolagen

Stockholmsbörsens småbolag har fallit under året när räntorna stigit. Men det finns god avkastningspotential i de mindre bolagen när börsen vänder. Lyssna in till Lannebo Live när Hjalmar Ek, förvaltare på Lannebo, berättar om möjligheterna...

Läs mer

Lannebo prisas för sitt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en naturlig och integrerad del i förvaltningen av våra fonder. Nu utses Lannebo till Best ESG Equities Investment Solutions Sweden 2023 av CFI.co....

Läs mer