Bolagscase: Systemair – Ren luft ger ren vinst

Systemair har ren luft som grunden i sin affärsidé. Ändå har marknaden i dag svårt att bestämma sig för om bolagets verksamhet ska klassas som hållbar eller inte. Detta är något som EU:s nya taxonomi skulle kunna ändra på.
Nyheter
Roland-Kasper-2

Nästan alla känner igen känslan av att kliva in i ett köpcentrum en kall vinterdag. Just som man tar klivet in i köpcentrumet känns det nästan som ett vattenfall av behaglig varmluft sköljer över en. Om du nästa gång stannar till och kikar upp kommer du att se fläkten som skapar den osynliga luftridån. Den kommer nästan säkert vara märkt Frico, som är ett av Systemairs varumärken.

Frisk luft har varit Systemairs affärsidé sedan starten 1974. Det började med att gymnasieingenjören Gerald Engström kom på den banbrytande idén om en rund kanalfläkt och Systemair har sedan dess vuxit inom allt som har med luft och ventilation att göra. Bolagets produkter är av den typen att man sällan lägger märke till dem. Frisk luft inomhus är något vi tar för givet.

Systemair börsnoterades 2007 och Lannebo fick då möjligheten att investera i bolaget. Det har gått 13 år sedan dess, Systemairs börsvärde har mångdubblats och Lannebo är alltjämt aktieägare i bolaget.

Det kan tyckas enkelt att se hur Systemair bidrar till en mer hållbar energianvändning. Luftslussen i köpcentrumet ger inte bara skön värme en vinterdag den kapslar också in varmluften och sänker uppvärmningskostnaderna. God ventilation ger mer energieffektiva byggnader och är dessutom viktigt för människors hälsa och minskar spridningen av virus. Men Systemair är trots det ett bolag som de ratinginstitut och aktörer som sätter hållbarhetsbetyg har svårt att få grepp om.

I senaste rankingen av hållbara bolag som utförs av Di och Aktuell Hållbarhet hamnar Systemair långt ner i listan både i sin kategori och på totala poäng över samtliga branscher. Enligt Sustainalytics däremot, som är en leverantör av hållbarhetsanalys, får Systemair ett medelbetyg med en medelhög risk och en genomsnittlig hantering av dessa risker. I Lannebos interna hållbarhetsanalys som baseras på en grundlig undersökning av bolaget ger vi Systemair näst högsta betyg. Systemairs produkter bidrar både till bättre hälsa och miljö och dessutom har bolaget en tydlig strategi att göra dem mer energieffektiva.

”Det har varit en viss förvirring, eller snarare otydlighet om vad som per definition kan klassas som hållbart och rätt. Det har ibland skapat intressanta tolkningar och även påståenden om hållbara produkter och lösningar som snarare förvirrar än leder utvecklingen effektivt framåt. Med ett tydligt regelverk som taxonomin kan bli tror vi definitivt att det skapas en tydlig ram och förståelse om vilka produkter och lösningar som måste och kan utvecklas för att komma närmare de mål som är satta”, säger Roland Kasper, vd för Systemair.

Roland Kasper har varit vd för Systemair sedan 2015. För honom har hållbarhet varit på agendan sen dag ett. Grunden i arbetet handlar om att bidra till ett mer hållbart samhälle genom att tillhandahålla energieffektiva produkter som tagits fram i en säker arbetsmiljö med rättvisa arbetsvillkor.

”FN:s globala hållbarhetsmål står i fokus för vårt hållbarhetsarbete. Systemair har utifrån hur vi påverkar omvärlden identifierat vilka globala hållbarhetsmål som är viktigast för verksamheten. Genom att aktivt arbeta med de globala målen kan vi bli ett mer framgångsrikt företag samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling”, säger Roland Kasper.

Roland Kasper beskriver hur Systemairs verksamhet påverkas av fyra huvudsakliga trender: Ökade krav på inomhusluft, energieffektivitet, systemlösningar och uppkopplade lösningar.

”Nya myndighetskrav – såväl EU-krav som nationella krav i och utanför Europa – innebär allt högre fokus på energianvändningen i ventilationsprodukter, exempelvis ventilationsaggregat och fläktar. Energieffektivitet är därför helt centralt i Systemairs produktutveckling. Vi tittar hela tiden på nya lösningar för att minska energianvändningen i komponenter och produkter”, säger Roland Kasper.

Det går tydligt att argumentera för att Systemair bedriver en verksamhet som bidrar till ökad energieffektivitet och förbättrad hälsa. Men hur faller det ut i taxonomin? Lyckas den på ett bättre sätt fånga bolagets hållbarhetsarbete jämfört med de olika mått som finns på marknaden i dag?

” Vi har tagit hjälp av expertis inom området och gjort en första beräkning baserande på en defensiv tolkning av applicerbara områden, vi kom på så sätt fram till att 47 procent av våra produkter matchar kriterierna i taxonomin”, berättar Roland Kasper.

En ”grön omsättning” på 47 procent är mycket högt. Om man tittar på snittet för nordiska börsbolag så ligger det kring 5-6 procent. Enligt en sammanställning från Nordea är det endast ett 10-tal bolag i deras nordiska täckning som kommer att komma ut högre än Systemair. Detta talar för att taxonomin skulle kunna leda till att Systemair stämplas som ett ”grönt” bolag av långt fler aktörer än Lannebo.

Vad gör ni mer för att förbereda er inför taxonomin?

”Förutom att studera regelverket försöker vi att förstå och dokumentera innebörden av de olika definitionerna för att kunna skapa tydlighet i våra utvecklingsteam och för produktansvariga. Definitionerna i sig kommer även att sätta ramar för framtida utvecklingsprojekt och säkert påverka viss teknikutveckling positivt”, berättar Roland Kasper.

Kan du utveckla hur taxonomin kan påverka er verksamhet och produktutveckling?

”Taxonomin liksom EU-direktiv angående byggnaders och produkters energiförbrukning påverkar vår produktutvecklingsprocess. Vi är väl medvetna om att vi kan göra skillnad med våra produkter och vi ser att marknaden efterfrågar denna typ av produkter. Det öppnar också upp en ytterligare potential att arbeta med energiuppgraderingar av befintliga ventilationsanläggningar på renoveringsmarknaden”.

Ser du att taxonomin kan hjälpa er att få nya affärer?

”Det återstår att se. För närvarande är intresset för taxonomin störst från investerare. Våra kunder tycker givetvis att det är spännande med nya energieffektiva produkter och kommer säkert uppskatta mer tydlighet i budskapen från oss tillverkare”.

Vad talar för att Systemair kan bli en vinnare när det kommer till taxonomin?

”Våra produkter kan verkligen göra en skillnad för miljön. En stor del av utvecklingen på marknaden går mot mer energieffektiva lösningar. För att ge några exempel, just nu i dessa dagar lanserar vi en helt ny serie värmepumpar med propan som köldmedia. GWP (Global Warming Potential) är på extremt låga nivåer jämfört med tidigare samtidigt som mindre köldmedia krävs. Vi lanserar också och en ny serie luftridåer med ett nytt styrsystem. Styrsystemet och de nya energieffektiva fläktmotorerna sänker energiförbrukningen väsentligt”.

Denna text är ett utdrag från Lannebos hållbarhetsrapport Horisont – Du kan läsa hela rapporten här.

—————————————————

Fakta Systemair

  • Utvecklar och tillverkar lösningar för ventilation och inomhusklimat i större byggnader.
  • Vd: Roland Kasper
  • Grundare: Gerald Engström
  • Börsvärde: 12,5 miljarder kronor
  • Omsättning 2019: 8,3 miljarder kronor
  • Ägare: Gerald Engström via Färna Invest, Lannebo är Systemairs sjätte största aktieägare.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Allt om etiska investeringar & fonder

Som privatperson kan det ibland vara svårt att veta vad man ska göra för att påverka världen åt rätt håll. Ett sätt är att göra ett aktivt val kring var du placerar dina sparpengar. Här...

Läs mer

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2023

2023 var på många sätt ett omtumlande år som präglades av geopolitisk oro, hög inflation och snabba räntehöjningar som slog hårt mot hushåll och företag. Det sticker också ut som ett av de varmaste åren...

Läs mer

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer