Bolagscase: Systemair – Ren luft ger ren vinst

Systemair har ren luft som grunden i sin affärsidé. Ändå har marknaden i dag svårt att bestämma sig för om bolagets verksamhet ska klassas som hållbar eller inte. Detta är något som EU:s nya taxonomi skulle kunna ändra på.

Roland-Kasper-2

Nästan alla känner igen känslan av att kliva in i ett köpcentrum en kall vinterdag. Just som man tar klivet in i köpcentrumet känns det nästan som ett vattenfall av behaglig varmluft sköljer över en. Om du nästa gång stannar till och kikar upp kommer du att se fläkten som skapar den osynliga luftridån. Den kommer nästan säkert vara märkt Frico, som är ett av Systemairs varumärken.

Frisk luft har varit Systemairs affärsidé sedan starten 1974. Det började med att gymnasieingenjören Gerald Engström kom på den banbrytande idén om en rund kanalfläkt och Systemair har sedan dess vuxit inom allt som har med luft och ventilation att göra. Bolagets produkter är av den typen att man sällan lägger märke till dem. Frisk luft inomhus är något vi tar för givet.

Systemair börsnoterades 2007 och Lannebo fick då möjligheten att investera i bolaget. Det har gått 13 år sedan dess, Systemairs börsvärde har mångdubblats och Lannebo är alltjämt aktieägare i bolaget.

Det kan tyckas enkelt att se hur Systemair bidrar till en mer hållbar energianvändning. Luftslussen i köpcentrumet ger inte bara skön värme en vinterdag den kapslar också in varmluften och sänker uppvärmningskostnaderna. God ventilation ger mer energieffektiva byggnader och är dessutom viktigt för människors hälsa och minskar spridningen av virus. Men Systemair är trots det ett bolag som de ratinginstitut och aktörer som sätter hållbarhetsbetyg har svårt att få grepp om.

I senaste rankingen av hållbara bolag som utförs av Di och Aktuell Hållbarhet hamnar Systemair långt ner i listan både i sin kategori och på totala poäng över samtliga branscher. Enligt Sustainalytics däremot, som är en leverantör av hållbarhetsanalys, får Systemair ett medelbetyg med en medelhög risk och en genomsnittlig hantering av dessa risker. I Lannebos interna hållbarhetsanalys som baseras på en grundlig undersökning av bolaget ger vi Systemair näst högsta betyg. Systemairs produkter bidrar både till bättre hälsa och miljö och dessutom har bolaget en tydlig strategi att göra dem mer energieffektiva.

”Det har varit en viss förvirring, eller snarare otydlighet om vad som per definition kan klassas som hållbart och rätt. Det har ibland skapat intressanta tolkningar och även påståenden om hållbara produkter och lösningar som snarare förvirrar än leder utvecklingen effektivt framåt. Med ett tydligt regelverk som taxonomin kan bli tror vi definitivt att det skapas en tydlig ram och förståelse om vilka produkter och lösningar som måste och kan utvecklas för att komma närmare de mål som är satta”, säger Roland Kasper, vd för Systemair.

Roland Kasper har varit vd för Systemair sedan 2015. För honom har hållbarhet varit på agendan sen dag ett. Grunden i arbetet handlar om att bidra till ett mer hållbart samhälle genom att tillhandahålla energieffektiva produkter som tagits fram i en säker arbetsmiljö med rättvisa arbetsvillkor.

”FN:s globala hållbarhetsmål står i fokus för vårt hållbarhetsarbete. Systemair har utifrån hur vi påverkar omvärlden identifierat vilka globala hållbarhetsmål som är viktigast för verksamheten. Genom att aktivt arbeta med de globala målen kan vi bli ett mer framgångsrikt företag samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling”, säger Roland Kasper.

Roland Kasper beskriver hur Systemairs verksamhet påverkas av fyra huvudsakliga trender: Ökade krav på inomhusluft, energieffektivitet, systemlösningar och uppkopplade lösningar.

”Nya myndighetskrav – såväl EU-krav som nationella krav i och utanför Europa – innebär allt högre fokus på energianvändningen i ventilationsprodukter, exempelvis ventilationsaggregat och fläktar. Energieffektivitet är därför helt centralt i Systemairs produktutveckling. Vi tittar hela tiden på nya lösningar för att minska energianvändningen i komponenter och produkter”, säger Roland Kasper.

Det går tydligt att argumentera för att Systemair bedriver en verksamhet som bidrar till ökad energieffektivitet och förbättrad hälsa. Men hur faller det ut i taxonomin? Lyckas den på ett bättre sätt fånga bolagets hållbarhetsarbete jämfört med de olika mått som finns på marknaden i dag?

” Vi har tagit hjälp av expertis inom området och gjort en första beräkning baserande på en defensiv tolkning av applicerbara områden, vi kom på så sätt fram till att 47 procent av våra produkter matchar kriterierna i taxonomin”, berättar Roland Kasper.

En ”grön omsättning” på 47 procent är mycket högt. Om man tittar på snittet för nordiska börsbolag så ligger det kring 5-6 procent. Enligt en sammanställning från Nordea är det endast ett 10-tal bolag i deras nordiska täckning som kommer att komma ut högre än Systemair. Detta talar för att taxonomin skulle kunna leda till att Systemair stämplas som ett ”grönt” bolag av långt fler aktörer än Lannebo.

Vad gör ni mer för att förbereda er inför taxonomin?

”Förutom att studera regelverket försöker vi att förstå och dokumentera innebörden av de olika definitionerna för att kunna skapa tydlighet i våra utvecklingsteam och för produktansvariga. Definitionerna i sig kommer även att sätta ramar för framtida utvecklingsprojekt och säkert påverka viss teknikutveckling positivt”, berättar Roland Kasper.

Kan du utveckla hur taxonomin kan påverka er verksamhet och produktutveckling?

”Taxonomin liksom EU-direktiv angående byggnaders och produkters energiförbrukning påverkar vår produktutvecklingsprocess. Vi är väl medvetna om att vi kan göra skillnad med våra produkter och vi ser att marknaden efterfrågar denna typ av produkter. Det öppnar också upp en ytterligare potential att arbeta med energiuppgraderingar av befintliga ventilationsanläggningar på renoveringsmarknaden”.

Ser du att taxonomin kan hjälpa er att få nya affärer?

”Det återstår att se. För närvarande är intresset för taxonomin störst från investerare. Våra kunder tycker givetvis att det är spännande med nya energieffektiva produkter och kommer säkert uppskatta mer tydlighet i budskapen från oss tillverkare”.

Vad talar för att Systemair kan bli en vinnare när det kommer till taxonomin?

”Våra produkter kan verkligen göra en skillnad för miljön. En stor del av utvecklingen på marknaden går mot mer energieffektiva lösningar. För att ge några exempel, just nu i dessa dagar lanserar vi en helt ny serie värmepumpar med propan som köldmedia. GWP (Global Warming Potential) är på extremt låga nivåer jämfört med tidigare samtidigt som mindre köldmedia krävs. Vi lanserar också och en ny serie luftridåer med ett nytt styrsystem. Styrsystemet och de nya energieffektiva fläktmotorerna sänker energiförbrukningen väsentligt”.

Denna text är ett utdrag från Lannebos hållbarhetsrapport Horisont – Du kan läsa hela rapporten här.

—————————————————

Fakta Systemair

  • Utvecklar och tillverkar lösningar för ventilation och inomhusklimat i större byggnader.
  • Vd: Roland Kasper
  • Grundare: Gerald Engström
  • Börsvärde: 12,5 miljarder kronor
  • Omsättning 2019: 8,3 miljarder kronor
  • Ägare: Gerald Engström via Färna Invest, Lannebo är Systemairs sjätte största aktieägare.

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

Team_Karin_Katarina_PC_RGB 1600x900

09 mars 2023

Comeback för räntor – så mycket avkastar räntefonderna

Stigande marknadsräntor innebär stigande förräntningstakt i företagsobligationsfonder. Se förräntningstakten för Lannebos fonder.

Ilmeg-3069 1600x900

22 mars 2023

Kundporträtt: Ny kurs i livet

Paret Eriksson flyttade hem till Sverige och köpte en dammsugarverkstad. I dag är Ilmeg ett världsnamn i gruvindustrin, med specialfokus på diamanter. Vi har pratat med entreprenörerna bakom den oväntade framgångssagan, tillika nyblivna kunder hos Lannebo.

Tova_Larsson-1600x900

23 mars 2023

Tova Larsson: “Vi vill att unga ska ha bra koll på sin ekonomi”

Tova Larsson reser land och rike runt och föreläser i skolklasser om privatekonomi. Ett viktigt uppdrag som skapar förutsättningar för ett mer jämställt samhälle. Självklart är Lannebo med och stöttar.