Bolagscase: Systemair – Ren luft ger ren vinst

Systemair har ren luft som grunden i sin affärsidé. Ändå har marknaden i dag svårt att bestämma sig för om bolagets verksamhet ska klassas som hållbar eller inte. Detta är något som EU:s nya taxonomi skulle kunna ändra på.
Nyheter
Roland-Kasper-2

Nästan alla känner igen känslan av att kliva in i ett köpcentrum en kall vinterdag. Just som man tar klivet in i köpcentrumet känns det nästan som ett vattenfall av behaglig varmluft sköljer över en. Om du nästa gång stannar till och kikar upp kommer du att se fläkten som skapar den osynliga luftridån. Den kommer nästan säkert vara märkt Frico, som är ett av Systemairs varumärken.

Frisk luft har varit Systemairs affärsidé sedan starten 1974. Det började med att gymnasieingenjören Gerald Engström kom på den banbrytande idén om en rund kanalfläkt och Systemair har sedan dess vuxit inom allt som har med luft och ventilation att göra. Bolagets produkter är av den typen att man sällan lägger märke till dem. Frisk luft inomhus är något vi tar för givet.

Systemair börsnoterades 2007 och Lannebo fick då möjligheten att investera i bolaget. Det har gått 13 år sedan dess, Systemairs börsvärde har mångdubblats och Lannebo är alltjämt aktieägare i bolaget.

Det kan tyckas enkelt att se hur Systemair bidrar till en mer hållbar energianvändning. Luftslussen i köpcentrumet ger inte bara skön värme en vinterdag den kapslar också in varmluften och sänker uppvärmningskostnaderna. God ventilation ger mer energieffektiva byggnader och är dessutom viktigt för människors hälsa och minskar spridningen av virus. Men Systemair är trots det ett bolag som de ratinginstitut och aktörer som sätter hållbarhetsbetyg har svårt att få grepp om.

I senaste rankingen av hållbara bolag som utförs av Di och Aktuell Hållbarhet hamnar Systemair långt ner i listan både i sin kategori och på totala poäng över samtliga branscher. Enligt Sustainalytics däremot, som är en leverantör av hållbarhetsanalys, får Systemair ett medelbetyg med en medelhög risk och en genomsnittlig hantering av dessa risker. I Lannebos interna hållbarhetsanalys som baseras på en grundlig undersökning av bolaget ger vi Systemair näst högsta betyg. Systemairs produkter bidrar både till bättre hälsa och miljö och dessutom har bolaget en tydlig strategi att göra dem mer energieffektiva.

”Det har varit en viss förvirring, eller snarare otydlighet om vad som per definition kan klassas som hållbart och rätt. Det har ibland skapat intressanta tolkningar och även påståenden om hållbara produkter och lösningar som snarare förvirrar än leder utvecklingen effektivt framåt. Med ett tydligt regelverk som taxonomin kan bli tror vi definitivt att det skapas en tydlig ram och förståelse om vilka produkter och lösningar som måste och kan utvecklas för att komma närmare de mål som är satta”, säger Roland Kasper, vd för Systemair.

Roland Kasper har varit vd för Systemair sedan 2015. För honom har hållbarhet varit på agendan sen dag ett. Grunden i arbetet handlar om att bidra till ett mer hållbart samhälle genom att tillhandahålla energieffektiva produkter som tagits fram i en säker arbetsmiljö med rättvisa arbetsvillkor.

”FN:s globala hållbarhetsmål står i fokus för vårt hållbarhetsarbete. Systemair har utifrån hur vi påverkar omvärlden identifierat vilka globala hållbarhetsmål som är viktigast för verksamheten. Genom att aktivt arbeta med de globala målen kan vi bli ett mer framgångsrikt företag samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling”, säger Roland Kasper.

Roland Kasper beskriver hur Systemairs verksamhet påverkas av fyra huvudsakliga trender: Ökade krav på inomhusluft, energieffektivitet, systemlösningar och uppkopplade lösningar.

”Nya myndighetskrav – såväl EU-krav som nationella krav i och utanför Europa – innebär allt högre fokus på energianvändningen i ventilationsprodukter, exempelvis ventilationsaggregat och fläktar. Energieffektivitet är därför helt centralt i Systemairs produktutveckling. Vi tittar hela tiden på nya lösningar för att minska energianvändningen i komponenter och produkter”, säger Roland Kasper.

Det går tydligt att argumentera för att Systemair bedriver en verksamhet som bidrar till ökad energieffektivitet och förbättrad hälsa. Men hur faller det ut i taxonomin? Lyckas den på ett bättre sätt fånga bolagets hållbarhetsarbete jämfört med de olika mått som finns på marknaden i dag?

” Vi har tagit hjälp av expertis inom området och gjort en första beräkning baserande på en defensiv tolkning av applicerbara områden, vi kom på så sätt fram till att 47 procent av våra produkter matchar kriterierna i taxonomin”, berättar Roland Kasper.

En ”grön omsättning” på 47 procent är mycket högt. Om man tittar på snittet för nordiska börsbolag så ligger det kring 5-6 procent. Enligt en sammanställning från Nordea är det endast ett 10-tal bolag i deras nordiska täckning som kommer att komma ut högre än Systemair. Detta talar för att taxonomin skulle kunna leda till att Systemair stämplas som ett ”grönt” bolag av långt fler aktörer än Lannebo.

Vad gör ni mer för att förbereda er inför taxonomin?

”Förutom att studera regelverket försöker vi att förstå och dokumentera innebörden av de olika definitionerna för att kunna skapa tydlighet i våra utvecklingsteam och för produktansvariga. Definitionerna i sig kommer även att sätta ramar för framtida utvecklingsprojekt och säkert påverka viss teknikutveckling positivt”, berättar Roland Kasper.

Kan du utveckla hur taxonomin kan påverka er verksamhet och produktutveckling?

”Taxonomin liksom EU-direktiv angående byggnaders och produkters energiförbrukning påverkar vår produktutvecklingsprocess. Vi är väl medvetna om att vi kan göra skillnad med våra produkter och vi ser att marknaden efterfrågar denna typ av produkter. Det öppnar också upp en ytterligare potential att arbeta med energiuppgraderingar av befintliga ventilationsanläggningar på renoveringsmarknaden”.

Ser du att taxonomin kan hjälpa er att få nya affärer?

”Det återstår att se. För närvarande är intresset för taxonomin störst från investerare. Våra kunder tycker givetvis att det är spännande med nya energieffektiva produkter och kommer säkert uppskatta mer tydlighet i budskapen från oss tillverkare”.

Vad talar för att Systemair kan bli en vinnare när det kommer till taxonomin?

”Våra produkter kan verkligen göra en skillnad för miljön. En stor del av utvecklingen på marknaden går mot mer energieffektiva lösningar. För att ge några exempel, just nu i dessa dagar lanserar vi en helt ny serie värmepumpar med propan som köldmedia. GWP (Global Warming Potential) är på extremt låga nivåer jämfört med tidigare samtidigt som mindre köldmedia krävs. Vi lanserar också och en ny serie luftridåer med ett nytt styrsystem. Styrsystemet och de nya energieffektiva fläktmotorerna sänker energiförbrukningen väsentligt”.

Denna text är ett utdrag från Lannebos hållbarhetsrapport Horisont – Du kan läsa hela rapporten här.

—————————————————

Fakta Systemair

  • Utvecklar och tillverkar lösningar för ventilation och inomhusklimat i större byggnader.
  • Vd: Roland Kasper
  • Grundare: Gerald Engström
  • Börsvärde: 12,5 miljarder kronor
  • Omsättning 2019: 8,3 miljarder kronor
  • Ägare: Gerald Engström via Färna Invest, Lannebo är Systemairs sjätte största aktieägare.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Lannebo Live: Fastighetssektorn – nuläge och framtidsutsikter

Hur klarar sig noterade fastighetsbolag i rådande miljö och hur ser utsikterna framgent ut? Tobias Kaj och Philip Hallberg berättar om sin syn på fastighetssektorn och varför nu kan vara ett bra läge att investera...

Läs mer

”Det finns ingen möjlighet för bolagen att bromsa”

Hur kan vi skynda på omställningen mot en grön ekonomi? Vi pratade med Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om nya investerarinitiativ, problemet med dubbelmoral och hur Lannebo aktivt driver på resan mot ett mer hållbart...

Läs mer

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer

Lannebo Live: Möjligheter bland småbolagen

Stockholmsbörsens småbolag har fallit under året när räntorna stigit. Men det finns god avkastningspotential i de mindre bolagen när börsen vänder. Lyssna in till Lannebo Live när Hjalmar Ek, förvaltare på Lannebo, berättar om möjligheterna...

Läs mer

Lannebo prisas för sitt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en naturlig och integrerad del i förvaltningen av våra fonder. Nu utses Lannebo till Best ESG Equities Investment Solutions Sweden 2023 av CFI.co....

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Mohammed Salih är sparekonomen och börsprofilen som inspirerar tusentals människor att sätta sina pengar i arbete. Med sitt pedagogiska sätt gör han investeringar på börsen tillgängligt för alla och visar att vem som helst kan...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Felicia Schön

Felicia Schön brinner för att fler ska förstå vikten av sparande. Särskilt kvinnor, som generellt sett sparar mindre än män och har sämre självförtroende när det kommer till investeringar på börsen. Genom att lyfta ämnet...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Albin Kjellberg

Albin Kjellberg är 26 år och redan en rutinerad programledare, poddare och sparinspiratör. Att spara och investera är roligt, menar Albin, som med enormt engagemang och en stor dos humor delar med sig av sin...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Annifrid Huhtala

Annifrid Huhtala vill att kunskap om privatekonomi ska vara tillgängligt för alla. Via sina egna sociala kanaler delar hon med sig av inspiration och tips om sparande till en målgrupp som annars mest uppmuntras till...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Per H Börjesson

Företagsledaren och författaren Per H Börjesson, ofta kallad Sveriges Warren Buffett, har i många år arbetat för att sprida kunskap om ekonomi och sparande. Med enkla och konkreta råd har han inspirerat många till att...

Läs mer