Bolagscase Boliden: Kan grön koppar bli en framtida guldgruva?

Omställningen till förnybar energi i världen kräver koppar. Men hur får man fram råvaran på ett hållbart sätt? Robin Nestor som tillsammans med Martin Wallin förvaltar fonderna Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus har gått på djupet hos gruvbolaget Boliden.

1447_20130608_3989

I Aitik, som är Sveriges största koppardagbrott och Gällivares största privata arbetsgivare, började det brytas malm under slutet av 60-talet. Kankberg är en riktig guldgruva och startades även den som ett dagbrott under 60-talet. I dag är Kankberg en underjordsgruva vilken har stängts och återöppnats ett antal gånger och där den nuvarande guldproduktionen kom igång 2012 efter att prospektering visat på en malmkropp med goda halter.

Att besöka gruvor såväl som gruvsamhällen medför en viss tveeggad känsla om upprymdhet och vemod på samma gång. Det är en blandning av att se tillbaka på det gamla Sverige med blomstrande bruksorter samtidigt som effektiviseringar har bidragit till en väldigt kostnadseffektiv industri med avbefolkad glesbygd som följd. Nåväl, att Boliden är ett konkurrenskraftigt och värdeskapande bolag är vägen framåt och den kostnadseffektiva malmbrytningen och lönsamma smältverken skapar investeringar och arbetstillfällen för framtiden.

Självkörande- och batteridrivna fordon vinner mark i gruvindustrin. Här en drönare Kankberg-gruvan. Foto: Boliden/Thomas Westermark

Vid besöket på dessa två gruvor förstår man att Boliden, som väntas investera runt 7,5 miljarder kronor 2021, har ett tydligt samband mellan produktivitet och miljöfrämjande. I gruvorna ska framtiden medföra ökad användning av batteridrift för truckar, borriggar och bergförstärkningsmaskiner. Fjärr- och självstyrande fordon minskar krav på ventilation och sänker både uppvärmningskostnader och användningen av propangas. I smältverken medför investeringar exempelvis bättre reningstekniker för vatten och luft samt ökad utvinning av metall från tidigare restmaterial. Därför är incitamenten tydliga för koncernen som helhet vad gäller minskad användning av fossila bränslen och lägre utsläpp av växthusgaser.

Koppar är en nyckelråvara vid omställningen till förnyelsebar energi. Foto: Boliden/Stefan Berg

Metall- och mineralbrytning och framställning är dessvärre miljöförstörande. Stora arealer tas i anspråk och där påverkas såväl människor som flora och fauna. Problematiken gäller dock för flera industrier och företag och frågeställningen blir därför hur världen ska utvecklas. För en omställning mot ett ”grönare samhälle” och minskad användning av fossila bränslen krävs koppar. Koppar har utmärkt ledningsförmåga av värme eller elektisk ström vilket gör metallen användbar i elkablar eller produkter med exempelvis batteridrift. För att möta den kommande efterfrågeökningen av koppar och andra metaller som gynnar vår världs omställning måste brytning och framställning fortsätta, och gärna då på ett så effektivt sätt som möjligt. Där har Boliden en god möjlighet att bidra positivt. Bolaget erbjuder i dag vad man kallar ”grön koppar” genom effektiv produktion, förnyelsebar strömförsörjning i gruvor och smältverk samt tågbunden logistik. Det är ett bra, eller om man vill, de minst dåliga alternativet för fortsatt energiomställning.

Fotnot: Lannebo äger i dagsläget inga aktier i Boliden. Lannebos förvaltare besöker ofta företag för att bilda sig en uppfattning om trender och utveckling i branschen. Detta är särskilt viktigt när det gäller miljöfrågor, och inte sällan kan förvaltarna föra vidare lärdomar från hur större bolag agerar till mindre portföljbolag.

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

City_16-9

28 feb. 2023

Stark start men hur blir resten av året?

Rekordhög inflation, stigande räntor och en orolig omvärld. Att förutspå hur marknaden utvecklar sig under året är ingen enkel uppgift. Vi frågade tre av Lannebos fondförvaltare hur de tror att året blir.

GreenTransition sajt

03 mars 2023

Lannebo Europe Green Transition – en fond utan kompromisser

Inte vilken grön fond som helst, utan av en mörkare nyans. Lannebo Europe Green Transition, som lanserades i höstas, kompromissar inte med hållbarheten.

Team_Karin_Katarina_PC_RGB 1600x900

09 mars 2023

Comeback för räntor – så mycket avkastar räntefonderna

Stigande marknadsräntor innebär stigande förräntningstakt i företagsobligationsfonder. Se förräntningstakten för Lannebos fonder.