Bolagscase Boliden: Kan grön koppar bli en framtida guldgruva?

Omställningen till förnybar energi i världen kräver koppar. Men hur får man fram råvaran på ett hållbart sätt? Robin Nestor som tillsammans med Martin Wallin förvaltar fonderna Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus har gått på djupet hos gruvbolaget Boliden.

1447_20130608_3989

I Aitik, som är Sveriges största koppardagbrott och Gällivares största privata arbetsgivare, började det brytas malm under slutet av 60-talet. Kankberg är en riktig guldgruva och startades även den som ett dagbrott under 60-talet. I dag är Kankberg en underjordsgruva vilken har stängts och återöppnats ett antal gånger och där den nuvarande guldproduktionen kom igång 2012 efter att prospektering visat på en malmkropp med goda halter.

Att besöka gruvor såväl som gruvsamhällen medför en viss tveeggad känsla om upprymdhet och vemod på samma gång. Det är en blandning av att se tillbaka på det gamla Sverige med blomstrande bruksorter samtidigt som effektiviseringar har bidragit till en väldigt kostnadseffektiv industri med avbefolkad glesbygd som följd. Nåväl, att Boliden är ett konkurrenskraftigt och värdeskapande bolag är vägen framåt och den kostnadseffektiva malmbrytningen och lönsamma smältverken skapar investeringar och arbetstillfällen för framtiden.

Självkörande- och batteridrivna fordon vinner mark i gruvindustrin. Här en drönare Kankberg-gruvan. Foto: Boliden/Thomas Westermark

Vid besöket på dessa två gruvor förstår man att Boliden, som väntas investera runt 7,5 miljarder kronor 2021, har ett tydligt samband mellan produktivitet och miljöfrämjande. I gruvorna ska framtiden medföra ökad användning av batteridrift för truckar, borriggar och bergförstärkningsmaskiner. Fjärr- och självstyrande fordon minskar krav på ventilation och sänker både uppvärmningskostnader och användningen av propangas. I smältverken medför investeringar exempelvis bättre reningstekniker för vatten och luft samt ökad utvinning av metall från tidigare restmaterial. Därför är incitamenten tydliga för koncernen som helhet vad gäller minskad användning av fossila bränslen och lägre utsläpp av växthusgaser.

Koppar är en nyckelråvara vid omställningen till förnyelsebar energi. Foto: Boliden/Stefan Berg

Metall- och mineralbrytning och framställning är dessvärre miljöförstörande. Stora arealer tas i anspråk och där påverkas såväl människor som flora och fauna. Problematiken gäller dock för flera industrier och företag och frågeställningen blir därför hur världen ska utvecklas. För en omställning mot ett ”grönare samhälle” och minskad användning av fossila bränslen krävs koppar. Koppar har utmärkt ledningsförmåga av värme eller elektisk ström vilket gör metallen användbar i elkablar eller produkter med exempelvis batteridrift. För att möta den kommande efterfrågeökningen av koppar och andra metaller som gynnar vår världs omställning måste brytning och framställning fortsätta, och gärna då på ett så effektivt sätt som möjligt. Där har Boliden en god möjlighet att bidra positivt. Bolaget erbjuder i dag vad man kallar ”grön koppar” genom effektiv produktion, förnyelsebar strömförsörjning i gruvor och smältverk samt tågbunden logistik. Det är ett bra, eller om man vill, de minst dåliga alternativet för fortsatt energiomställning.

Fotnot: Lannebo äger i dagsläget inga aktier i Boliden. Lannebos förvaltare besöker ofta företag för att bilda sig en uppfattning om trender och utveckling i branschen. Detta är särskilt viktigt när det gäller miljöfrågor, och inte sällan kan förvaltarna föra vidare lärdomar från hur större bolag agerar till mindre portföljbolag.

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

Namnlös design (23)

20 juni 2022

Lannebo accepterar bud på Momentum Software

Tyska Aaeron AG har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Momentum Software. Lannebo som är bolagets tredje största aktieägare accepterar budet.

Andel kvinnliga styrelseledamöter 2002-2021

22 juni 2022

20 år av förändring i börsbolagens styrelser

De svenska börsbolagens styrelser har förändrats dramatiskt de senaste 20 åren. Ett enträget arbete i valberedningar har gjort styrelserna mer diversifierade, internationella och professionella.

Namnlös design

22 juni 2022

Ny på jobbet: Philip Garde

Philip Garde är nyanställd som försäljningansvarig i Danmark. Han leder arbetet med att nå ut till institutionella investerare på den danska marknaden.