Bolagscase Boliden: Kan grön koppar bli en framtida guldgruva?

Omställningen till förnybar energi i världen kräver koppar. Men hur får man fram råvaran på ett hållbart sätt? Robin Nestor som tillsammans med Martin Wallin förvaltar fonderna Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus har gått på djupet hos gruvbolaget Boliden.
Nyheter
1447_20130608_3989

I Aitik, som är Sveriges största koppardagbrott och Gällivares största privata arbetsgivare, började det brytas malm under slutet av 60-talet. Kankberg är en riktig guldgruva och startades även den som ett dagbrott under 60-talet. I dag är Kankberg en underjordsgruva vilken har stängts och återöppnats ett antal gånger och där den nuvarande guldproduktionen kom igång 2012 efter att prospektering visat på en malmkropp med goda halter.

Att besöka gruvor såväl som gruvsamhällen medför en viss tveeggad känsla om upprymdhet och vemod på samma gång. Det är en blandning av att se tillbaka på det gamla Sverige med blomstrande bruksorter samtidigt som effektiviseringar har bidragit till en väldigt kostnadseffektiv industri med avbefolkad glesbygd som följd. Nåväl, att Boliden är ett konkurrenskraftigt och värdeskapande bolag är vägen framåt och den kostnadseffektiva malmbrytningen och lönsamma smältverken skapar investeringar och arbetstillfällen för framtiden.

Självkörande- och batteridrivna fordon vinner mark i gruvindustrin. Här en drönare Kankberg-gruvan. Foto: Boliden/Thomas Westermark

Vid besöket på dessa två gruvor förstår man att Boliden, som väntas investera runt 7,5 miljarder kronor 2021, har ett tydligt samband mellan produktivitet och miljöfrämjande. I gruvorna ska framtiden medföra ökad användning av batteridrift för truckar, borriggar och bergförstärkningsmaskiner. Fjärr- och självstyrande fordon minskar krav på ventilation och sänker både uppvärmningskostnader och användningen av propangas. I smältverken medför investeringar exempelvis bättre reningstekniker för vatten och luft samt ökad utvinning av metall från tidigare restmaterial. Därför är incitamenten tydliga för koncernen som helhet vad gäller minskad användning av fossila bränslen och lägre utsläpp av växthusgaser.

Koppar är en nyckelråvara vid omställningen till förnyelsebar energi. Foto: Boliden/Stefan Berg

Metall- och mineralbrytning och framställning är dessvärre miljöförstörande. Stora arealer tas i anspråk och där påverkas såväl människor som flora och fauna. Problematiken gäller dock för flera industrier och företag och frågeställningen blir därför hur världen ska utvecklas. För en omställning mot ett ”grönare samhälle” och minskad användning av fossila bränslen krävs koppar. Koppar har utmärkt ledningsförmåga av värme eller elektisk ström vilket gör metallen användbar i elkablar eller produkter med exempelvis batteridrift. För att möta den kommande efterfrågeökningen av koppar och andra metaller som gynnar vår världs omställning måste brytning och framställning fortsätta, och gärna då på ett så effektivt sätt som möjligt. Där har Boliden en god möjlighet att bidra positivt. Bolaget erbjuder i dag vad man kallar ”grön koppar” genom effektiv produktion, förnyelsebar strömförsörjning i gruvor och smältverk samt tågbunden logistik. Det är ett bra, eller om man vill, de minst dåliga alternativet för fortsatt energiomställning.

Fotnot: Lannebo äger i dagsläget inga aktier i Boliden. Lannebos förvaltare besöker ofta företag för att bilda sig en uppfattning om trender och utveckling i branschen. Detta är särskilt viktigt när det gäller miljöfrågor, och inte sällan kan förvaltarna föra vidare lärdomar från hur större bolag agerar till mindre portföljbolag.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer

Lannebo Live: Möjligheter bland småbolagen

Stockholmsbörsens småbolag har fallit under året när räntorna stigit. Men det finns god avkastningspotential i de mindre bolagen när börsen vänder. Lyssna in till Lannebo Live när Hjalmar Ek, förvaltare på Lannebo, berättar om möjligheterna...

Läs mer

Lannebo prisas för sitt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en naturlig och integrerad del i förvaltningen av våra fonder. Nu utses Lannebo till Best ESG Equities Investment Solutions Sweden 2023 av CFI.co....

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Mohammed Salih är sparekonomen och börsprofilen som inspirerar tusentals människor att sätta sina pengar i arbete. Med sitt pedagogiska sätt gör han investeringar på börsen tillgängligt för alla och visar att vem som helst kan...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Felicia Schön

Felicia Schön brinner för att fler ska förstå vikten av sparande. Särskilt kvinnor, som generellt sett sparar mindre än män och har sämre självförtroende när det kommer till investeringar på börsen. Genom att lyfta ämnet...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Albin Kjellberg

Albin Kjellberg är 26 år och redan en rutinerad programledare, poddare och sparinspiratör. Att spara och investera är roligt, menar Albin, som med enormt engagemang och en stor dos humor delar med sig av sin...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Annifrid Huhtala

Annifrid Huhtala vill att kunskap om privatekonomi ska vara tillgängligt för alla. Via sina egna sociala kanaler delar hon med sig av inspiration och tips om sparande till en målgrupp som annars mest uppmuntras till...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Per H Börjesson

Företagsledaren och författaren Per H Börjesson, ofta kallad Sveriges Warren Buffett, har i många år arbetat för att sprida kunskap om ekonomi och sparande. Med enkla och konkreta råd har han inspirerat många till att...

Läs mer

”Jobbar man med försäljning måste man ha klipp i steget”

Det har bara gått lite drygt två månader sedan Gustav Larsson klev ombord på Lannebo som ny marknads- och försäljningschef. Med sig i bagaget har han en karriär med en rad spännande och ibland oväntat...

Läs mer

Lannebo deltar i Nature Action 100

Lannebo deltar i Nature Action 100, ett globalt investerarlett initiativ som verkar för att uppmana multinationella bolag att skydda och återskapa natur....

Läs mer