Bolagscase Boliden: Kan grön koppar bli en framtida guldgruva?

Omställningen till förnybar energi i världen kräver koppar. Men hur får man fram råvaran på ett hållbart sätt? Robin Nestor som tillsammans med Martin Wallin förvaltar fonderna Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus har gått på djupet hos gruvbolaget Boliden.
Nyheter
1447_20130608_3989

I Aitik, som är Sveriges största koppardagbrott och Gällivares största privata arbetsgivare, började det brytas malm under slutet av 60-talet. Kankberg är en riktig guldgruva och startades även den som ett dagbrott under 60-talet. I dag är Kankberg en underjordsgruva vilken har stängts och återöppnats ett antal gånger och där den nuvarande guldproduktionen kom igång 2012 efter att prospektering visat på en malmkropp med goda halter.

Att besöka gruvor såväl som gruvsamhällen medför en viss tveeggad känsla om upprymdhet och vemod på samma gång. Det är en blandning av att se tillbaka på det gamla Sverige med blomstrande bruksorter samtidigt som effektiviseringar har bidragit till en väldigt kostnadseffektiv industri med avbefolkad glesbygd som följd. Nåväl, att Boliden är ett konkurrenskraftigt och värdeskapande bolag är vägen framåt och den kostnadseffektiva malmbrytningen och lönsamma smältverken skapar investeringar och arbetstillfällen för framtiden.

Självkörande- och batteridrivna fordon vinner mark i gruvindustrin. Här en drönare Kankberg-gruvan. Foto: Boliden/Thomas Westermark

Vid besöket på dessa två gruvor förstår man att Boliden, som väntas investera runt 7,5 miljarder kronor 2021, har ett tydligt samband mellan produktivitet och miljöfrämjande. I gruvorna ska framtiden medföra ökad användning av batteridrift för truckar, borriggar och bergförstärkningsmaskiner. Fjärr- och självstyrande fordon minskar krav på ventilation och sänker både uppvärmningskostnader och användningen av propangas. I smältverken medför investeringar exempelvis bättre reningstekniker för vatten och luft samt ökad utvinning av metall från tidigare restmaterial. Därför är incitamenten tydliga för koncernen som helhet vad gäller minskad användning av fossila bränslen och lägre utsläpp av växthusgaser.

Koppar är en nyckelråvara vid omställningen till förnyelsebar energi. Foto: Boliden/Stefan Berg

Metall- och mineralbrytning och framställning är dessvärre miljöförstörande. Stora arealer tas i anspråk och där påverkas såväl människor som flora och fauna. Problematiken gäller dock för flera industrier och företag och frågeställningen blir därför hur världen ska utvecklas. För en omställning mot ett ”grönare samhälle” och minskad användning av fossila bränslen krävs koppar. Koppar har utmärkt ledningsförmåga av värme eller elektisk ström vilket gör metallen användbar i elkablar eller produkter med exempelvis batteridrift. För att möta den kommande efterfrågeökningen av koppar och andra metaller som gynnar vår världs omställning måste brytning och framställning fortsätta, och gärna då på ett så effektivt sätt som möjligt. Där har Boliden en god möjlighet att bidra positivt. Bolaget erbjuder i dag vad man kallar ”grön koppar” genom effektiv produktion, förnyelsebar strömförsörjning i gruvor och smältverk samt tågbunden logistik. Det är ett bra, eller om man vill, de minst dåliga alternativet för fortsatt energiomställning.

Fotnot: Lannebo äger i dagsläget inga aktier i Boliden. Lannebos förvaltare besöker ofta företag för att bilda sig en uppfattning om trender och utveckling i branschen. Detta är särskilt viktigt när det gäller miljöfrågor, och inte sällan kan förvaltarna föra vidare lärdomar från hur större bolag agerar till mindre portföljbolag.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Allt om etiska investeringar & fonder

Som privatperson kan det ibland vara svårt att veta vad man ska göra för att påverka världen åt rätt håll. Ett sätt är att göra ett aktivt val kring var du placerar dina sparpengar. Här...

Läs mer

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2023

2023 var på många sätt ett omtumlande år som präglades av geopolitisk oro, hög inflation och snabba räntehöjningar som slog hårt mot hushåll och företag. Det sticker också ut som ett av de varmaste åren...

Läs mer

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer