Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv.
Nyheter
Maria halvkropp svartvit 1600×900

Mångfalden av levande arter på jorden minskar i en alarmerande takt och vi kan inte längre bortse från hur företag påverkar, och påverkas av, naturen och den biologiska mångfalden. Regeringar, företag och inte minst investerare måste agera skyndsamt för att bromsa den utvecklingen.

Större medvetenhet

Det är tydligt att det finns en större medvetenhet om förlusten av biologisk mångfald nu än för bara ett år sedan. Internationella organ har i allt högre grad lyft fram bevarandet av biologisk mångfald som en viktig del av hållbarhets- och klimatåtgärder.  

Även företag inser alltmer deras påverkan på naturen, vilka åtgärder som kommer att krävas och de risker som finns. Företag är beroende av ekosystemtjänster för att kunna bedriva sin verksamhet och påverkar samtidigt naturen genom sin verksamhet. Om företagen inte anpassar sig till förändrad lagstiftning och marknadsdynamik inom området utsätts de för väsentliga ekonomiska risker.

Maria Nordqvist från Lannebo deltog i en paneldebatt i Bloombergs Sustainable Finance Forum om biologisk mångfald i praktiken.

Möjligheter för investerare

Som investerare strävar du efter att förstå om biologisk mångfald utgör en drivkraft för värdeskapande i bolagen eller om den snarare är en faktor som förstör värde.

Bolag skiljer sig åt när det gäller hur tydligt de kommunicerar sina insatser inom området biologisk mångfald. Vissa har effektiva lösningar utan att nödvändigtvis lyfta fram dem, medan andra är tvungna att minimera sin påverkan som en förutsättning för att bedriva verksamhet. Jag kan ge några exempel från våra portföljer där vi ser biologisk mångfald som en drivkraft för värde:

Bakkafrost är ett norskt laxföretag som erbjuder alternativa proteinkällor med betydligt lägre miljöpåverkan än nötkött och fläskkött. De verkar i miljömässigt känsliga fjordar på Färöarna (Nordatlanten) och har därför ambitiösa planer och mål att vara nettopositiva för den marina miljön fram till 2030. Genom att underteckna FN:s hållbara havslöfte visar de sitt engagemang. Att utföra dessa åtagande är en förutsättning för Bakkafrost att bedriva sin verksamhet för att inte förlust av biologisk mångfald ska bli värdeförstörande för bolaget. Men om de utför detta bättre än sina konkurrenter kommer biologisk mångfald i stället bli en värdeskapande faktor.  

Tomra är ett norskt företag som tillverkar maskiner för återvinning av dryckesbehållare. De hanterar effektivt problem med både avfall och resursutvinning, även om de inte framhäver sina insatser inom ramen för biologisk mångfald. Deras positiva miljöpåverkan sker genom att möjliggöra återvinningssystem med sluten krets och minska avfallet i livsmedelskedjan. Det är ett tydligt exempel där biologisk mångfald fungerar som en drivkraft för värdeskapande snarare än som en faktor som förstör värde. 

Så jobbar vi

Det finns flera utmaningar med att integrera förlusten av biologisk mångfald i investeringsprocessen. Data och ramverk är omogna och även om det finns mätetal är de många och sektorsspecifika, vilket gör det svårt att jämföra och bedöma dem.  

Vi har implementerat EU:s PAI-indikator för att visa om bolagen är verksamma inom områden med känslig biologisk mångfald. Dock identifierar detta endast ett bolag av våra cirka 400 innehav, och vi är medvetna om att det finns betydligt fler berörda bolag. Biodiversity Intactness Index (BII), utvecklat av The Natural History Museum, indikerar att endast 10 procent av världen har tillräcklig biologisk mångfald för att utgöra ett motståndskraftigt och fungerande ekosystem. De återstående 90 procenten är under stress, vilket innebär att PAI ensamt inte ger tillräcklig information. Åtminstone inte ännu. 

Vi vet också att klimatförändringar är en av de fem största orsakerna till förlust av biologisk mångfald. Därför har vi satt upp mål för samtliga portföljbolag att ha vetenskapligt baserade utsläppsminskningsmål i enlighet med Parisavtalet senast år 2040. Vidare har vi påbörjat en screening av samtliga innehav för att identifiera vilka bolag som tillhör högrisksektorer och hur beroende dessa bolag är av naturen, samt vilken påverkan de har på biologisk mångfald. Nästa steg är att inleda dialog med dessa bolag och uppmuntra dem att använda befintliga ramverk för att mäta biologisk mångfald. Vi samarbetar också med andra investerare inom initiativet Nature Action 100 för att adressera frågor relaterade till biologisk mångfald. 

Vi är övertygade om att förlusten av biologisk mångfald, liksom klimatförändringar, kommer att bli en allt viktigare källa till risker och möjligheter för investerare. Kärnan i Lannebos uppdrag är att skapa långsiktiga och hållbara värden, och en förutsättning för att göra det är att fortsätta integrera dessa aspekter i investeringsprocessen.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Låt tiden arbeta för dig!

Stora pengar kommer sällan över en natt. Vi har pratat med Peter Lagerlöf, inte bara en förvaltare av flera Lannebofonder, utan en av Sveriges mest aktade analytiker och en varm anhängare av tålmodigt sparande....

Läs mer

Spara för livet

Katarina Halvarson har sparat i snart 65 år och är en trogen besökare på Lannebos event. Ofta har hon sina barnbarn Tor och Nils med sig. »Lannebo har en öppenhet som är ganska speciell«, säger...

Läs mer

Jakten på guldkornen

Små bolag, men med naggande goda möjligheter och en tydlig investeringsstrategi. Duon bakom specialfonden Lannebo NanoCap har hittat ett recept för framgång....

Läs mer

Varför investera i en fastighetsfond?

Varför investera i en fastighetsfond? Hur påverkar ränteläget fastighetsbolagen? Och vad gör Lannebo Fastighetsfond unik jämfört med konkurrenterna?...

Läs mer

Lannebo Småbolag – En ledande PPM-fond!

Tänk dig ett system där varje svensk kan påverka sin framtida pension genom att välja hur delar av den ska investeras. Det är precis vad Premiepensionssystemet (PPM) erbjuder, och nu firar det snart 25 år....

Läs mer

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2023

2023 var på många sätt ett omtumlande år som präglades av geopolitisk oro, hög inflation och snabba räntehöjningar som slog hårt mot hushåll och företag. Det sticker också ut som ett av de varmaste åren...

Läs mer

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer