Så kan du höja din pension – en guide

Funderar du på vad du kan göra för att förbättra din pension? I den här guiden går vi igenom olika tillvägagångssätt – och hur de fungerar rent praktiskt.

Så kan du höja din pension – en guide

Faktorer som påverkar pensionens storlek

För att kunna förbättra din pension är det viktigt att du är medveten om vad som påverkar den både positivt och negativt. Det som har störst inverkan på din pension är storleken på din pensionsgrundande lön, eftersom det avgör hur mycket som sätts av till din allmänna pension. I andra hand är det om du får tjänstepension av din arbetsgivare. Om så inte är fallet eller du är arbetslös under längre perioder kommer din pension påverkas negativt, och då blir det extra viktigt att du vidtar egna åtgärder.

Exempel på hur du kan höja din pension

Spara själv

Att spara själv i aktier eller fonder är ett flexibelt och smidigt alternativ för dig som själv vill kunna bestämma hur mycket som ska sättas av till din pension. Sparar du via ett ISK betalar du endast en schablonskatt på sparkapitalet, och du behöver varken deklarera eller betala vinstskatt när du säljer av innehav. Tänk dock på att inte använda kontot som förvaringsplats för dina pengar, då du behöver göra en årlig vinst på minst 3-4 procent för att inte skatten ska äta upp besparingarna.

Arbeta som pensionär

Att arbeta efter att du har uppnått pensionsålder har många fördelar. Utöver att du fortsätter att tjäna in till din pension får du ett högre jobbskatteavdrag och grundavdrag, vilket innebär att du betalar mindre i skatt.

Löneväxla

Om din lön överstiger brytgränsen för statlig skatt (cirka 50 000 kronor per månad) är det ofta fördelaktigt att löneväxla, det vill säga att du avstår från en del av din lön i utbyte mot högre tjänstepension. Är din bruttolön lägre än så medför löneväxlingen att du går miste om inbetalningar till den allmänna pensionen, och andra viktiga socialförsäkringsförmåner som föräldrapenning och sjukpenning minskar.

Avstå från efterlevandeskydd

Ett enkelt sätt att höja din tjänstepension är att avstå från efterlevandeskydd, som innebär att det hopsparade kapitalet tilldelas dina anhöriga när du dör. Genom att välja bort skyddet kan du öka din egen pension med några hundralappar i månaden, eftersom du då får ta del av arvsvinster från andra försäkringstagare. Detta är dock endast något du bör överväga om du inte har anhöriga som skulle påverkas negativt ekonomiskt om du dör.

Amortera på lån

Ifall du har skulder kan du förbättra din framtida ekonomi genom att betala på dessa. Har lånet gått till att köpa något av bestående värde, såsom en bostad, kan en framtida försäljning leda till att du får mer pengar att lägga undan till pensionen.

Bostadstillägg

Som pensionär kan du ha rätt till bostadstillägg, vilket är ett ekonomiskt stöd som ska bidra till att täcka bostadskostnader. Bostadstillägget är skattefritt, men om du är ung kan du inte räkna med att reglerna kring tillägget är desamma när du går i pension.

Få pension av din partner

Ifall du har familj och valt att vara hemma med barnen finns risken att du inte får lika hög pension som din partner. För att kompensera för detta kan din partner överlåta sin premiepension till dig, då får du 2,5 procent av din partners pensionsgrundande inkomst från det år överföringen begärts.

Källa: Pensionsmyndigheten

Vanliga frågor om att höja pensionen

Vad kan man göra för att höja sin pension?

Några exempel på hur du kan höja din pension är att spara själv, arbeta längre, löneväxla, avstå från efterlevandeskydd eller öka din lön genom att byta jobb.

Vem kan behöva höja sin pension?

Du kan behöva höja din pension om du tror att den inte kommer att räcka till att bibehålla den levnadsstandard du önskar efter att du slutat arbeta.

Hur vet jag om jag behöver höja min pension?

Deltidsarbete kan leda till lägre pensionsinbetalningar, vilket påverkar den slutliga pensionens storlek negativt.

Hur påverkar deltidsarbete min pension?

Det enklaste sättet att börja buffertspara är att starta ett månadssparande hos din bank, då dras pengarna automatiskt från ditt konto utan att du behöver göra något.

Vad händer om jag inte har tjänstepension?

Om du inte har tjänstepension är det viktigt att kompensera detta genom eget sparande för att säkerställa en tillräcklig pension.