Förmånstagare till tjänstepension – Lannebo förklarar

Vad innebär det att vara förmånstagare till en tjänstepensionsförsäkring och hur fungerar det i praktiken? I den här artikeln går Lannebo igenom allt du behöver veta om förmånstagarskap.

Förmånstagare till tjänstepension – Lannebo förklarar

Vad innebär förmånstagare?

Förmånstagare till en tjänstepensionsförsäkring är de individer som tilldelas din ihopsparade pension om du avlider innan pensionen betalats ut. För att pengarna ska tilldelas din förmånstagare och inte andra försäkringstagare krävs att du har valt att teckna ett återbetalningsskydd. Återbetalningsskyddet är kostnadsfritt men gör att din tjänstepension blir lägre eftersom du då avsäger sig rätten till andra försäkringstagares arvsvinster.

Läs mer: Så fungerar efterlevandeskydd för tjänstepension

Vem kan vara förmånstagare?

Enligt inkomstskattelagen kan följande personer utnämnas som förmånstagare av en tjänstepension:

  • make, maka, sambo eller registrerad partner
  • barn
  • tidigare make, maka, sambo eller registrerad partner
  • styvbarn eller fosterbarn
  • styvbarn eller fosterbarn till tidigare make, maka, sambo eller registrerad partner.

Så fungerar förmånstagarförordnande

Såvida du inte anmäler något annat till ditt pensionsbolag gäller ett så kallat generellt förmånstagarförordnande. Det innebär att sparkapitalet i första hand tilldelas din make/maka/sambo/registrerade partner och i andra hand dina barn. Ifall du vill att dina barn ska stå först i turordningen eller att pengarna ska gå till en annan individ (som finns med på listan över godkända förmånstagare) måste detta anmälas till pensionsbolaget genom ett särskilt förmånstagarförordnande. Blanketten för att anmäla särskilt förmånstagarförordnande hittar du hos din valcentral eller ditt pensionsbolag.

Läs mer: Pension vid dödsfall

I vilka fall är det viktigt att ha förmånstagare?

Du bör endast välja till ett återbetalningsskydd om dina närstående är beroende av dig ekonomiskt och skulle få en sämre levnadsstandard eller behöva flytta om du gick bort. Om du däremot är singel utan barn eller har vuxna barn som klarar sig själva ekonomiskt ska du inte välja till ett återbetalningsskydd eftersom innebär att din egen pension blir lägre. Du kan alltid teckna eller ta bort återbetalningsskyddet om din familjesituation skulle förändras.

Vad innebär återbetalningsskyddet för förmånstagaren?

Återbetalningsskyddet innebär att dina förmånstagare får ditt ihopsparade kapital i form av en efterlevandepension. Ifall du avlider innan utbetalningarna av pensionen startat får förmånstagarna vanligtvis efterlevandepension månatligen i fem år. Skulle du avlida efter utbetalningarna har startat kommer pengarna betalas ut till förmånstagarna enligt det tidsupplägg du valt för dig själv.

Vanliga frågor om förmånstagare

Vem kan vara förmånstagare till en tjänstepensionsförsäkring?

Följande personer kan vara förmånstagare till en tjänstepension:

  • nuvarande eller tidigare make, maka, sambo eller registrerad partner
  • barn
  • styvbarn eller fosterbarn
  • styvbarn eller fosterbarn till tidigare make, maka, sambo eller registrerad partner.
Vad krävs för att anmäla ett särskilt förmånstagarförordnande?

För att förmånstagarförordnandet av en tjänstepension ska vara giltigt behöver du fylla i en särskild blankett, den hittar du hos din valcentral eller det försäkringsbolag som förvaltar pensionen.

Kan man ändra förmånstagare?

Ja, för att ändra förmånstagare vänder du dig till det försäkringsbolag som förvaltar din tjänstepension.