10 lönsamma tips för bästa sparandet

Vill du kunna leva bekvämt i livets olika skeenden är ett bra sparande mödan värt – eller helt nödvändigt. Här ger vi dig en genomgång av hur du kan skapa ett bra sparande för din framtid.

 

 

10 lönsamma tips för bästa sparandet

Att spara

Att spara är att avstå något nu för att få mer senare. Det är svårt att avstå. Det går emot nedärvda beteenden hos människan. Det är enklare att tillfredsställa behov nu och leva för stunden. Men det kan komma surt efter. Med rätt sparform kan dessutom själva sparandet vara ett äventyr. Fonder är en sådan sparform.

Några grundläggande insikter

Innan vi går in på konkreta tips ska vi slå fast några grundläggande insikter som du behöver för att förstå finessen i varje enskilt tips.

Ränta på ränta = Bra

Att spara är mer än att bara lägga pengar i en låda och ta fram dem senare. Tack vare räntan, eller avkastningen, ökar pengarnas värde medan de ligger i lådan. Och tack vare ränta på ränta-effekten ökar värdet allt snabbare för var dag som går.

Du kanske redan vet vad som menas med ”ränta på ränta”? Det betyder att räntan på pengarna som du har lagt i lådan läggs till i samma låda. Kapitalet växer lite, och nästa gång du får ränta är det lite mer än förra gången. Denna nya ränta läggs också i lådan, och så ökar räntan steg för steg. Du får inte bara ränta på pengarna du har lagt undan, utan även på all den ränta som har tickat in under tiden. Ränta på ränta gör att dina pengar växer exponentiellt istället för linjärt. Värdets utveckling beskrivs alltså med en kurva som böjer av uppåt istället för en rak linje. Böjd är bättre än rak.

Därför är det väldigt viktigt att du inte sparar utan ränta. Låt inte pengarna ligga i en låda, i bokstavlig mening. Nuförtiden har även gamla hederliga sparkonton ungefär noll procent i ränta.

Det är ett säkert sätt att förlora pengar då inflationen äter upp pengarnas framtida värde. Jämför det med Stockholmsbörsen som har ökat med i genomsnitt fem procent per år sedan 1901. Under de senaste 40 åren har värdet på Stockholmsbörsens Topp 30-aktier ökat med strax över 12 procent per år i genomsnitt. Därför är det en god idé att lägga en del av dina besparingar i aktier eller aktiefonder för att få del av en ränta-på-ränta-effekt som verkligen gör skillnad.

Köpa vid nedgång = Jättebra

Det bästa sparandet är det som blir av, brukar det heta. Och med rätta – en sparad slant är mer värd än en spenderad slant. Men ännu bättre är ett regelbundet sparande, till exempel att du lägger undan en viss summa varje månad. Regelbundet sparande ger framförallt en rejäl extra skjuts om du sparar i aktier eller aktiefonder. Varför det då? Därför att du tjänar pengar vid både uppgång och nedgång. Hur är det möjligt? Fortsätt läsa så ska vi berätta!

Värdet på alla aktier, och alla fonder som bygger på aktier, rör sig upp och ned på ett oförutsägbart sätt. Hela börsen rör sig upp och ned, och värdet på ditt fondsparande kommer röra sig upp och ned. Men det fina med det regelbundna sparandet är att en kursnedgång gör att du då köper fler och billigare fondandelar för samma sparpeng. Ju mer kursen går ned, desto fler andelar köper du varje månad. Sedan, när kurserna vänder uppåt igen, vilket de historiskt alltid har gjort, växer ditt kapital så mycket snabbare. Att kombinera aktiefonder med regelbundna insättningar ger ett fondsparande med mycket bra prognos.

8-regeln hjälper dig att tänka långsiktigt

Med en hygglig årlig avkastning och ränta på ränta-effekten får du alltså ett sparande med en värdeutveckling som böjer av uppåt på ett vackert sätt. Som en tumregel brukar vi säga att det du sparar i dag är 8 gånger mer värt om 30 år. Vi kallar det 8-regeln.

Den ger oss en insikt som kan vara ett bra psykologiskt stöd mot människans tendens att uppfylla behoven här och nu men förtränga framtida behov. Innan du köper något, tänk på att du i stället kan äga åtta gånger mer om 30 år. En jacka för 2 500 kronor kostar dig alltså 20 000 kronor i förlorad framtida inkomst. Fråga dig om det är värt det.

Men nu är det dags för de konkreta tipsen.

Tips 1. Spara minst 10 procent av lönen

Undersökningar har visat att sparkvoten, det vill säga hur stor andel av inkomsten som går till sparande, inte ökar när inkomsten ökar. Höginkomsttagare sparar alltså inte en större del av sin inkomst än låginkomsttagare. För oss är detta ett tecken på att de allra flesta har möjlighet att spara mer. Bara för att du får en löneökning behöver det ju inte vara så att dina behov plötsligt ökar. Men i stället för att öka sparandet i takt med löneutvecklingen lägger många till dyrare vanor.

En grundregel är att du bör spara ca 10 procent av din disponibla inkomst. Om du alltså tjänar 20 000 kronor per månad efter skatt, bör du spara 2 000 kronor i månaden.

Tips 2. Spara olika beroende på livssituation

När det gäller sparande kan man dela upp livet i 6 olika faser:

  1. Barn
  2. Student
  3. Vuxen utan familj
  4. Vuxen med familj
  5. Vuxen med utflugna barn
  6. Pensionär

Förmågan att spara är oftast störst i fas 3 och 5. I fas 3 är det därför viktigt att bygga upp ett buffertsparande, medan det i fas 5 är vettigt att prioritera pensionssparandet. När du är i fas 2 kanske det är legitimt att tänka att man får börja spara ordentligt senare i livet, men i fas 3 är den tanken irrationell.

Tips 3. Spara regelbundet

Sätt av pengar till sparande automatiskt varje månad. Det är få som kan avgöra när de ska köpa eller sälja aktier eller fonder, och då är det bättre att kontinuerligt varje månad köpa aktier eller fonder oavsett marknadsutvecklingen. Vi talade ju också längre upp om fördelen av att köpa i nedgång, och den får du automatiskt med ett månadssparande i fonder.

Tips 4. Spara till dina barn

Att tidigt sätta upp ett sparande till barnen är ett bra sätt att ge dem en ekonomisk trygghet i början av vuxenlivet. Alla kan inte spara till barnen, men om du har möjlighet att starta ett barnsparande, se till att ta den. Ett sparande på 500 kronor i månaden med en årsavkastning på 8 procent ger 20-åringen ett startkapital på närmare 300 000 kronor.

Tips 5. Våga ta risk i sparandet

Historiskt sett har det varit mycket lönsamt att investera sitt långsiktiga sparande i aktier eller aktiefonder. När man investerar i aktiefonder kommer sparandet både öka och minska i värde under åren, på grund av det som kallas risk. Men för ett regelbundet sparande med en längre tidshorisont än 5 år har det historiskt sett varit lönsamt att ”ha risk i portföljen”.

Tips 6. Spekulera inte med sparandet

Att ta risk i sparandet är inte detsamma som ren spekulation. När det gäller investeringar i aktier bör du undvika förhoppningsbolag och se till att alltid ha en väl diversifierad portfölj för att sprida risken. Aktiefonder består av flera olika aktier och ger därför bra riskspridning redan från start. Om du verkligen vill äga aktier i ett visst bolag, se då till att inte lägga för stor del av sparandet i det bolaget. Begränsa det till förslagsvis 10 procent, och placera resten av sparandet i aktiefonder.

Tips 7. Rensa ut dåliga fonder

Att bestämma vilka fonder man ska välja kan verka svårt. Läs gärna vår genomgång om hur man utvärderar fonder. Om du har valt en fond som över tid inte ger bra avkastning bör du överväga att lämna den fonden. I forskningen finns ett visst samband som tyder på att de fonder som har presterat allra sämst i sin kategori fortsätter att prestera dåligt även i fortsättningen.

Tips 8. Använd sparandet när behov uppstår

Det här kan låta som ett motsägelsefullt råd, men ett sparande är trots allt till för att användas. Om du har en buffert som du har sparat ihop för att klara oväntade utgifter, ja men se då till att använda den när olyckan är framme. Vissa blir så fästa vid sitt sparande att det känns outhärdligt att se värdet minska. Tänk då på varför du började spara från början, och var stolt över att du har skapat trygghet åt dig själv och dina närmaste med ditt sparande.

Tips 9. Hitta en sparkompis

Om du själv tycker att sparande känns tråkigt och svårt, försök hitta någon i din närhet som du kan lära dig tillsammans med. Det finns mängder av tips och mycket kunskap att ta del av när det gäller sparande. Det är mycket roligare att lära sig tillsammans, och du får ett ytterligare skäl att inte slarva med insättningarna.

Tips 10. Spara löneökningar och tillfälliga inkomster

De flesta fast anställda får årligen en viss löneökning. Det brukar röra sig om några hundralappar i månaden. Om du klarade dig på lönen du hade innan, varför inte låta årets löneökning gå till ett utökat sparande? Med det här knepet märker du knappt att du ökar din sparkvot.

Ibland får man extratillskott i kassan från gåvor, arv, lotterivinster eller liknande. I stället för att spendera allt på en gång är det ett perfekt tillfälle att toppa upp ditt sparande. Här kan det extra effektivt att tillämpa 8-regeln som vi berättade om tidigare – minns du? Jo: Lotterivinsten blir 8 gånger så stor om du spar den i 30 år!