Återbetalningsskydd för tjänstepension – så fungerar det

Vad som händer med din ihopsparade tjänstepension om du dör beror på om du har ett återbetalningsskydd eller inte. I den här artikeln går vi igenom hur återbetalningsskyddet fungerar så att du ska kunna skräddarsy din tjänstepension utifrån din livssituation.

Återbetalningsskydd för tjänstepension – så fungerar det

Vad är återbetalningsskydd?

Återbetalningsskydd är ett efterlevandeskydd som innebär att din hopsparade tjänstepension betalas ut till dina anhöriga om du avlider. Att teckna ett återbetalningsskydd är kostnadsfritt, men innebär att du avsäger dig rätten till andra försäkringstagares arvsvinster. Skyddet får följden att din egen pension blir mellan 10 och 20 procent lägre än om du väljer att avstå från det. Att teckna ett återbetalningsskydd är därför endast aktuellt om du har familjemedlemmar som skulle påverkas negativt ekonomiskt om du skulle gå bort.

Läs mer: Pension vid dödsfall

Hur fungerar återbetalningsskyddet?

Hur ett återbetalningsskydd fungerar i praktiken avgörs av villkoren i ditt tjänstepensionsavtal – det kan alltså variera. I vissa fall är skyddet något du själv behöver teckna, i andra är det något du aktivt behöver välja bort. Detta gäller även hur upplägget för utbetalningarna ser ut. Vad försäkringarna har gemensamt är dock att storleken på summan som betalas ut beror på hur mycket tjänstepension du har hunnit spara ihop. Avlider du en kort tid efter att försäkringen tecknades blir beloppet lägre än om du tjänat in till tjänstepensionen under många år.

Vem får pensionspengarna om man har ett återbetalningsskydd?

Om du har tecknat ett återbetalningsskydd för din tjänstepension är det i första hand din make/maka/registrerade partner eller sambo som får pengarna, i andra hand dina barn. Vill du ändra fördelningen eller låta pengarna gå till en tidigare make/maka/registrerad partner/sambo eller till styv- eller fosterbarn behöver du skriva ett särskilt förmånstagarförordnande. Blanketten för att skriva ett sådant finns hos det försäkringsbolag som förvaltar din tjänstepension.

Vanliga frågor om återbetalningsskydd

Vad menas med återbetalningsskydd för tjänstepension?

Ett återbetalningsskydd innebär att dina ihopsparade pensionspengar betalas ut till dina anhöriga om du dör, istället för att tilldelas andra försäkringstagare.

När behövs ett återbetalningsskydd för tjänstepensionen?

Du bör endast teckna ett återbetalningsskydd om dina anhöriga behöver den ekonomiska trygghet som skyddet medför, eftersom skyddet gör att din egen pension blir lägre.

Hur mycket tjänar man på att ta bort återbetalningsskyddet för sin tjänstepension?

Många gånger kan du öka din pension med 10-20 procent genom att välja bort återbetalningsskyddet, eftersom du då får ta del av arvsvinster från andra försäkringstagare.