Sektorrotation – allt du behöver veta

Sektorrotation – allt du behöver veta

När flera stora aktörer på börsen säljer en viss typ av innehav för att köpa ett annat uppstår något som kallas för sektorrotation. I den här artikeln går vi på djupet i fenomenet och berättar hur du som fondsparare kan agera när det inträffar.

Vad är sektorrotation?

Sektorrotation sker när fonder och stora finansiella institutioner säljer av aktier i en viss sektor för att istället köpa mer i en annan, vilket leder till att kapital förflyttas mellan olika marknader. Sektorrotationer uppstår vanligtvis i samband med konjunkturskiften när investerare förändrar sina innehav baserat på de marknader som förväntas prestera bäst den kommande tiden. Sektorrotationer som orsakas av konjunkturskiften sker ofta gradvis, men det finns även sådana som inträffar mer plötsligt till följd av ekonomiska kriser, som under covid-19-pandemin när många länder stängdes ner.

Vilka bolag bör man investera i vid en sektorrotation?

Vilka bolag som investerare anser är lämpliga att investera i när en sektorrotation sker beror på det aktuella samhällsekonomiska läget. Inför en lågkonjunktur är det vanligt att satsa mer på kontracykliska branscher, det vill säga bolag som inte påverkas i särskilt hög grad av konjunkturrörelser. Några exempel på kontracykliska sektorer är läkemedel, livsmedel, teleoperatörer, alkohol och tobak – alltså produkter som människor fortsätter att köpa även när de har sämre ställt.

När ekonomin börjar vända och går mot högkonjunktur väljer många istället att investera i tillväxtaktier och cykliska bolag, såsom banker, sällanköpsvaror, resor samt stål-, skogs- och verkstadsbolag.

Hur ska jag agera som fondsparare i samband med en sektorrotation?

När du sparar i en aktivt förvaltad fond gör fondens förvaltare både kort- och långsiktiga bolags- och marknadsanalyser, vilket kan leda till att de väljer att byta ut vissa innehav om de tror att det kommer att gynna fondens utveckling. I praktiken innebär det att du som sparare inte behöver göra någonting alls – du har experter som sköter jobbet åt dig. Om du däremot sparar i en indexfond kommer innehaven inte bytas ut på samma sätt eftersom de följer ett visst index, vilket betyder att även ditt sparandes utveckling kommer att följa det.

Vanliga frågor om sektorrotation

Vad betyder sektorrotation?

Sektorrotation är ett fenomen där stora aktörer på börsen flyttar kapital mellan olika branscher.

Hur påverkas fonder av en sektorrotation?

Hur en fond påverkas av en sektorrotation beror på hur dess förvaltare har valt att agera utifrån sina bolags- och marknadsanalyser.

Vad ska jag göra med mitt fondsparande vid en sektorrotation?

Ifall du sparar i en aktivt förvaltad fond kan du fortsätta spara som vanligt då fondens förvaltare ansvarar för att fatta beslut kring huruvida några innehav ska bytas ut.