Huvudlös ägarstyrning hotar spararna

"Tre av Stockholmsbörsens fem största ägare arbetar inte alls för att utvärdera eller tillsätta bolagsstyrelser. Det är ett oansvarigt beteende som riskerar att urholka den svenska företagsdemokratin", menar Lannebos hållbarhetsteam Katarina Hammar och Maria Nordqvist.
Nyheter
KatarinaMaria

Det svenska näringslivet håller världsklass. Den svenska börsen tillhör avkastningstoppen nästan oavsett vilken tidsperiod som studeras. Detta har i årtionden gagnat aktieägare, pensionssparare och samhället i stort. De bakomliggande faktorerna och drivkrafterna är naturligtvis flera: Den svenska ägarstyrningsmodellen är en.

Svensk ägarstyrning är unik. I Sverige har de allra flesta börsbolag en eller ett par starka huvudägare, något som sällan är fallet utanför Norden. Detta har gjort det möjligt med en modell där huvudägarna tar ett stort ansvar för bolagens styrning. Enligt en nyligen publicerad studie tenderar också bolag med bra styrning att uppnå större minskningar av koldioxidutsläpp och därmed är denna fråga även viktig för att nå världens klimatmål.

En nyckelkomponent i den svenska ägarstyrningen är Aktiespararnas initiativ med ägarledda valberedningar. I Sverige är det ett bolags största ägare som utvärderar styrelsens arbete och tar fram förslag på ny styrelse. Detta innebär en direkt ansvarslinje från ägare till styrelse och vidare till vd.

Modellen bygger till stor del på självreglering vilket gör den flexibel och effektiv. Men denna styrka är också dess svaghet. För ett system som bygger på att aktörerna tar ansvar fungerar bara så länge aktörerna tar ansvar.

Stämmosäsongen 2022 innebar ett nytt lågvattenmärke för ansvarstagandet på den svenska aktiemarknaden. Tre av Stockholmsbörsens fem största ägare, Blackrock, Vanguard och Capital Group, bidrog inte till arbetet i en enda ägarledd valberedning. Detta är möjligt då den svenska modellen bygger på tillit istället för tvång. Men det gemensamma förtroende som byggts upp raseras snabbt när det utnyttjas för att åka snålskjuts på andras arbete.

I det svenska näringslivet finns en omfattande samsyn om att den svenska ägarstyrningsmodellen har tjänat oss väl. Den har uppmuntrat långsiktiga och engagerade ägare samtidigt som den försvarat minoritetsägarnas intressen och skapat värden för hela det svenska samhället. Vi har i Sverige ett stort direktägande av aktier och ett omfattande sparande i fondbolag som arbetar i valberedningar för alla aktieägares bästa. Detta har gjort vår aktiemarknad framgångsrik såväl i tillskott av nya bolag som i tillväxt för befintliga. Det har dessutom bidragit till att främja mångfald i styrelserna, ett område där Sverige nu ligger före såväl USA som EU-snittet utan att tvingande reglering krävts.

Men i takt med att indexjättarna växer urholkas den svenska företagsdemokratin. Deras affärsidé är att bekvämt sätta sig i baksätet och räkna med att någon annan tar ansvaret för att styra. Det är respektlöst mot såväl svenska börsbolag som mot sparare och den faktiska kostnaden måste sedan bäras av kollektivet.

Vi hoppas innerligt att den svenska modellen för ägarstyrning ska överleva det maktvakuum som indexjättarna skapar. Men då krävs att vi tillsammans tar ansvar och tydligt markerar mot de aktörer som nu bryter mot förtroendet.

/Katarina Hammar och Maria Nordqvist

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer

Lannebo Live: Fastighetssektorn – nuläge och framtidsutsikter

Hur klarar sig noterade fastighetsbolag i rådande miljö och hur ser utsikterna framgent ut? Tobias Kaj och Philip Hallberg berättar om sin syn på fastighetssektorn och varför nu kan vara ett bra läge att investera...

Läs mer

”Det finns ingen möjlighet för bolagen att bromsa”

Hur kan vi skynda på omställningen mot en grön ekonomi? Vi pratade med Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om nya investerarinitiativ, problemet med dubbelmoral och hur Lannebo aktivt driver på resan mot ett mer hållbart...

Läs mer

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer