Vad betyder Normanbelopp?

Ett sätt att förstå vad en fond har för avgift är att undersöka vad fonden har för Normanbelopp. I den här artikeln går vi igenom vad Normanbelopp är och vid vilka tillfällen det kan komma till nytta för dig som sparare.

Vad betyder Normanbelopp?

Vad är Normanbelopp?

Normanbelopp är ett nyckeltal som visar hur mycket du hade betalat i fondavgift om du hade sparat 1 000 kronor i månaden i en fond under tio år. Syftet med Normanbeloppet är att förtydliga vad avgiften i kronor och ören faktiskt landar på då det kan vara svårt att bedöma utifrån en procentsats.

Hur beräknas Normanbeloppet?

För att få fram Normanbeloppet behöver du först räkna ut hur mycket sparandet hade vuxit utan avgifter och därefter dra av det faktiska beloppet som spararen hade fått ut. I beräkningen används en hypotetisk avkastning på 2 procent för räntefonder, 4 procent för blandfonder och 6 procent för aktiefonder. Nyckeltalet ska räknas före skatt och baseras på fondens synliga kostnader.

Hur ska Normanbeloppet användas?

Att använda Normanbeloppet är främst ett sätt att illustrera hur olika avgift i fonder över tid kan påverka sparandet. Att jämföra avgifter är främst relevant när likvärdiga fonder jämförs. För två helt olika fonder, till exempel en räntefond och en aktivt förvaltad småbolagsfond, är det bättre att titta på andra faktorer såsom avkastning, risknivå och inriktning.

Varför har aktivt förvaltade aktiefonder ofta högre Normanbelopp än indexfonder?

Av naturliga skäl kommer den aktivt förvaltade fonden att ha en högre avgift än en indexfond eftersom den aktiva fondens innehav handplockas och analyseras av experter. Indexfondens innehav väljs istället ut med hjälp av datorer för att spegla ett visst index. Fondavgiften är med andra ord vad den aktiva förvaltningen kostar, men tittar du på historisk avkastning i Sverige brukar det, trots avgifter, i slutändan ändå löna sig att välja aktivt förvaltade fonder.

Vanliga frågor om Normanbelopp

Varför heter det Normanbelopp?

Normanbeloppet döptes efter den tidigare finansmarknadsministern Peter Norman som ofta påpekade att en fondavgift uttryckt i procent inte ger en verklig bild av vad fonden kostar.

Vad är ett rimligt Normanbelopp?

Det är svårt att sätta ett exakt belopp eftersom det beror på vad för slags fond du investerar i och vad du får för pengarna.

Vad anger Normanbeloppet?

Nyckeltalet visar hur stor förvaltningsavgiften blir efter tio år om du skulle spara 1000 kronor per månad i en fond.

När är det viktigt att välja en fond med låg avgift?

Det är särskilt viktigt när du investerar i räntefonder där avgiften riskerar att äta upp en stor del av avkastningen, samt i indexfonder där innehaven väljs ut med hjälp av algoritmer.