Vad visar betavärde?

Nyckeltalet beta kan hjälpa dig att förstå hur en fonds värde har rört sig i förhållande till dess jämförelseindex. I den här artikeln reder vi ut vad betavärde är och hur nyckeltalet ska tydas när du utvärderar en fond.

Vad visar betavärde?

Vad är betavärde?

Betavärde är ett riskmått som anger hur en fond påverkas av svängningar på den marknad fonden placerar i. Måttet visar hur mycket fondens värde förändrats i förhållande till sitt jämförelseindex under samma tidsperiod. Mätperioden som ligger till grund för betavärdet är vanligtvis 36 månader.

Vad innebär ett högt respektive lågt betavärde?

En fond vars utveckling är identisk med sitt jämförelseindex har ett betavärde på 1,0. Om en fond har ett betavärde på 1,1 innebär det att fondens värde har förändrats 10 procent mer än jämförelseindexet. Ett betavärde på 0,9 betyder att värdet har svängt 10 procent mindre än jämförelseindexet. Att betavärdet är högre eller lägre än 1,0 behöver varken vara bra eller dåligt. Det visar endast att fonden har placerat i tillgångar som är mer eller mindre volatila jämfört med fondens jämförelseindex.

Vad berättar betavärdet om en fond?

En fond som har ett betavärde högre än 1 kan förväntas stiga mer än marknaden när marknaden stiger och vice versa. Du kan alltså förvänta dig att en fond med ett högt betavärde kommer att vara mer volatil än dess jämförelseindex.

Hur ska betavärdet användas?

Betavärdet ger dig en fingervisning om hur fondens värde kan tänkas påverkas när börsen svänger. Var dock medveten om att betavärdet baseras på historisk data och att det därför kan se annorlunda ut i framtiden. Ofta används beta tillsammans med måttet Alfa. Beta visar vilken risk, mätt som volatilitet, som fonden tagit och Alfa anger den avkastning som fonden skapat i förhållande till risken.

Exempel:

Sverigefond A har ett betavärde på 0,7

Sverigefond B har ett betavärde på 1,0

Om båda fonderna har gett samma avkastning kommer Sverigefond A att ha ett högre Alfa, då den uppnått samma avkastning som Sverigefond B, men till lägre risk.

Vanliga frågor om betavärde

Vad betyder betavärde?

Betavärde är ett riskmått som visar hur känslig en fond eller aktie är för marknadens upp- och nedgångar.

Visar betavärdet hur väl en fond eller aktie presterar?

Nej, det anger endast hur tillgångens pris har rört sig i förhållande till dess jämförelseindex.

Är det bäst med ett högt eller lågt beta-tal?

Det är en smakfråga – ett högt beta-tal innebär att tillgångens värde svänger mer än börsen medan ett lågt betyder att värdet svänger mindre.

Var hittar jag en fonds betavärde?

Du kan exempelvis se vad olika fonder har för betavärde på Morningstars hemsida, eller i fondernas månadsrapporter.