Utan fondbild

Oligo Global

En globalfond som investerar i bolag med begränsad konkurrenssituation.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Historisk avkastning

1 dag

0,56%

Sedan start

24,45%

I år

16,05%

Fondfakta

Startdatum2023-10-16
Bankgiro279-3859
ISINSE0020678381
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,4%
Löpande kostnader *1,5%
Risk4/7

*Löpande kostnader utgörs av förvaltningsavgifter, andra administrations- eller driftskostnader och transaktionskostnader.

Om fonden

Lannebo Oligo Global är en aktivt förvaltad aktiefond med globala placeringsmöjligheter som är inriktad mot bolag med starka marknadspositioner. Den här typen av bolag har utvecklats väl historiskt och tenderar att vara överlönsamma under lång tid. Detta ger oss möjlighet att skapa en långsiktigt god riskjusterad avkastning.

Fonden är en specialfond och har friare placeringsregler än en traditionell aktiefond vilket ger förvaltaren större möjligheter. Det innebär bland annat att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal bolag än vad som gäller för en vanlig aktiefond. Antalet innehav kommer att variera mellan 20 och 40, vilket ger en mer koncentrerad portfölj än vad som normalt är fallet för globalfonder.

 

Förvaltare

Hållbarhet

Lannebo Oligo Global bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen blir Lannebos förvaltare även delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i.