Vanliga frågor

Här listar vi de vanligaste frågorna kring Lannebo och våra fonder. Om svaret på din fråga inte finns här får du gärna höra av dig till vår kundservice.

No description

Företagsobligationsfonder

Vanliga frågor

Lannebo High Yield, Högräntefond

Börsen och Corona

Vanliga frågor

Var kan jag se andelskurserna för fonderna?

Kurserna redovisas i så gott som samtliga dagstidningar och uppdateras dagligen på vår hemsida. Kursen för Lannebo Småbolag Select kan man dock bara se på vår hemsida.

Vilken tid sätter ni kurserna?

Kurserna sätts klockan 16.00 i våra aktiefonder och 14.00 i våra räntefonder, halvdagar efter klockan 12. Undantag för Lannebo Teknik som också följer amerikanska helgdagar. Aktuell handelskalender hittar du här.

Kan man månadsspara i era fonder?

Ja, det går bra att månadsspara via autogiro. Minsta belopp är 100 kronor. Man kan också ha så kallade plustillfällen, tex till födelsedag och jul. (Lannebo Småbolag Select går inte att månadsspara i)

Hur får jag besked om utvecklingen på mina fondandelar?

Vi skickar kontobesked till dig kvartalsvis. De som har Lannebo Småbolag Select får besked varje månad. Du kan också logga in här på vår hemsida med hjälp av E-legitimation/Bank-ID och se ditt innehav och månadssparande.

Om jag köper fondandelar genom att betala in över bankgirot, hur vet jag då hur många andelar jag fått och att allt blivit rätt?

Så snart vi fått din betalning (inom cirka två dagar) registrerar vi köpet och skickar dig en bekräftelse. Där framgår vilket belopp du investerat, vilken fond du valt, antalet andelar och till vilken kurs.

När är bryttiden för köp- och sälj i Fastighetsfond Select?

För köp: Pengarna måste vara oss tillhanda senast två bankdagar innan sista bankdagen i månaden. Bryttiden är 16:00.

För sälj: Ordern måste vara oss tillhanda minst 15 bankdagar innan sista bankdagen. Bryttiden är 16:00.

Hur gör jag om jag vill sälja andelar?

Du kan göra inlösen varje bankdag, med undantag för Lannebo Småbolag Select och Lannebo Fastighetsfond Select som handlas månadsvis. Vi behöver en signerad säljblankett, använd någon av blanketterna på vår hemsida. Det finns en för elektronisk signering och en för utskrift som du kan posta, mejla eller faxa till oss. Mejladressen är info@lannebo.se, fax och postadress finns på blanketten. Sedan finns pengarna tillgängliga inom en till tre bankdagar på det bankkonto du har anvisat.

När ska en säljorder vara inne hos er för att man skall erhålla dagens slutkurs?

Vi måste erhålla ordern innan kl. 15.55, förutom dag innan helgdag då bryttiden är 11:55.

Våra bryttidpunkter för fondhandel

En order måste lämnas in före bryttiden för att köpas eller säljas till den dagens kurs.

Följande bryttider tillämpas. För räntefonder är bryttiden 14.00.

 Fond  Bryttid heldag  Bryttid halvdag
 Lannebos aktie-, blandfonder  15.55  11.55
 Lannebo Småbolag Select *  16.00  12.00

 

* Två bankdagar innan den sista bankdagen i månaden vid köp och fem bankdagar innan den sista bankdagen i månaden vid försäljning.

Vad skiljer Småbolag Select och Fastighetsfond Select  från den vanliga Småbolagsfonden och Fastighetsfonden?

Lannebo Småbolag Select och Fastighetsfond Select har andra placeringsregler än våra standardfonder. I Selectfonderna har förvaltaren större frihet än vad som är möjligt i en vanlig aktiefond eftersom ett enskilt innehav i denna kan utgöra högst en fjärdedel av fondens värde, mot högst 10 procent i vanliga fonder. En mer koncentrerad fondportfölj innebär förstås en ökad risk, men också möjligheter till en ännu bättre avkastning. Selectfonderna handlas bara månadsvis.

Varför finns inte Lannebos fonder hos min bank eller fondplattform?

Lannebo arbetar endast med fondförvaltning och har ingen egen försäljning av fonder, det innebär att det är upp till de oliuka fondplattformarna att välja om de vill ta med Lannebos fonder i sitt utbud. Du kan se vilka plattformar som tillhandahåller vilka fonder från Lannebo på sidan Våra distributörer.

Går det att investera i Lannebos fonder till rabatterad fondavgift?

Det finns på den svenska marknaden ett antal aktörer som erbjuder sparare att placera i fonder utan att ta ut någon distributionsavgift. Lannebos fonder finns i dag hos bland annat Fondo och Alpcot som erbjuder fonder utan distributionsavgift. Lannebos fonder finns ännu inte hos Savr då bolagets plattform har tekniska begränsningar. Dessa begräsningar gör att Lannebo inte anser sig kunna kontrollera plattformen i den utsträckning som lagen kräver.

Vad innebär en schablonintäkt?

Har du fondandelar beskattas du för en schablonintäkt. Du behöver inte själv redovisa schablonintäkten i din deklaration, den är redan ifylld vid punkt 7.1, ”Schablonintäkter”. Schablonintäkten för fondandelar beräknas av ditt fondbolag, Schablonintäkten för fondandelar är 0,4 % av värdet av dina fondandelar den 1 januari 2017. Skatten är 30 % av schablonintäkten vilket motsvarar 0,12 % av fondandelarnas värde. Har du till exempel fondandelar som är värda 100 000 kronor vid ingången av 2017 blir skatten 120 kronor.

Juridiska personer betalar något mindre i skatt än fysiska personer, totalt 0,088 % av fondandelarnas värde. Företag betalar 22 % skatt på schablonintäkten, i motsvarighet till privatpersoners 30 %, vilket i slutändan blir 0,088 % i stället för 0,12 %.

Varför ger min fond inte längre utdelning?

Många fonder har slutat ge utdelning efter ändringen av fondskatten. Tidigare var utdelning ett sätt att undvika dubbelbeskattning med skatt både i fonden och för andelsägaren, vilket inte längre är nödvändigt med de nya skattereglerna. Genom att inte ge utdelning kan pengarna vara kvar i fonden och växa med ränta på ränta, vilket är en fördel för spararna.

Vad händer med mina pengar om det går dåligt för Lannebo eller ännu värre, en konkurs?

De pengar du har investerat är alltid dina. De finns kvar i fonden även om Lannebo som företag skulle få problem. Fondens tillgångar förvaras hos SEB som är vår förvaringsbank. Fondens tillgångar, aktier, andra värdepapper och likvida medel finns med andra ord aldrig hos Lannebo.

Vilka avgifter har de olika fonderna?

Värdepappersfonder Fast förvaltningsavgift Rörlig avgift
Lannebo Corporate Bond 0,9%
Lannebo Europa Småbolag 1,6%
Lannebo Fastighetsfond 1,0% 20% på ev överavkastning 1
Lannebo High Yield 0,9%
Lannebo Komplett 1,6%
Lannebo Räntefond Kort (fd Likviditetsfond) 0,2%
Lannebo Mixfond 1,6%
Lannebo Mixfond Offensiv 1,6%
Lannebo Norden Hållbar (fd. Nordic Equities) 1,6%
Lannebo Småbolag 1,6%
Lannebo Sustainable Corp. Bond
Lannebo Sverige
0,9%
1,6%
Lannebo Sverige Hållbar A och B 1,6%
Lannebo Sverige Plus 1,0% 20% på ev överavkastning 1
Lannebo Teknik Småbolag
Lannebo Teknik
1,6%
1,6%
Specialfonder Fast förvaltningsavgift Rörlig avgift
Lannebo Småbolag Select 0,7% 20% på ev överavkastning 2

1 Utöver den fasta avgiften tas en resultatbaserad avgift ut. Den rörliga avgiften är 20% av den överavkastning som fonden ger jämfört med fondens avkastningströskel. Resultatbaserad ersättning utgår endast då fondens relativa värdeutveckling överstigit utvecklingen för fondens jämförelseindex SIXPRX (återinvesterande). Den resultatbaserade ersättningen beräknas dagligen, kollektivt i fonden.

Förutom den fasta avgiften så har Småbolag Select en rörlig avgift som grundar sig på den avkastning fonden ger. Den rörliga avgiften beräknas individuellt. Ersättningen utgår endast då fondens relativa värdeutveckling överstigit utvecklingen för fondens avkastningströskel, definierat som 30 dagars STIBOR, månadsvis den första bankdagen varje ingående månad plus 5 procentenheter. Avgiften tas ut årligen eller vid inlösen.