Sebastian Åberg

Regelansvarig/Jurist

Sebastian Åberg är ansvarig för Lannebos juridik och regelefterlevnad. Sebastian har som jurist på Finansinspektionen bl.a. varit projektledare för genomförandet av UCITS IV-direktivet i Finansinspektionens föreskrifter.

Affärsjuridisk magisterexamen Linköpings universitet 2008, Fil. kand. Linköpings universitet 2008.
Jurist på Finansinspektionen januari 2008-november 2011.

Han har varit anställd på Lannebo sedan 2011.