Performance attribution

Fördjupande kvartalsrapporter om fondernas utveckling.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Kontaktpersoner

No description

Emelie Wallin

Ansvarig för tredjepartsdistribution

Läs mer
No description

Fredrik Silfver

Riskhanteringsansvarig

Läs mer
No description

Maria Nordqvist

Hållbarhetsansvarig

Läs mer