Torsdagen den 26 november är börserna i USA stängda på grund av Thanksgiving. En stor del av innehaven i Lannebo Teknik är amerikanska värdepapper och fonden kommer därför inte att kurssättas den 26 november.

Stigande räntor: hur påverkas räntefonderna?

Den amerikanska räntan stiger, medan den europeiska och svenska än så länge ligger hyfsat still. Hur påverkas Lannebo Fonders räntefonder i ett försiktigt stigande ränteläge?

peter graf 161201 mini

Peter Lagerlöf 

Peter Lagerlöf, makroekonom och förvaltare

Hur ser ränteläget ut i världen?

Den amerikanska 10-årsräntan har stigit ordentligt den senaste tiden; upp 50 räntepunkter sedan det amerikanska presidentvalet. Europeiska 10-årsräntor har stigit något, men har däremot knappt rört sig för fem år eller kortare. Detsamma gäller för de svenska motsvarigheterna.

Varför har den amerikanska 10-årsräntan gått upp senaste tiden?

Så som jag ser det finns det tre förklaringar till att den amerikanska 10-årsräntan har gått upp ordentligt sista tiden; bättre konjunktursignaler i USA, tydliga signaler från Federal Reserve om att de vill höja räntan och slutligen förväntningar om mer expansiv finanspolitik. 

Karin Haraldsson Katarina Ponsbach

Karin Haraldsson och Katarina Ponsbach, ränteförvaltare 

Är det negativt för era räntefonder när räntan stiger?

Generellt är det negativt för räntefonder med stigande räntor då investeringar i räntebärande papper görs till fast ränta. Men vi investerar i företagsobligationer med rörlig ränta, så kallade FRN-obligationer (floating rate notes). Den genomsnittliga räntebindningen i fonderna blir då kortare än om vi hade köpt obligationer med fast ränta och påverkas mindre av stigande långräntor. Det är ett effektivt sätt att minska ränterisken. Vi fokuserar istället på kreditrisken när vi investerar i företagsobligationer. Det innebär att vi lägger vår tid på att förstå bolagets affärsmodell och gå igenom balans-/resultaträkning, för att bedöma bolagets kreditvärdighet.

Har alla era räntefonder låg ränterisk?

Vi har tre räntefonder: Likviditetsfonden, Lannebo Corporate Bond och Lannebo High Yield Allocation. I Likviditetsfonden, som är en kort räntefond, är den genomsnittliga räntebindningen endast 0,1 år. I Lannebo Corporate Bond och i Lannebo High Yield Allocation, som båda är långa räntefonder, håller vi ändå en kort räntebindning, den ligger på drygt ett år.

Sverige: räntor

Källa: Macrobond, Lannebo Fonder

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

Kollage 5

09 nov. 2020

Corona-vaccin får börsen att stiga: Så agerar Lannebos förvaltare

Positiva nyheter om ett möjligt coronavaccin har fått börserna runt om i världen att stiga kraftigt.

Lannebo Norden Hållbar

17 nov. 2020

Premiär: Lannebo Norden Hållbar

Lannebos framgångsrika Nordenfond Nordic Equities, byter skepnad. Från och med november i år heter fonden Lannebo Norden Hållbar.

Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf, Lannebo

24 nov. 2020

Länsförsäkringar rekommenderar Lannebo Sverige Hållbar

Aktiefonden Lannebo Sverige Hållbar har haft ett starkt år. Fondens investeringar i bolag som bidrar till en friskare och mer hållbar värld har betalat sig för spararna. Nu väljer Länsförsäkringar in fonden i sitt rekommenderade utbud.