Stigande räntor: hur påverkas räntefonderna?

Den amerikanska räntan stiger, medan den europeiska och svenska än så länge ligger hyfsat still. Hur påverkas Lannebo Fonders räntefonder i ett försiktigt stigande ränteläge?

peter graf 161201 mini

Peter Lagerlöf

Peter Lagerlöf, makroekonom och förvaltare

Hur ser ränteläget ut i världen?

Den amerikanska 10-årsräntan har stigit ordentligt den senaste tiden; upp 50 räntepunkter sedan det amerikanska presidentvalet. Europeiska 10-årsräntor har stigit något, men har däremot knappt rört sig för fem år eller kortare. Detsamma gäller för de svenska motsvarigheterna.

Varför har den amerikanska 10-årsräntan gått upp senaste tiden?

Så som jag ser det finns det tre förklaringar till att den amerikanska 10-årsräntan har gått upp ordentligt sista tiden; bättre konjunktursignaler i USA, tydliga signaler från Federal Reserve om att de vill höja räntan och slutligen förväntningar om mer expansiv finanspolitik.

Karin Haraldsson Katarina Ponsbach

Karin Haraldsson och Katarina Ponsbach, ränteförvaltare 

 

Är det negativt för era räntefonder när räntan stiger?

Generellt är det negativt för räntefonder med stigande räntor då investeringar i räntebärande papper görs till fast ränta. Men vi investerar i företagsobligationer med rörlig ränta, så kallade FRN-obligationer (floating rate notes). Den genomsnittliga räntebindningen i fonderna blir då kortare än om vi hade köpt obligationer med fast ränta och påverkas mindre av stigande långräntor. Det är ett effektivt sätt att minska ränterisken. Vi fokuserar istället på kreditrisken när vi investerar i företagsobligationer. Det innebär att vi lägger vår tid på att förstå bolagets affärsmodell och gå igenom balans-/resultaträkning, för att bedöma bolagets kreditvärdighet.

Har alla era räntefonder låg ränterisk?

Vi har tre räntefonder: Likviditetsfonden, Lannebo Corporate Bond och Lannebo High Yield Allocation. I Likviditetsfonden, som är en kort räntefond, är den genomsnittliga räntebindningen endast 0,1 år. I Lannebo Corporate Bond och i Lannebo High Yield Allocation, som båda är långa räntefonder, håller vi ändå en kort räntebindning, den ligger på drygt ett år.

Sverige: räntor

Källa: Macrobond, Lannebo Fonder

Läs mer: Vanliga frågor och svar om företagsobligationsfonder

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

_Z7M7825 1600x900

04 maj 2021

Lannebo rekryterar Jessica Malmfors som ny vd

Jessica Malmfors tar över som vd för Lannebo. Hon kommer närmast från rollen som vd för Nordea Investment Management.

hållbara fonder

12 maj 2021

Trygg framtid

Sparande har i Sverige varit mer än en dygd, det har varit en del av den svenska folksjälen. Något som varit bra för landet och en trygghet för invånarna. Men när statliga incitament för långsiktigt sparande har försvunnit så står vi vid ett vägskäl. Vi har pratat med Göran Espelund, medgrundare, och Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om hur vi ska uppmuntra och säkerställa ett framtida sparande.

Mats Gustafsson, Lannebo

17 maj 2021

Bud på Adapteo positivt för Lannebo

Goldman Sachs la på måndagen ett bud på Adapteo där Lannebo är aktieägare. “Vi tycker att budet reflekterar värdet på bolaget", säger förvaltaren Mats Gustafsson.