Stigande räntor: hur påverkas räntefonderna?

Den amerikanska räntan stiger, medan den europeiska och svenska än så länge ligger hyfsat still. Hur påverkas Lannebo Fonders räntefonder i ett försiktigt stigande ränteläge?

peter graf 161201 mini

Peter Lagerlöf

Peter Lagerlöf, makroekonom och förvaltare

Hur ser ränteläget ut i världen?

Den amerikanska 10-årsräntan har stigit ordentligt den senaste tiden; upp 50 räntepunkter sedan det amerikanska presidentvalet. Europeiska 10-årsräntor har stigit något, men har däremot knappt rört sig för fem år eller kortare. Detsamma gäller för de svenska motsvarigheterna.

Varför har den amerikanska 10-årsräntan gått upp senaste tiden?

Så som jag ser det finns det tre förklaringar till att den amerikanska 10-årsräntan har gått upp ordentligt sista tiden; bättre konjunktursignaler i USA, tydliga signaler från Federal Reserve om att de vill höja räntan och slutligen förväntningar om mer expansiv finanspolitik.

Karin Haraldsson Katarina Ponsbach

Karin Haraldsson och Katarina Ponsbach, ränteförvaltare 

 

Är det negativt för era räntefonder när räntan stiger?

Generellt är det negativt för räntefonder med stigande räntor då investeringar i räntebärande papper görs till fast ränta. Men vi investerar i företagsobligationer med rörlig ränta, så kallade FRN-obligationer (floating rate notes). Den genomsnittliga räntebindningen i fonderna blir då kortare än om vi hade köpt obligationer med fast ränta och påverkas mindre av stigande långräntor. Det är ett effektivt sätt att minska ränterisken. Vi fokuserar istället på kreditrisken när vi investerar i företagsobligationer. Det innebär att vi lägger vår tid på att förstå bolagets affärsmodell och gå igenom balans-/resultaträkning, för att bedöma bolagets kreditvärdighet.

Har alla era räntefonder låg ränterisk?

Vi har tre räntefonder: Likviditetsfonden, Lannebo Corporate Bond och Lannebo High Yield Allocation. I Likviditetsfonden, som är en kort räntefond, är den genomsnittliga räntebindningen endast 0,1 år. I Lannebo Corporate Bond och i Lannebo High Yield Allocation, som båda är långa räntefonder, håller vi ändå en kort räntebindning, den ligger på drygt ett år.

Sverige: räntor

Källa: Macrobond, Lannebo Fonder

Läs mer: Vanliga frågor och svar om företagsobligationsfonder

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

Peter nyhet sajt

16 juli 2021

Optimistisk börs men oro för inflation

Det har varit en optimistisk stämning på de finansiella marknaderna under det första halvåret. Världens börser har fortsatt att stiga, räntorna har fortsatt att vara låga och det har funnits god tillgång på riskvilligt kapital. Den svenska börsen hör till de bäst presterande i världen i år, men även de andra nordiska marknaderna visar en tydligt positiv utveckling. 

Solceller

21 juli 2021

Teknikdriven förändring

Då och då kommer det ett nytt tekniskt genombrott som förändrar spelplanen. Under 2000-talet är skiftet till förnybar energi ett sådant genombrott. Bolag inom förnybar energi befinner sig i dag i samma position som IT-bolagen gjorde i slutet av 1990-talet; med 30 års tillväxt framför sig, skriver seniorstrategen Elizabeth Mathiesen och chefsstrategen Thomas Thygesen från SEB.

Johan Hjertsson

28 juli 2021

“Lannebo ställer alltid upp”

Johan Hjertonsson, vd för investmentbolaget Latour, om vikten av att vara en aktiv ägare – och vad som gör samarbetet med Lannebo så framgångsrikt.