Tisdagen den 6 juni är våra fonder stängda för handel till följd av Sveriges nationaldag.

Till handelskalender

Lannebo Nanocap - Om fonden

Lannebo NanoCap är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fonden är en specialfond och har friare placeringsregler än en traditionell aktiefond vilket ger förvaltaren större möjligheter.

Lannebo Nanocap

En fond med fokus på riktigt små bolag

Lannebo NanoCap är en aktivt förvaltad aktiefond. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som uppgår till högst 0,05 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vid investeringstillfället. Vilket vid halvårsskiftet 2020 innebar att fonden endast investerar i bolag med ett börsvärde under 3,7 miljarder kronor.

Fonden är en specialfond och har friare placeringsregler än en traditionell aktiefond vilket ger förvaltaren större möjligheter. Det innebär bland annat att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal bolag än vad som gäller för en vanlig aktiefond.

Fonden riktar sig till professionella investerare. Minsta insättning för nya sparare är 5 miljoner kronor. Fonden är öppen för insättningar tills den når en fondförmögenhet på 2 miljarder kronor.

Förutom en fast avgift har Lannebo NanoCap en rörlig avgift som beräknas individuellt och utgår endast om fondens värdeutveckling överstigit utvecklingen för fondens avkastningströskel. Avkastningströskeln är 30 dagar STIBOR plus 5 procentenheter. Avkastningströskeln är satt på ett sådant sätt att den ska spegla den långsiktiga årliga avkastningen på aktiemarknaden.

Livesändning 16 juni 2020

Förvaltare av Lannebo NanoCap

Lannebo NanoCap förvaltas förvaltas av samma team som även förvaltar Lannebos båda MicroCap-fonder, Johan Lannebo och Claes Murander. Duon har lång erfarenhet av fondförvaltning och att investera i mindre bolag.

No description
Johan Lannebo

Johan Lannebo arbetar som fondförvaltare för Lannebo MicroCap och Lannebo NanoCap. Han är även styrelseordförande för Lannebo. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2000.

No description
Claes Murander

Claes Murander arbetar som fondförvaltare för Lannebo MicroCap och Lannebo NanoCap. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2007.

Vill du veta mer om möjligheten att investera i fonden?