Lannebo Microcap

En specialfond med fokus på mindre bolag.

Lannebo Microcap

Om Lannebo MicroCap

Lannebo MicroCap är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små bolag i Norden med tonvikt på Sverige. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som uppgår till högst 0,1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vid investeringstillfället. Fonden är en specialfond och har friare placeringsregler än en traditionell aktiefond vilket ger förvaltaren större möjligheter. Det innebär bland annat att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal bolag än vad som gäller för en vanlig aktiefond.

Lannebo MicroCap förvaltas av Johan Lannebo och Claes Murander. Duon har lång erfarenhet av fondförvaltning och att investera i mindre bolag.

Fonden ger dig:

  • Nordisk exponering mot de allra minsta bolagen
  • Aktiva ägare som kan påverka bolagen på riktigt genom stor ägarandel
  • Äkta aktiv förvaltning som går sin egen väg utan att snegla på index

Största innehav Lannebo MicroCap

Uppdaterad per 2021-12-31

No description
Johan Lannebo

Johan Lannebo arbetar som fondförvaltare för Lannebo MicroCap och Lannebo NanoCap. Han är även styrelseordförande för Lannebo. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2000.

No description
Claes Murander

Claes Murander arbetar som fondförvaltare för Lannebo MicroCap och Lannebo NanoCap. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2007.

Vill du investera?

Vi rekommenderar dig att ta del av faktablad och innan investering. Lannebo Micrcap är stängd för nya investeringar men vid vissa tillfällen går det att investera i andrahandsandelar när en befintlig investerare säljer.

Vid frågor om hur du praktiskt går tillväga för att investera i andrahandsandelar kontakta vår kundservice på 08-5622 5222 eller info@lannebo.se.

Vill du veta mer?

No description

Karin Jilkén

Direktundsansvarig

No description

Manne Berg

Ansvarig institutionell försäljning