Lannebo MicroCap II

Investerar i börsen alla minsta bolag

Lannebo Småbolag Select

Lannebo MicroCap II är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små bolag i Norden med tonvikt på Sverige. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som uppgår till högst 0,1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vid investeringstillfället. Fonden är en specialfond och har friare placeringsregler än en traditionell aktiefond vilket ger förvaltaren större möjligheter. Det innebär bland annat att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal bolag än vad som gäller för en vanlig aktiefond.

Lannebo MicroCap II förvaltas av samma team som även förvaltar Lannebo MicroCap och NanoCap , Johan Lannebo och Claes Murander. Duon har lång erfarenhet av fondförvaltning och att investera i mindre bolag. Lägsta investeringsbelopp är 1 miljon kronor och det totala investeringsutrymmet är begränsat.

Lannebo MicroCap II har sedan starten januari 2012 gett en årlig genomsnittlig avkastning på 20,6 procent. Fondens avkastning på fem år är 102,6 procent, jämförelseindex 112,4 procent.*

Fonden ger dig:

  • Nordisk exponering mot de allra minsta bolagen
  • ESG-aktivism – nytt koncept där vi tar vårt hållbarhetsarbete lite längre
  • Aktiva ägare som kan påverka bolagen på riktigt genom stor ägarandel
  • Äkta aktiv förvaltning som går sin egen väg utan att snegla på index

Vill du veta mer?

Förvaltarna Johan Lannebo och Claes Murander håller en digital sändning den 16 december klockan 17.00-17.30. Anmäl dig här.

Vill du investera?

Se blankett nedan. Vi rekommenderar dig att ta del av faktablad och information om fusion innan investering. Vid frågor, kontakta vår kundservice på 08-5622 5222 eller info@lannebo.se.

 

* Per 2020-11-30. Fondens jämförelseindex är Carnegie Micro Cap Return Sweden Index.

No description
Johan Lannebo

Johan Lannebo arbetar som fondförvaltare för Lannebo MicroCap och Lannebo NanoCap. Han är även styrelseordförande för Lannebo. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2000.

No description
Claes Murander

Claes Murander arbetar som fondförvaltare för Lannebo MicroCap och Lannebo NanoCap. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2007.