Lannebo MicroCap

Lannebo MicroCap är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små bolag i Norden med tonvikt på Sverige. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som uppgår till högst 0,1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vid investeringstillfället. Fonden är en specialfond och har friare placeringsregler än en traditionell aktiefond vilket ger förvaltaren större möjligheter. Det innebär bland annat att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal bolag än vad som gäller för en vanlig aktiefond.

Lannebo Småbolag Select

Förvaltare av Lannebo MicroCap

Lannebo MicroCap förvaltas av samma team som även förvaltar Lannebo NanoCap och MicroCap II, Johan Lannebo och Claes Murander. Duon har lång erfarenhet av fondförvaltning och att investera i mindre bolag.

No description
Johan Lannebo

Johan Lannebo arbetar som fondförvaltare för Lannebo MicroCap, Lannebo MicroCap II och Lannebo NanoCap. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2000.

No description
Claes Murander

Claes Murander arbetar som fondförvaltare för Lannebo MicroCap, Lannebo MicroCap II och Lannebo NanoCap. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2007.