Torsdagen den 26 november är börserna i USA stängda på grund av Thanksgiving. En stor del av innehaven i Lannebo Teknik är amerikanska värdepapper och fonden kommer därför inte att kurssättas den 26 november.

Mattias Lindström

Projekt- och processledare


Mattias arbetar med projektledning och processförbättringar. Han har tidigare arbetat på Attendo med koncernövergripande projekt och internkontroll. Dessförinnan arbetade Mattias på Deloitte som internrevisor inriktad mot finansiella bolag. Mattias har en civilekonomexamen från Linköpings Universitet, en kandidatexamen inom informationssystem från Western Illinois University och är certifierad IT-revisor (CISA).

Anställd på Lannebo sedan oktober 2018.