Mattias Sparr

Chef Projekt & IT


Mattias är chef för projekt och IT. Han ansvarar för IT-avdelningen samtidigt som han arbetar med projektledning och processförbättringar generellt på Lannebo. Mattias är även informationssäkerhetsansvarig. Han har tio års erfarenhet från projektledning, internrevision och internkontroll. Mattias har en civilekonomexamen från Linköpings Universitet och en kandidatexamen inom informationssystem från Western Illinois University och är certifierad IT-revisor (CISA).

Anställd på Lannebo sedan oktober 2018.