Den 25/5 stänger fonderna och kundservice klockan 13.00. Mer info om handelsdagar:

Handelskalender 2022

Martin Öqvist

Vice vd och administrativ chef


Martin är vice VD och administrativ chef. Martin började hos Lannebo 2011 och var Lannebos VD under perioden 2016-2021. Han har en bakgrund som auktoriserad revisor och konsultchef inom regulatoriska tjänster för finansiella företag.

Född 1970, Civilekonom Umeå Universitet 1995, auktoriserad revisor Deloitte 1995–2011, Lannebo Fonder; vice VD 2011–2016, VD 2016-2021.

Martin har arbetat mellan 1995-2011 inom Deloitte varav två år för deras revisionsavdelning för finansiell verksamhet i London, Storbritannien.

Artiklar

JohanMartin

16 mars 2020

Kommentar: ”Lönlöst jämföra en nedgång med en annan”

Varje situation är unik, så även denna. Det finns däremot vissa generella mönster som återkommer vid varje kraftig nedgång.

Martin close up office

05 aug. 2020

Lannebo – 20 år av värdeskapande

Lannebos allra viktigaste insats har varit att få fler att spara, skriver Lannebos vd Martin Öqvist

Göran PPM 2

17 feb. 2020

Lannebo svarar regeringen om PPM

I ett remissvar till regeringen avstyrker Lannebo förslaget om ett nytt Premiepensionssystem. Utredningen är framhastad och bristfällig, skriver Lannebos vd Martin Öqvist och styrelseordförande Göran Espelund.