Lina Nilsson

Back Office


Lina arbetar inom fondadministrationen. Hon kommer närmast från Folksams fondavdelning där hon arbetat i två år. Lina har jobbat på Lannebo sedan november 2015.

Lina har en Civilekonomexamen med finansinriktning från Stockholms universitet 2013.