Jesper Björkman

Complianceassistent


Jesper Björkman arbetar deltid som assistent inom funktionen för regelefterlevnad och juridik parallellt med sina studier på juristprogrammet vid Stockholm universitet.
Han har sedan tidigare en ekonomie kandidatexamen med nationalekonomi som huvudområde från Stockholm universitet och kommer senast från Skandiabanken där han arbetat som utredare på enheten för ekonomisk brottslighet.