Helena Levander

Ledamot


Helena Levander är styrelseordförande för Nordic Investor Services, Ativo Finans/Factoringgruppen, Caroline Svedbom och Medivir. Hon är styrelseledamot i bland annat Recipharm, Rejlers och Stendörren Fastigheter. Hon har tidigare arbetat som vd för Odin Fonder samt som grundare av, och vd för, Neonet Securities.

No description