Helena Levander

Styrelseledamot


Helena Levander är grundare och styrelseordförande för Nordic Investor Services, styrelseordförande för Ativo Finans/Factoringgruppen, Caroline Svedbom och Medivir. Hon är därutöver styrelseledamot i Recipharm, Rejlers och Stendörren Fastigheter. Helena har tidigare arbetat som fondförvaltare på Nordea Fonder, vd för Odin Fonder samt som vd för, Neonet Securities.

No description