Går det att ha ett gemensamt ISK?

Går det att ha ett gemensamt ISK?

Ett investeringssparkonto är ofta det mest lämpliga handelskontot för att spara i fonder eller aktier, men hur ska man gå tillväga när man vill spara tillsammans med någon annan? I den här artikeln berättar Lannebo varför det inte är möjligt att ha ett gemensamt ISK och vilka andra alternativ som finns.

Kan man ha ett gemensamt ISK?

Enligt lag får varje investeringssparkonto endast ha en ägare, vilket betyder att du inte kan öppna ett ISK tillsammans med en annan person. Detta behöver dock inte innebära att du måste välja bort ISK som kontoform eller att du och din partner inte kan ha ett gemensamt sparande. Ni behöver bara hitta en alternativ lösning som passar just er situation.

Vilka alternativ finns om man vill spara gemensamt?

Innan du och din spar-partner bestämmer hur ni ska gå tillväga med ert sparande är det viktigt att ni sätter er ned och jämför olika alternativ samt pratar om hur det ska gå till rent praktiskt. Nedan har vi listat tre olika tillvägagångssätt för gemensamma sparanden, och de har alla har olika för- och nackdelar. Välj därför det alternativ som både passar er livssituation och gör att ni båda känner er trygga.

1. Två separata ISK

En möjlighet är att ha två separata investeringssparkonton, men som båda är öronmärkta för era gemensamma sparmål. Viktigt att tänka på är att det kan vara bra att bestämma hur stor summa var och en ska spara varje månad, samt att bygga två likadana portföljer så ni slipper riskera att den ena parten får sämre avkastning. Det är något som lätt kan leda till onödiga diskussioner om ni skulle separera. Vill du spara mer än du gör tillsammans med din partner kan du öppna ett separat ISK för ditt enskilda sparande.

2. Avtal om delning

Om ni tycker att det verkar krångligt att ha två separata konton kan ni öppna ett ISK och låta den ena parten stå som ägare på det, och ge den andre fullmakt att logga in och se innehaven. Den främsta fördelen med det här alternativet är att det blir lättare att se hur stort sparkapital ni faktiskt har, samt slipper samordna köp och försäljning. Dock är det viktigt att ni avtalar om att innehaven ska delas lika mellan er om ni separerar så att inte bara kontoinnehavaren får tillgång till pengarna.

3. Traditionellt aktiekonto

En annan lösning är att välja bort ISK och istället spara i en aktiedepå där ni båda kan stå som ägare på kontot. Det passar dock bara om ni ska investera i lågriskfonder då det annars riskerar att bli skattemässigt ofördelaktigt. Med andra ord är ett aktiekonto inte särskilt fördelaktigt ur någon annan aspekt än att ni båda kan stå som ägare på kontot om ni vill investera i exempelvis aktiefonder.

Vanliga frågor om gemensamt ISK

Är ISK det bästa alternativet för gemensamma sparanden?

Ja, om ni bor i Sverige och vill investera i aktier och fonder är ISK ofta den bästa kontoformen.

Hur kan jag dela på ett ISK med min partner?

Ni kan låta en av er stå som ägare på kontot, och ge den andra fullmakt att se tillgångarna och innehaven.

Vad kostar det att starta ett ISK?

Hos många nätmäklare kan du öppna ett ISK helt kostnadsfritt.