Lannebo Norden Hållbar SEK C

En Nordenfond för dig som vill investera i kvalitetsbolag över hela Skandinavien
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift0,8%
Risk/avkastningsprofil
6
Sedan start
42,68%
Föregående dag
-0,85%
I år
14,13%

Översikt

Lannebo Norden Hållbar SEK C - Nordenfond

Lannebo Norden Hållbar startade i juni 2018 som ett resultat av potentialen vi ser i Norden som investeringsområde. Många av Lannebos fonder placerar i nordiska bolag, men ingen fond har haft ett uttalat fokus på att handplocka aktier bland börsbolag som tillsammans representerar den diversifiering som Norden möjliggör.

Länderna i regionen karakteriseras av olika inriktning med exempelvis svenska bolag inom industri och med stor export, danska bolag med fokus på läkemedel och medicinteknik och norska bolag som möjliggör exponering mot råvaror och shipping. Norden som investeringsområde innebär också en diversifiering av valutaexponering.

Samtliga Lannebos fonder integrerar hållbarhet i investeringsbesluten, men för Lannebo Norden Hållbar har hållbarhet en avgörande roll. Lannebo Norden Hållbar är aktivt förvaltad vilket betyder att förvaltarna handplockar aktier som de enligt egen analys och bedömning långsiktigt tror på.

Placeringsinrikting

Lannebo Norden Hållbar är en aktivt förvaltad fond där förvaltarna handplockar aktier i nordiska bolag. Portföljen är koncentrerad till runt 30 bolag där förvaltarna ser potential till stigande vinster och växande utdelningar över tid. Placeringarna kan göras i såväl stora som små bolag på samtliga nordiska börser inom samtliga branscher.

Riktar sig till dig som

 • tror på de nordiska aktiemarknaderna och som söker en diversifierad fondportfölj av bolag med olika storlek, inom olika sektorer och med olika valutaexponering
 • tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag
 • kan acceptera att svängningar kan förekomma och har en placeringshorisont på minst fem år

Övrigt

Denna andelsklass, SEK C, handlas i svenska kronor och är riktad mot distributörer som tillhandahåller investeringsrådgivning på oberoende grund eller portföljförvaltning samt har en avgift som är anpassad till att distributörerna inte får ta emot och behålla distributionsersättning från fondbolaget.

Den 29 oktober 2020 bytte Lannebo Nordic Equities namn till Lannebo Norden Hållbar. Syftet med namnändringen är att tydliggöra att fonden framöver kommer att ha ett tydligare hållbarhetsfokus, i likhet med Lannebos övriga fonder inriktade mot hållbarhet.

Förvaltare

No description
Charlotta Faxén

Charlotta Faxén arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden Hållbar. Hon har varit anställd på Lannebos sedan 2009.

No description
Peter Lagerlöf

Peter Lagerlöf arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar, Lannebo Norden Hållbar och Lannebo Komplett. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

Förvaltarstil

Genom analys och urval fattar fondens förvaltare aktiva investeringsbeslut. Fokus läggs på varje enskild investering och dess långsiktiga möjligheter framöver. Vi väljer att investera i bolag vars verksamhet vi förstår och där vi ser hög potential på lång sikt, till en rimlig risknivå. Aktiens värdering är också central i investeringsbeslutet. Vi gillar bolag med försäljningstillväxt, såväl organisk som förvärvad och som har tillräckligt starka kassaflöden som räcker till både utdelningar och förvärv.

Målet är att genom aktiv förvaltning skapa en så bra avkastning som möjligt till en rimlig risk. Fondens utveckling jämförs med VINX Benchmark Cap SEK_NI. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Lannebo Norden Hållbar bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

 • Fonden investerar utifrån tre huvudteman:
  1.Bättre miljö (återvinning, förnybar energi, energieffektivitet etc.)
  2. Friskare liv (hälsovård, friluftsliv, hälsosam mat/hållbar matindustri, läkemedel etc.)
  3. Hållbart samhälle (gröna byggnader, hållbara städer etc.)
 • Högt hållbarhetsbetyg
  Fonden investerar även i bolag med högt hållbarhetsbetyg i Lannebos interna hållbarhetsanalys som även inkluderar hållbarhetanalys från Sustainalytics.
 • Exkludering
  Lannebo Norden Hållbar investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa under Lannebomodellen.

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Resultat

Fondfakta

Startdatum2018-06-14
ISINSE0011311299
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift0,8%

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.