Lannebo High Yield SEK C

En högräntefond för dig som vill ha högre avkastning än traditionellt räntesparande men lägre risk än aktiesparande.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift0,45%
Risk/avkastningsprofil
4
Sedan start
-1,21%
Föregående dag
0,05%
I år
-4,04%

Översikt

Lannebo High Yield SEK C - Högräntefond

Traditionellt sett har företag vänt sig till bankerna för att lånefinansiera sin verksamhet. Nu vänder sig fler företag direkt till kapitalmarknaden för denna finansiering vilket har ökat möjligheten att investera i obligationer utgivna av dessa företag. En företagsobligationsfond är ett alternativ till vanligt räntesparande och riktar sig till dig som vill ta lite mer risk än traditionellt räntesparande men inte vill investera i aktiemarknaden.

Placeringsinriktning

Lannebo High Yield är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i högavkastande företagsobligationer främst i Norden. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun i Norden. Med högavkastande obligationer avses obligationer utgivna av företag med lägre kreditvärdighet, även kallade High Yield-obligationer. Den genomsnittliga löptiden för innehaven är i normalfallet 3-5 år men kan under perioder ligga utanför intervallet. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid.

Riktar sig till dig som

  • Vill ha en högre avkastning än traditionellt räntesparande och kan tänka dig att ta något högre risk
  • Tror på aktiv förvaltning där noggrann företagsanalys skapar långsiktig avkastning
  • Vill ha en väl diversifierad portfölj av nordiska företagsobligationer

Övrigt

Denna andelsklass, SEK C, handlas i svenska kronor och är riktad mot distributörer som tillhandahåller investeringsrådgivning på oberoende grund eller portföljförvaltning samt har en avgift som är anpassad till att distributörerna inte får ta emot och behålla distributionsersättning från fondbolaget.

Förvaltare

No description
Karin Haraldsson

Karin Haraldsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2001.

No description
Katarina Ponsbach Carlsson

Katarina Ponsbach Carlsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

Förvaltarstil

Varje investering utvärderas enskilt och vi investerar enbart i obligationer utgivna av företag som vi är väl förtrogna med. Vi bygger en väl sammansatt fond av företagsobligationer från olika sektorer, geografiska områden och riskprofiler. Vi undviker obligationer utgivna för specifika projekt och av bolag med en alltför hög skuldsättning. Målsättningen är att fonden ska generera en stabil avkastning över tid.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Lannebo High Yield bedriver äkta aktiva förvaltning med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet.

Lannebo High Yield investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Utmärkelser

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Resultat

Fondfakta

Startdatum2019-05-06
ISINSE0012507879
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift0,45%

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.